4. Hamzsabég, 1849 január 1. Perczel jelentést tesz Kossuthnak serege elszenvedett veszteségeiről és tiltakozik a főváros feladás…

Teljes szövegű keresés

4.
Hamzsabég, 1849 január 1.
Perczel jelentést tesz Kossuthnak serege elszenvedett veszteségeiről és tiltakozik a főváros feladása ellen.
Handzsabék (!) Január 1. – 1848 (!) regvel 5 órakor.
Kossuth Lajos Kormány Elnöknek!
Miként tegnap szétűzött seregem, öszvegyüjtése után tapasztalám, veszteségem kisebb, mint hinném.*
Perczel első, dec. 31-én kelt jelentését a móri csatavesztésről l. az előző kötetben, 557. sz. alatt, 939. s köv. l.
Gyika őrnagy egész zászlóallyával és 3 álgyuval a hegységen át keresztül veté magát. Perczel Miklós a szabolcsi zászlóallyal és beregi századdal igen kevés veszteséggel veré magát keresztül. 24 álgyuimból csak 4 maradt el és ezek közül is kettőnek lovai megmentettek. A lovasságból nem hiányzik 40–50.
Csak a Hunyady és Zrinyi zászlóallyak vesztettek sokat foglyokban, de ez sem lesz több mint 3–400.
Holtakban az ellenség vesztesége legalább is 2–300, míg az enyim alig leend 100. Számos ellenségi ló került huszáraink, sőt a gyalogság kezeibe is, bent Mórban lelőtteké.
A veszteség moralis hatása az, mi káros hazánkra nézvest.
Egyébként Adonyba 2 zászlóallyam megérkeze már, a 44-ki vasi és 61-ki somogyi Szekulics pedig ma Lepsényből fog ez irányban még 2 zászlóallyal, 1 század lovassal és 4 álgyuval törtetni.
Elnök úr véleményemet kérvén Pest Buda feladása iránti tervezetük iránt, ezt röviden terjesztem elő.
Budapest feladása az ország elvesztése. Senki sem fog többé engedelmeskedni az onnét eltávozottaknak. A hadsereg pedig fel fog oszlani. Ezen hadsereg, mellyben nagyobb volt a rendetlenség, mikint tegnap estve tapasztalám, mint az én megvert csapataimban.
Én azért minden erőnknek Budára és Pestre pontosítását, ennek élethalálra védelmét kívánom.
Én Budán télen át különösen bénemvehetőnek hiszem kissé jó védelem mellett.
Azért is célszerű lenne még ma dispositiokat tenni, hogy a magyar hadsereg újra osztályoztassék, egy része Buda, más része Pest védelmére fordíttassék, ki mind kettőnek hova szállásolása eleve elrendeltetvén, azok még ma vagy holnap hajnalban helyük elfoglalására parancsoltassanak.
Isten mentsen meg bennünket Pest elhagyásától.
Perczel Móricz
Az ellenség vagy nem meri megközelíteni e két várost, vagy táborozni kell nékie, és nem jöhet pár nap alatt hó, zivatar? ez is megölheti őket, kényszeríti visszavonulásra. Lovasságunk kiüthet, zaklathatjuk minden nap; és meg lesz mentve a haza!
S. k. eredeti. O. Lt. Kossuth-Polizei-Akten: 568.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT