KOSSUTH LAJOS 1848/49-BEN IV. KOSSUTH LAJOS AZ ORSZÁGOS HONVÉDELMI BIZOTTMÁNY ÉLÉN MÁSODIK RÉSZ 1849 JANUÁR 1.–ÁPRILIS 14.

Teljes szövegű keresés

KOSSUTH LAJOS 1848/49-BEN IV.
KOSSUTH LAJOS AZ ORSZÁGOS HONVÉDELMI BIZOTTMÁNY ÉLÉN
MÁSODIK RÉSZ
1849 JANUÁR 1.–ÁPRILIS 14.

 

Előszó 1. Budapest, 1849 január 1. Kossuth kiáltványa a főváros lakosságához az országgyűlés és a kormány Debrecenbe költözéséről. 2. Budapest, 1849 január 1. Kossuth nyílt rendelete az ország törvényhatóságaihoz, a sereg- és várparancsnokokhoz és a kormánybiz… 3. Budapest, 1849 január 1. Az OHB utasításai Csányi László kiürítési kormánybiztosnak. 4. Hamzsabég, 1849 január 1. Perczel jelentést tesz Kossuthnak serege elszenvedett veszteségeiről és tiltakozik a főváros feladás… 5. Budapest–Szolnok, 1849 január 2. Kossuth válasza Csányi László január 1-i jelentésére, a főváros kiürítésével kapcsolatban. 6. Szolnok, 1849 január 2. Kossuth további utasításai Csányinak január 2-áról. 7. Szolnok, 1849 január 2. Kossuth intézkedései Halassy Kázmér szolnoki szállítási és élelmezési kormánybiztosi működésével kapcs… 8. Szolnok, 1849 január 3. Kossuth levele Csányi Lászlónak: bírálja Görgey visszavonulási taktikáját. 9. Szolnok, 1849 január 3. Kossuth dorgáló levele Gaál Miklós ezredesnek, az Aradot ostromló sereg parancsnokának, a tiszti kinev… 10. Szolnok, 1849 január 3. Kossuth rendelete a hadügyminisztériumhoz, az aradi táborban esedékes kinevezésekről és Máriássy alez… 11. Szolnok, 1849 január 3. Kossuth utasítása Madarász Lászlónak a posta működésének megrendszabályozására. 12. Szolnok, 1849 január 3. Madarász László és Kossuth intézkedései a megadás szellemét terjesztő Gál József pénzügyminiszteriumi… 13. Kisújszállás 1849 január 4. Kossuth utasításai Csányi Lászlónak a döntő csatáról, az ellenséggel szemben követendő taktikáról… 14. Kisújszállás, 1849 január 4. Kossuth egyéb rendeletei Csányi Lászlóhoz január 4-éről. 15. Kisújszállás, 1849 január 4. Kossuth rendelete Kecskemét és Szeged városokhoz tartalék élelmiszerraktárak felállításáról. 16. Kisújszállás, 1849 január 4. Kossuth utasításai Majthényi komáromi városparancsnoknak és Meszlényi térparancsnoknak a vár véd… 17. Kisújszállás, 1849 január 4. Kossuth rendeletei a hadügyminisztériumhoz január 4-éről. 18. Kisújszállás, 1849 január 4. Kossuth rendelkezései az országos népfelkelés és szabadcsapatok megszervezésével kapcsolatban. 19. Kisújszállás, 1849 január 4. Kossuth intézkedései a Bem által felküldött Richardson nevű fogollyal kapcsolatban. 20. Budapest, 1849 január 4. Csányi László jelentése Kossuthnak a Vilmos-huszárok tétényi győzelméről és a pesti helyzetről. 21. Karcag, 1849 január 5. Kossuth intézkedései a váci katonai kórház költségeivel kapcsolatban. 22. Karcag, 1849 január 5. Kossuth intézkedései Csuha Antal ezredes, péterváradi ideiglenes várparancsnok jelentéseivel és a vár … 23. Karcag, 1849 január 5. Kossuth utasitása Beőthy erdélyi kormánybiztosnak a Tordán elfogott árulók szigorú megbüntetésére. 24. Karcag, 1849 január 5. Kossuth utasításai Ábrányi Emilnek a Debrecenben kiadandó kiáltvánnyal kapcsolatban. 25. Debrecen, 1849 január 6. Az Országos Honvédelmi Bizottmány kiáltványa az ország népéhez a Debrecenbe megérkezés alkalmából. 26. Debrecen, 1849 január 6. Kossuth kiáltványa Debrecen közönségéhez az országgyűlés és a kormány megérkezése alkalmából. 27. Debrecen, 1849 január 6. Kossuth levele Bemhez az erdélyi hadműveletek célkitűzéseiről, Bem szükségleteiről és a szászokkal s… 28. Hajdúszoboszló, 1849 január 6. Kossuth válasza Szemere január 1-i jelentésére az északkeleti hadsereg fegyelmezetlen tisztjei… 29. Hajdúszoboszló, 1849 január 6. Kossuth levele Eszterházy Sándor tábornoknak a polgári biztosi hatáskörről és a tábori intenda… 30. Hajdúszoboszló, 1849 január 6. Kossuth válasza ifj. Bernáth Zsigmond ungmegyei kormánybiztos jelentésére az ungmegyei zászlóa… 31. Hajdúszoboszló, 1849 január 6. Kossuth utasításai Eötvös Tamás őrnagynak a munkácsi teendőkről. 32. Debrecen, 1849 január 6. Kossuth válasza Czetz alezredes dec. 30-i jelentésére a tordai orgazdákkal és árulókkal kapcsolatban. 33. Hajdúszoboszló, 1849 január 6. Kossuth egyéb fontosabb intézkedései január 3-áról. 34. Debrecen, 1849 január 7. Kossuth közzéteszi az Alföldi Hirlapban Bem jelentését Beszterce és Naszód elfoglalásáról. 35. Debrecen, 1849 január 8. Kossuth utasítása Görgey és Lázár* tábornokoknak a főváros feladásáról és seregek létszámát, valamin… 36. Debrecen, 1849 január 8. Kossuth intézkedései a fegyvergyár nagyváradi üzembehelyezésére. 37. Debrecen, 1849 január 8. Kossuth fontosabb rendelkezései január 8-áról. 38. Debrecen, 1849 január 9. Kossuth beszéde a képviselőház első debreceni ülésén. 39. Debrecen, 1849 január 7, 9. Alföldi Hírlap beszámolója Kossuth debreceni fogadtatásáról és az érkezéskor, valamint január 9-é… 40. Debrecen, 1849 január 9. Kossuth levele Bemhez: értesíti a főváros feladásáról és kéri, hogy hadműveleteivel igyekezzék Debre… 41. Debrecen, 1849 január 9. Kossuth közli Beőthy Ödön erdélyi kormánybiztossal a Bemnek küldött utasítás tartalmát. 42. Debrecen, 1849 január 9. Kossuth feltárja Szeged város közönsége előtt a haza súlyos helyzetét, bejelenti a déli seregek felv… 43. Debrecen, 1849 január 9. Kossuth utasításai az egyes seregvezéreknek. 44. Debrecen, 1849 január 9. Kossuth intézkedései egy új debreceni honvédzászlóalj felállításával kapcsolatban. 45. Debrecen, 1849 január 9. Kossuth válasza Halassy Kázmér szolnoki szállítási és élelmezési kormánybiztos jelentésére. 46. Debrecen, 1849 január 9. Kossuth intézkedései Debrecen városa túlzsúfoltságának megszüntetésére. 47. Debrecen, 1849 január 9. Kossuth egyéb fontosabb intézkedései január 9-éről. 48. Debrecen, 1849 január 10. Kossuth levele Görgeynek: szemrehányásokat tesz neki a kormánnyal szembeni engedetlensége miatt és … 49. Debrecen, 1849 január 10. Kossuth Bemnek Popeszko János vezérkari századosról, aki sokat tehet a román nép megbékítése érdeké… 50. Debrecen, 1849 január 10. Kossuth intézkedései a Túróc megyében lévő csapatok ellátására. 51. Debrecen, 1849 január 10. Kossuth válasza a lóélelmezés miatt panaszkodó bácsmegyei táborbizottmánynak. 52. Debrecen, 1849 január 10. Kossuth utasításai különböző seregvezéreknek és katonai parancsnokoknak január 10-éről. 53. Debrecen, 1849 január 10. Kossuth egyéb fontosabb intézkedései január 10-éről. 54. Debrecen, 1849 január 11. Kossuth utasításai Sillye Gábor hajdúkerületi kormánybiztosnak. 55. Debrecen, 1849 január 11. Kossuth utasítása és nyilt rendelete Madocsányi Pál árvai főispánnak szabadcsapatok alakítására. 56. Debrecen, 1849 január 11. Kossuth egyéb fontosabb rendelkezései január 11-éről. 57. Debrecen, 1849. január 12. Kossuth rendelete Bihar, Szabolcs, Heves megyéknek, a jászkun és hajdu kerületnek, Debrecen, Ceglé… 58. Debrecen, 1849 január 12. Kossuth intézkedései Pétervárad biztosításával kapcsolatban. 59. Debrecen, 1849 január 12. Kossuth rendeletei január 12-éről szabadcsapatok és népfelkelés megszervezésével kapcsolatban. 60. Debrecen, 1849 január 12. Kossuth intézkedései a félegyházi népet előfogatokkal zsaroló Gergely őrnagy ügyében. 61. Debrecen, 1849 január 12. Kossuth egyéb fontosabb intézkedései január 12-éről. 62. Debrecen, 1849 január 13. Kossuth nagy beszéde a képviselőház ülésén az önvédelmi harc folytatásáról. 63. Debrecen, 1849 január 13. Kossuth Görgey táborába Csányi László helyett új teljhatalmú biztosokat küld és megszabja hatáskörü… 64. Debrecen, 1849 január 13. Kossuth rendelete a hadügyminisztériumhoz a továbbszolgáló katonák pótdíjának kifizetéséről. 