24. Karcag, 1849 január 5. Kossuth utasításai Ábrányi Emilnek a Debrecenben kiadandó kiáltvánnyal kapcsolatban.

Teljes szövegű keresés

24.
Karcag, 1849 január 5.
Kossuth utasításai Ábrányi Emilnek a Debrecenben kiadandó kiáltvánnyal kapcsolatban.
Ábrányi Emil urnak!
Kardszag, január 5. 1849
Az ide rekesztett proclamatiót nyomassa Ön ki azonnal, placát alakban, hogy amint holnap Debreczenbe megérkezem, azonnal a falakra kitüzethessék.*
Az alább, 26. sz. alatt közölt kiáltványról van szó.
Nyomassa ki ön azonkívül az Alföldi Hirlapba, s nyomasson ebből a kormány költségére 10 000 példányt; s küldje el minden postahivatalnak azon parancscsal, hogy a legszigorúbb felelet terhe alatt azonnal minden helység s város előljáróságához, melly azon postahivatalról veszi leveleit, több példányt kézhez küldjön.
Azért a hirlap ezen számába legelől iktattasson Ön nevemben egy rövid rendeletet, mellynek az legyen tartalma, hogy a postahivataloknak amit fent irék, parancsoltatik, az előljáróságok pedig a népet összegyüjteni s azon proclamatiót felolvasni kötelességöknek ismerjék.
Az ide zárt hadi bülletin szinte azon hirlapi számba beiktatandó.
Holnap ott leszek – fütött szobákat s ha lehet butorozottat reménylek találni. Szeretni fogom, ha egy futárt elimbe küld Szoboszlóig, hogy tudjam, ha mehetnek-e mindjárt gyermekeim is, szállásom mikarban létte végett.
Isten áldja Önt
Kossuth.
S. k. eredeti. O. Lt. 1848/49-es és emigrációs gyüjtemény.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT