6. Szolnok, 1849 január 2. Kossuth további utasításai Csányinak január 2-áról.