65. Debrecen, 1849 január 13. Kossuth egyéb fontosabb intézkedései január 13-áról. 66. Debrecen, 1848 január 14. Kossuth kiáltványa az ország törvényhatóságaihoz az országgyűlés határozatáról és az ellenséggel sz… 67. Debrecen, 1849. január 14. Kossuth nyilt rendeletei január 14-éről. 68. Debrecen, 1849 január 14. Kossuth intézkedései Lahner ezredes jelentése kapcsán a fegyvergyár működésének mielőbbi megindítás… 69. Debrecen, 1849 január 14. Kossuth egyéb fontosabb intézkedései január 14-éről. 70. Debrecen, 1849 január 15. Kossuth rendeletei a pénzügyminisztériumhoz január 15-éről. 71. Debrecen, 1849 január 15. Kossuth intézkedései a feldunai táborból hazatért hajdúkerületi önkéntes lovascsapat továbbszolgálá… 72. Debrecen, 1849 január 15. Kossuth utasításai szabadcsapatok szervezésével kapcsolatban. 73. Debrecen, 1849 január 15. Kossuth egyéb fontosabb intézkedései január 15-éről. 74. Debrecen, 1849 január 16. Kossuth válasza Klapka hadfelszerelési és pénzigénylésére. 75. Debrecen, 1849 január 16. Kossuth intézkedései szabadcsapatok létesítésével és a nép felvilágosításával kapcsolatban. 76. Kossuth válasza az áthelyezési rendelet rövid és rideg volta miatt panaszkodó Pulszky Sándor ezredesnek. 77. Debrecen, 1849 január 16. Kossuth újabb intézkedései a feldunai táborból hazatért 680 hajdusági önkéntes új alkalmazásával ka… 78. Debrecen, 1849 január 16. Kossuth intézkedése a 2. román határőr-ezred elfogott tisztjeivel és közlegényeivel kapcsolatban. 79. Debrecen, 1849 január 16. Kossuth válasza a Lahner ezredes által feltett, fegyvergyárral kapcsolatos kérdésekre. 80. Debrecen, 1849 január 16. Kossuth egyéb fontosabb intézkedései január 16-áról. 81. Debrecen, 1849 január 17. Kossuth kiküldi Almássy Pált, a képviselőház alelnökét a Délvidékre, hogy a bácsi és bánáti seregek… 82. Debrecen, 1849 január 17. Kossuth válaszol Batthyány Kázmér jan. 10-i eszéki levelére és tájékoztatja őt a főváros elhagyásár… 83. Debrecen, 1849 január 17. Kossuth utasításai Jeszenák János nyitrai kormánybiztosnak a Felvidék védelmével és Görgey váci nyi… 84. Debrecen, 1849 január 17. Kossuth egyéb fontosabb intézkedései január 17-éről. 85. Debrecen, 1849 január 18. Kossuth hátirata Takács István szabadcsapat-vezér jelentésén a szabadcsapatok feladatairól. 86. Debrecen, 1849 január 18. Kossuth egyéb fontosabb intézkedései jan. 18-áról. 87. Debrecen, 1849 január 19. Kossuth tudósítása Szemere Bertalannak a fejleményekről, Görgey magatartásáról a debreceni helyzetr… 88. Debrecen, 1849. január 19. Kossuth utasításai Damjanics tábornoknak a bánáti sereg felvezénylésével kapcsolatban. 89. Debrecen, 1849 január 19. Kossuth utasításai Torontál megye közönségének a délvidék katonai kiürítésével kapcsolatos teendőkr… 90. Debrecen, 1849 január 19. Kossuth elrendeli, hogy a katonai elhelyezésekkel kapcsolatos felterjesztéseket ne a Bizottmányhoz,… 91. Debrecen, 1849 január 19. Kossuth egyéb fontosabb intézkedései január 19-éről. 92. Debrecen, 1849 január 20. Kossuth hivatalos tudósítása a nemzethez a szabadságharc igazságos voltáról, a császáriak rágalmair… 93. Debrecen, 1849 január 20. Kossuth válasza Szabolcs megye önkéntes lovascsapat felállítását célzó ajánlatára. 94. Debrecen, 1849 január 20. Kossuth válasza Kalocsa város hűségnyilatkozatára. 95. Debrecen, 1849 január 20. Kossuth megbízza Repeczky Ferencet a Bocskai-csapat szervezésének átvételével és az eddigi mulasztá… 96. Debrecen, 1849 január 20. Kossuth egyéb fontosabb intézkedései jan. 20-áról. 97. Debrecen, 1849 január 21. Kossuth válasza Szemere január 19-i levelére és intézkedései a levélben foglaltakkal kapcsolatban. 98. Debrecen, 1849 január 21. Kossuth rendelkezései Dembinski Henrik osztálytábornoki kinevezésével kapcsolatban. 99. Debrecen, 1849 január 21. Az országos honvédelmi bizottmány hivatalos közleménye Ottinger tábornokról, a Szolnokon állomásozó…

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT