KOSSUTH LAJOS 1848/49-BEN IV. KOSSUTH LAJOS AZ ORSZÁGOS HONVÉDELMI BIZOTTMÁNY ÉLÉN MÁSODIK RÉSZ 1849 JANUÁR 1.–ÁPRILIS 14.

Teljes szövegű keresés

KOSSUTH LAJOS 1848/49-BEN IV.
KOSSUTH LAJOS AZ ORSZÁGOS HONVÉDELMI BIZOTTMÁNY ÉLÉN
MÁSODIK RÉSZ
1849 JANUÁR 1.–ÁPRILIS 14.

 

100. Debrecen, 1849 január 21. Kossuth utasítása a Rimai Egyesületnek a szerződésileg megállapított gránátmennyiség továbbgyártás… 101. Debrecen, 1849 január 21. Kossuth egyéb fontosabb intézkedései január 21-éről. 102. Debrecen, 1849 január 22. Kossuth intézkedései Eszterházy Sándor tábornok és Nádossy Sándor ezredes lemondásával kapcsolatba… 103. Debrecen, 1849 január 22. Kossuth intézkedései Horváth Antal bácsmegyei főispán és kormánybiztos felirata alapján a kiüríten… 104. Debrecen, 1849 január 22. Kossuth utasítja a hadügyminisztériumot, hogy a Vécsey tábornok által Péterváradról elvezényelt Ho… 105. Debrecen 1849 január 22. Kossuth felhívása Szeged népéhez az árulók elleni harcra és a fegyveres önvédelem megszervezésére. 106. Debrecen, 1849 január 23. Az OHB rendelete Schlick átpártolásra csábító felhívásával kapcsolatban. 107. Debrecen, 1849 január 23. Kossuth válaszai Vécsey tábornok jelentéseire és intézkedései a jelentésekkel kapcsolatban. 108. Debrecen, 1849 január 23. Kossuth megbízza Újházy László volt pozsonymegyei kormánybiztost a Kálmán Sándor nagykun alkapitán… 109. Debrecen, 1849 január 23. Kossuth utasítja Madarász Lászlót, hogy gondoskodjék a Közlöny fontos megjelenéséről és minél szél… 110. Debrecen, 1849 január 24. Kossuth kiáltványa az ország törvényhatóságaihoz az önvédelmi harc kedvezőre fordult kilátásairól … 111. Debrecen, 1849 január 24. Kossuth átküldi a hadügyminisztériumnak Szemere tudósítását a miskolci sereg újabb sikereiről és v… 112. Debrecen, 1849 január 24. Kossuth válasza Beniczky kormánybiztos jan. 20-i jelentésére, a felvidéki helyzettel kapcsolatban. 113. Debrecen, 1849 január 24. Kossuth egyéb fontosabb intézkedései január 24-éről. 114. Debrecen, 1849 január 24. Pénzügyminisztériumi intézkedés a honvédelmi bizottmányi tagok járandóságainak kifizetéséről. 115. Debrecen, 1849 január 25, 28. Kossuth intézkedései a solti járás népének üzenetével kapcsolatban, a solti és kiskunsági népf… 116. Debrecen, 1849 január 25. Kossuth utasításai Repeczky Ferencnek a Bocskai lovascsapat felállítására vonatkozólag. 117. Debrecen, 1849 január 25. Kossuth utasításai Horváth Antal bácsmegyei főispánnak és intézkedései Hunkár Antal kormánybiztosi… 118. Debrecen, 1849 január 25. Kossuth utasításai Csiky Sándor hevesi kormánybiztosnak, a hevesi nép hazafias érzelmeinek feléles… 119. Debrecen, 1849 január 25. Kossuth rendelete a hadügyminisztériumhoz az Ormai-féle vadászzászlóaljak ügyében. 120. Debrecen, 1849 január 25. Kossuth egyéb fontosabb intézkedései január 25-éről. 121. Debrecen, 1849 január 26. Kossuth körlevele a csongrádmegyei Hódmezővásárhely, Szentes, Csongrád és Szegvár lakosaihoz: ne h… 122. Debrecen, 1849 január 26. Kossuth utasításai Kecskemétnek: ne engedelmeskedjék a császári biztosok rendeleteinek és maradjon… 123. Debrecen, 1849 január 26. Kossuth rendelkezései a balmazujvárosi beszállásolt katonaság élelmezéséről. 124. Debrecen, 1849 január 26. Kossuth utasitásai a Tiszapolgáron mutatkozó reakció megfékezésére. 125. Debrecen, 1849. január 26. Kossuth intézkedései a felosztott Haller-féle nemzetőrcsapat újbóli megszervezésére. 126. Debrecen, 1849 január 26. Kossuth nyílt rendelete Gazsi Imre és Dobozy István számára lovas szabadcsapat szervezésére. 127. Debrecen, 1849. január 26. Kossuth utasítása Sillye Gábor hajdúkerületi és Molnár György hajdúnánási kormánybiztosnak a népf… 128. Debreczen, 1849 január 27. Az OHB közleménye a nemzet számára Vécsey Károly tábornok érdemeiről s a bácsi sereg tisztikarána… 129. Debrecen, 1849 január 27. Kossuth intézkedései Csányi László erdélyi kormánybiztosi kinevezésével kapcsolatban. 130. Debrecen, 1849 január 27. Kossuth levele Klapkának: köszönetet mond győzelmeiért, ismerteti intézkedéseit és a közeljövőre v… 131. Debrecen, 1849 január 27. Utasítás a hadügyminisztériumhoz a Klapka-féle sereg ruhaszükségleteinek kielégítésére. 132. Debrecen, 1849 január 27. Kossuth átírata a hadügyminisztériumhoz néhány kinevezés ügyében. 133. Debrecen, 1849 január 27. Kossuth egyéb fontosabb intézkedései január 27-éről. 134. Debrecen, 1849 január 28. Kossuth válasza Szemere Bertalan január 27-i levelére* a folyamatban lévő mozdulatokról, a pénz- é… 135. Debrecen, 1849 január 28. Kossuth intézkedései Halassy Gáspár hevesi másodalispánnak az ellenség előnyomulásáról és Heves me… 136. Debrecen, 1849 január 28. Kossuth rendeletei a hadügyminisztériumhoz január 28-áról. 137. Debrecen, 1849 január 28. Kossuth egyéb fontosabb intézkedései január 28-áról. 138. Debrecen, 1849 január 29. Az OHB kinevezi Dembinski Henriket a Perczel-, Répássy- és Klapka-féle egyesített seregek fővezéré… 139. Debrecen, 1849 január 29. Kossuth válasza Szeged város hűségnyilatkozatára. 140. Debrecen, 1849 január 29. Kossuth intézkedései a komáromi várparancsnokság betöltésével és a vár biztosításával kapcsolatban. 141. Debrecen, 1849 január 29. Kossuth egyéb fontosabb intézkedései január 29-éről. 142. Debrecen, 1849 január 30. Kossuth kinevezi Vukovics Sebőt a bácsi hadsereg kormánybiztosává és megteszi az ezzel kapcsolatos… 143. Debrecen, 1849 január 30. Kossuth egyéb fontosabb intézkedései január 30-áról. 144. Debrecen, 1849 január 31. Kossuth utasítása Vasvári Pálnak: guerillacsapatok és önkéntes nemzetőrség helyett toborozzon hoss… 145. Debrecen, 1849 január 31. Kossuth válasza Takács István szabadcsapat-alakítási biztos jelentésére. 146. Debrecen, 1849 január 31. Kossuth utasításai a hadügyminisztériumnak január 31-éről. 147. Debrecen, 1849 január 31. Kossuth egyéb fontosabb intézkedései január 31-éről. 148. Debrecen, 1849 február 1. Kossuth tudósítása Csányi erdélyi kormánybiztosnak Perczel lemondásáról. 149. Debrecen, 1849 február 1. Kossuth rendeletei a hadügyminisztériumhoz február 1-éről. 150. Debrecen, 1849 február 1. Kossuth egyéb fontosabb intézkedései február 1-étől. 151. Debrecen, 1849 február 2. A Honvédelmi Bizottmány tudósítása a Közlönyben megjelent nemhivatalos jellegű cikkekről és a Közl… 152. Debrecen, 1849 február 2. A Honvédelmi Bizottmány rendelete a megfizetetlenül maradt katonai terhek megtérítésének módjáról. 153. Debrecen, 1849 február 2. Kossuth intézkedései a nép katonai terheinek csökkentésére. 154. Debrecen, 1849 február 2. Kossuth intézkedései a gyöngyösi sikeres rajtaütésben résztvett katonák megjutalmazására. 155. Debrecen, 1849 február 2. Kossuth válasza Batthyány Kázmérnak a Nemegyey Bódog leváltására hozott intézkedésekről. 156. Debrecen, 1849 február 2. Kossuth utasítása Hunkár Antal bácsmegyei kormánybiztosnak, egy feljelentett bácsmegyei összeesküv… 157. Debrecen, 1849 február 2. Kossuth intézkedései a Teleki Sándor távollétében betöltetlen kővári főkapitányi tisztség betöltés… 158. Debrecen, 1849 február 2. Kossuth átirata a hadügyminisztériumnak Sztankó Soma százados és Szottfried Nándor őrnagy előlépte… 159. Debrecen, 1849 február 2. Kossuth egyéb fontosabb rendeletei február 2-áról. 160. Debrecen, 1849 február 3. Kossuth válasza Dembinski február 2-i levelére: Debrecenbe várja és biztosítja hogy hadműveleti te… 161. Debrecen, 1849 február 3. Kossuth intézkedései Hodossy Miklós bihari kormánybiztos jelentése nyomán a Nagyváradon elhelyezet… 162. Debrecen, 1849 február 3. Kossuth és Mészáros levélváltása Kiss Ernő és Damjanics kinevezéséről és Kiss Ernő országos főhadi… 163. Debrecen, 1849 február 3. Kossuth utasításai a hadügyminisztériumhoz a Bocskai-csapat szervezésének befejezésére. 164. Debrecen, 1849 február 3. Kossuth válasza Heves megye közgyűlésének január 29-i feliratára. 165. Debrecen, 1849 február 3. Kossuth utasítása Lukács Dénes alezredesnek, a honvédtüzérség főparancsnokának a lőszertermelés fo… 166. Debrecen, 1849 február 3. Kossuth rendelete a börtönökben lévő rabok egyrészének a hadseregbe történő besorozásáról. 167. Debrecen, 1849 február 3. Kossuth döntse a sándorházai volt szerződéses jobbágyok és földesuruk, a zágrábi püspökség közötti… 168. Debrecen, 1849 február 3. Kossuth utasításai a hadügyminisztériumhoz február 3-áról. 169. Debrecen, 1849 február 3. Kossuth egyéb fontosabb intézkedései február 3-áról. 170. Debrecen, 1849 február 4. Kossuth levele Szemere Bertalanhoz Rembovskiról és a hadműveleteket gátló késlekedésekről. 171. Debrecen, 1849 február 4. Kossuth intézkedései a Thorzniczki-féle lengyel lovascsapat felszerelésével kapcsolatban. 172. Debrecen, 1849 február 4. Kossuth utasításai Lahner György ezredes fegyvergyári felügyelőhöz, Rombauer Tivadar fegyvergyári … 173. Debrecen, 1849 február 4. Kossuth rendeletei a hadügyminisztériumhoz február 4-éről. 174. Debrecen, 1849 február 4. Kossuth rendeletei Pély Gábor hajdúkerületi főkapitányhoz február 4-éről. 175. Debrecen, 1849 február 4. Kossuth intézkedései Somossy Ignác kormánybiztos jelentésével kapcsolatban. 176. Debrecen, 1849 február 4. Kossuth egyéb fontosabb intézkedései február 4-éről. 177. Debrecen, 1849 február 5. Hivatalos nyilatkozat a Közlönyben az ellenségtől megszállt területek lakosságának hazafiságáról. 178. Debrecen, 1849 február 5. Kossuth válasza Csányi László erdélyi országos biztos január 31-i jelentésére az erdélyi helyzetrő… 179. Debrecen, 1849 február 5. Kossuth kinevezi Illéssy Jánost a Jászkun kerület kormánybiztosává. 180. Debrecen, 1849 február 5. Kossuth kinevezi Repeczky Ferencet a Komáromba küldött Puky Miklós helyébe Heves megyébe kormánybi… 181. December, 1849 február 5. Kossuth intézkedései a Hajdúdorogra küldendő katonasággal és Bónis Sámuel kormánybiztosi hatásköré… 182. Debrecen, 1849 február 5. Kossuth intézkedései Okolicsny békésmegyei szabadcsapatparancsnok jelentésével kapcsolatban. 183. Debrecen, 1849 február 5. Kossuth egyéb fontosabb intézkedései febr. 5-éről. 184. Debrecen, 1849 február 5–6. Kossuth levelei Dembinskihez a sereg vezérletének és összpontosításának problémáiról és a főváro… 185. Debrecen, 1849 február 6. Kossuth válasza Szemere Bertalan február 4-i és 5-i két jelentésére Görgeyvel és a seregek élelmez… 186. Debrecen, 1849 február 6. Kossuth intézkedései a nagyváradi fegyvergyár termelő munkájának megjavítására, a fegyvergyári mun… 187. Debrecen, 1849 február 6. Kossuth egyéb fontosabb intézkedései február 6-áról. 188. Debrecen, 1849 február 7. A Honvédelmi Bizottmány közleménye Mesterházy István őrnagy cibakházi győzelméről. 189. Debrecen. 1849 február 7. Kossuth válasza Návay Tamás csanádi főispán jelentésére a Maros vonalának védelme ügyében. 190. Debrecen, 1849 február 7. A Honvédelmi Bizottmány közleménye az Asbóth-féle tartaléksereg poroszlói sikeréről. 191. Debrecen, 1849 február 7. Kossuth kinevezésre ajánlja Mészáros hadügyminiszternek Heller Alajos nagylétai nemzetőrszázadost. 192. Debrecen, 1849 február 7. Kossuth egyéb fontosabb intézkedései február 7-éről. 193. Debrecen, 1849 február 8. Halász Boldizsár képviselő javaslata az Országos Honvédelmi Bizottmány további fenntartásáról, sze… 194. Debrecen, 1849 február 8. Kossuth közlése a képviselőháznak Miskolc visszafoglalásáról és Guyon iglói harcáról. 195. Debrecen, 1849 február 8. Kossuth intézkedései Mesterházy István őrnagy haderejének megerősítésére. 196. Debrecen, 1849 február 8. Kossuth válasza Oroszhegyi Józsa felterjesztésére, amelyben szabadcsapatának lovakkal való ellátás… 197. Debrecen, 1849 február 8. Kossuth intézkedései Boczkó Dániel aradi kormánybiztos jelentésével kapcsolatban. 198. Debrecen, 1849 február 8. Kossuth válasza Arad város védbizottmányának katonai segítséget sürgető felterjesztésére. 199. Debrecen, 1849 február 8. Kossuth intézkedései Sillye Gábor hajdúkerületi kormánybiztos jelentésével kapcsolatban.

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT