KOSSUTH LAJOS 1848/49-BEN IV. KOSSUTH LAJOS AZ ORSZÁGOS HONVÉDELMI BIZOTTMÁNY ÉLÉN MÁSODIK RÉSZ 1849 JANUÁR 1.–ÁPRILIS 14.

Teljes szövegű keresés

KOSSUTH LAJOS 1848/49-BEN IV.
KOSSUTH LAJOS AZ ORSZÁGOS HONVÉDELMI BIZOTTMÁNY ÉLÉN
MÁSODIK RÉSZ
1849 JANUÁR 1.–ÁPRILIS 14.

 

501. Gödöllő, 1849 április 7. Kossuth értesíti Bakos Ambrust, hogy a korábban rábizott pestmegyei kormánybiztosi munkakört Batta … 502. Debrecen, 1849 április 7. AZ OHB tudósításai Kossuthhoz április 7-éről. 503. Debrecen, 1849 április 7. Az OHB egyéb fontosabb intézkedései április 7-éről. 504. Gödöllő, 1849 április 8. Kossuth fontosabb intézkedései április 8-áról. 505. Debrecen, 1849 április 8. Az OHB fontosabb intézkedései április 8-áról. 506. Gödöllő, 1849 április 9. Kossuth nyílt rendelete Batta Sámuel pestmegyei főszolgabírónak, Pest megye törvényhatósági életéne… 507. Debrecen, 1849 április 9. Az OHB kiáltványa az április 6-i isaszegi győzelemről. 508. Debrecen, 1849 április 9. Az OHB utasítása a hadügyminisztériumnak a nagyváradi tüzértisztek Lukács Dénes tábornoki kinevezé… 509. Gyöngyös, 1849 április 10. Kossuth levelei Görgeyhez Gyöngyösről,* ápr. 10-éről. 510. Tiszafüred, 1849 április 10. Kossuth levele Görgeyhez Tiszafüredről a Bemnek adott újabb utasításokról. 511. Gyöngyös, 1849 április 10. Kossuth egyéb fontosabb intézkedései április 10-éről. 512. Debrecen, 1849 április 10. Az OHB közli, hogy Perczel elfoglalta a szenttamási római sáncokat. 513. Debrecen, 1849 április 10. Az OHB tudósításai Kossuthhoz április 10-éről. 514. Tiszafüred, 1849 április 11. Kossuth utasításai Bemnek, Magyarországra való vonulásával és Erdély biztosításával kapcsolatba… 515. Debrecen, 1849 április 11. Az OHB elismerő irata Perczelhez a szenttamási római sáncok elfoglalásáért. 516. Debrecen, 1849 április 11. Az OHB utasítása Illésy János jászkun kormánybiztosnak Pethes Mihály jász kapitány árulásának kiv… 517. Tiszafüred, 1849 április 12. Kossuth levele Görgeyhez Tiszafüredről, Debrecenbe vezető útjáról. 518. Debrecen, 1849 április 12. Kossuth közleménye Damjanics váci győzelméről. 519. Debrecen, 1849 április 12. Kossuth levele Bemnek: mielőtt Magyarországra vonul, feltétlenül hajtsa végre Perczellel a Bánság… 520. Debrecen, 1849 április 12. Az OHB fontosabb rendeletei április 12-éről. 521. Debrecen, 1849 április 13. Kossuth javaslata titkos ülésben Erdély közigazgatási átszervezésével kapcsolatban. 522. Debrecen, 1849 április 13. Kossuth intézkedései a nagykállói rögtönitélő vegyes törvényszék által felvetett problémákkal kap… 523. Debrecen, 1849 április 13. Kossuth fontosabb intézkedései április 13-áról. 524. Debrecen, 1849 április 14. A képviselőház történelmi ülése: Kossuth beszámolója a diadalmas felszabadító harcokról, indítván… 525. Debrecen, 1849 április 14. Kossuth válasza Batthyány Kázmér délvidéki kormánybiztos április 10-i jelentésére: utasításokat a… 526. Debrecen, 1849 április 14. Kossuth levele Csányi Lászlónak Drágos János küldetéséről és nyílt rendelete Drágos részére. 527. Debrecen, 1849 április 14. Stuller Ferenc elnöki titkár Kossuth megbízásából jelenti Görgeynek és Bemnek a galiciai osztrák … 528. Debrecen, 1849 április 14. Kossuth és az OHB egyéb fontosabb intézkedései április 14-éről. 529. Debrecen, 1849 április 14–19. A magyar nemzet Függetlenségi Nyilatkozata.*

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT