KOSSUTH LAJOS 1848/49-BEN IV. KOSSUTH LAJOS AZ ORSZÁGOS HONVÉDELMI BIZOTTMÁNY ÉLÉN MÁSODIK RÉSZ 1849 JANUÁR 1.–ÁPRILIS 14.

Teljes szövegű keresés

KOSSUTH LAJOS 1848/49-BEN IV.
KOSSUTH LAJOS AZ ORSZÁGOS HONVÉDELMI BIZOTTMÁNY ÉLÉN
MÁSODIK RÉSZ
1849 JANUÁR 1.–ÁPRILIS 14.

 

200. Debrecen, 1849 február 8. Kossuth intézkedései a Békés megyét terhelő katonatartásból eredő nehézségek csökkentésére. 201. Debrecen, 1849 február 8. Kossuth intézkedései a görög katolikus és görög keleti papság jövedelmeinek államsegély útján tört… 202. Debrecen, 1849 február 8. Kossuth intézkedései Fitos Lajos nagykőrösi szabadcsapatparancsnok jelentésével kapcsolatban. 203. Debrecen, 1849 február 8. Kossuth utasításai Kiss Ernő altábornagynak a Nagyváradon lévő hadifoglyokkal való bánásmódot ille… 204. Debrecen, 1849 február 8. Kossuth utasításai Rapaics Dániel őrnagynak a Rembovski-féle lengyel csapattal kapcsolatban. 205. Debrecen, 1849 február 8. Kossuth utasítása Halassy Kázmér élelmezési biztosnak feladata módosulásával kapcsolatban. 206. Debrecen, 1849. február 8. Kossuth utasításai a hadügyminisztériumhoz február 8-áról. 207. Debrecen, 1849 február 8. Kossuth egyéb fontosabb intézkedései február 8-áról. 208. Debrecen, 1849 február 9. Kossuth levele Dembinskihez a katonai helyzet kedvezőtlen alakulásáról és a Schlick elleni hadműve… 209. Debrecen, 1849 február 9. Kossuth utasítása Görgeyhez: teremtse meg a kapcsolatot Dembinskivel. 210. Debrecen, 1849 február 9. Kossuth rendelkezései a bihari nemzetőrök alkalmazása és a katonai fuvarozások tárgyában. 211. Debrecen, 1849 február 9. Kossuth válasza Lahner György ezredesnek a nagyváradi fegyvergyár termeléséről szóló jelentésére. 212. Debrecen, 1849 február 9. Kossuth utasítása a hadügyminisztériumnak a Bocskai-zászlóaljak legénységének összetételével kapcs… 213. Debrecen, 1849 február 9. Kossuth utasítása a hadügyminisztériumnak a Beőthy Ödön bihari főispán által feljelentett katonai … 214. Debrecen, 1849 február 9. Kossuth válasza a fogoly Erbach századost Debrecenbe küldő Asbóth Lajos alezredesnek. 215. Debrecen, 1849 február 9. Kossuth fontosabb rendeletei a hadügyminisztériumhoz február 9-éről. 216. Debrecen, 1849 február 9. Kossuth intézkedései Scheinert Ferdinánd aradi főkapitány jelentésével kapcsolatban. 217. Debrecen, 1849 február 9. Kossuth egyéb fontosabb intézkedései február 9-éről. 218. Debrecen, 1849 február 10. Kossuth közli nézeteit Dembinskivel Kassa visszafoglalásáról, a Schlick elleni hadműveletek során… 219. Debrecen, 1849 február 10. Kossuth levele Klapkához Kassa visszavételéről és a Schlick elleni hadműveletek során elkövetett … 220. Debrecen, 1849 február 10. Kossuth utasításai a hadügyminisztériumnak a Bocskai-lovasság elhelyezésével kapcsolatban. 221. Debrecen, 1849 február 10. Kossuth válasza a hajdúkerület felterjesztésére a feldunai táborból hazatért önkéntes csapattal k… 222. Debrecen, 1849 február 10. Kossuth fontosabb utasításai a hadügyminisztériumhoz febr. 10-éről. 223. Debrecen, 1849 február 10. Kossuth egyéb fontosabb intézkedései február 10-éről. 224. Debrecen, 1849 február 11. Az OHB közleménye a Közlönyben az aradi győzelemről. 225. Debrecen, 1849 február 11. Kossuth rendelkezései Vécsey Károly tábornoknak, a bácsi sereg vezérének febr. 10-i jelentésével … 226. Debrecen, 1849 február 11. Kossuth egyéb fontosabb rendelkezései február 11-éről. 227. Debrecen, 1849 február 12. Kossuth bejelenti a képviselőháznak az új katonai sikereket és nyilatkozik a Közlönyben megjelent… 228. Debrecen, 1849 február 12. Kossuth nyilt rendelete a déli megyék, városok és kerületek népéhez: megindokolja a délvidéki ser… 229. Debrecen, 1849 február 12. Az OHB közzéteszi és megjegyzésekkel kíséri Szemere Bertalan febr. 9-i és január 24-i kiáltványát. 230. Debrecen, 1849 február 12. Kossuth levele Dembinskinek Klapka kassai hibájáról, a közeli hadicélokról és Vécsey seregének me… 231. Debrecen, 1849 február 12. Kossuth válasza Mészáros átiratára a hadifoglyokkal való bánásmódot illetően. 232. Debrecen, 1849 február 12. Kossuth válasza Fülöp György dunavecsei jegyző jelentésére és utasítása Batthyány Kázmérnak Fülöp… 233. Debrecen, 1849 február 12. Kossuth utasításai Mészáros hadügyminiszternek a Vécsey által Nagyváradra küldött foglyokkal kapc… 234. Debrecen, 1849 február 12. Kossuth egyéb fontosabb intézkedései február 2-éről. 235. Debrecen, 1849 február 13. Kossuth válasza Kiskunfélegyháza város küldöttségének hűségnyilatkozatára. 236. Debrecen, 1849 február 13. Kossuth válasza Sallai Pál sárbogárdi tanító javaslatára a megszállt területeken végzendő felvilá… 237. Debrecen, 1849 február 13. Kossuth válasza Vadász Manó szegedi polgármester katonai segítséget kérő feliratára. 238. Debrecen, 1849 február 13. Kossuth válasza Repeczky Ferenc hevesmegyei kormánybiztos febr. 10-i jelentésére. 239. Debrecen, 1849 február 13. Kossuth utasításai Bónis Sámuel szabolcsi kormánybiztoshoz a szabolcsmegyei lovas szabadcsapattal… 240. Debrecen, 1849 február 13. Kossuth rendelkezései a nagyváradi fegyvergyári munkások munkafegyelmének megszilárdításával kapc… 241. Eperjes, 1849 február 13. Kossuth hátirata Danielis János ezredes levelén, a katonatiszti illetmények megállapításával kapcs… 242. Debrecen, 1849 február 13. Kossuth intézkedései a táborból önkényesen hazatért kiskun önkéntesekkel kapcsolatban. 243. Debrecen, 1849 február 13. Kossuth rendeletei a pénzügyminisztériumhoz február 13-ától. 244. Debrecen, 1849 február 13. Kossuth egyéb fontosabb intézkedései február 13-áról. 245. Debrecen, 1849 február 14. Kossuth utasítása Szemerének a miskolci vegyes rögtönítélő törvényszék felállítására. 246. Debrecen, 1849 február 14. Kossuth utasítása Szemerének mesteremberek és a felszerelési cikkekhez szükséges nyersanyagok Nag… 247. Debrecen, 1849 február 14. Kossuth intézkedései a szepesi katolikus papságnak juttatandó jövedelempótlékkal kapcsolatban. 248. Debrecen, 1849 február 14. Kossuth felmenti a debreceni nemzetőröket a szállása előtt teljesítendő nemzetőri szolgálat alól. 249. Debrecen, 1849 február 14. Kossuth válasza a hadügyminisztérium átiratára a katonaság élelmezésével kapcsolatban. 250. Debrecen, 1849 február 14. Kossuth intézkedései az alakuló 53. zászlóalj elhelyezésével kapcsolatban. 251. Debrecen, 1849 február 14. Kossuth intézkedései a Markovics József százados által elkövetett erőszakoskodások ügyében. 252. Debrecen, 1849 február 14. Kossuth fontosabb rendeletei a hadügyminisztériumhoz február 14-éről. 253. Debrecen, 1849 február 14. Kossuth egyéb fontosabb intézkedései február 14-éről. 255. Debrecen, 1849 február 15. Kossuth utasításai Vukovics Sebő kormánybiztoshoz a felállítandó rögtönítélő törvényszék ügyében. 256. Debrecen, 1849 február 15. Kossuth válasza Hollán Ernő őrnagy levelére: még nem mentheti fel péterváradi megbizatása alól. 257. Debrecen, 1849 február 15. Kossuth intézkedései néhány szatmármegyei község volt jobbágyainak földesuraik elleni panaszai or… 258. Debrecen, 1849 február 15. Kossuth fontosabb rendeletei a hadügyminisztériumhoz február 15-éről. 259. Debrecen, 1849 február 15. Kossuth egyéb fontosabb intézkedései február 15-éről. 260. Debrecen, 1849 február 16. A Honvédelmi Bizottmány közleménye Mikes Kelemen ezredes és Térey Károly főhadnagy hősi haláláról. 261. Debrecen, 1849 február 16. Kossuth utasításai Repeczky Ferenc hevesi kormánybiztosnak Hám János esztergomi érsek javainak le… 262. Debrecen, 1849 február 16. Kossuth rendeletei a hadügyminisztériumhoz február 16-áról. 263. Debrecen, 1849 február 16. Kossuth rendeletei a pénzügyminisztériumhoz febr. 16-áról. 264. Debrecen, 1849 február 16. Kossuth egyéb fontosabb intézkedései február 16-áról. 265. Debrecen, 1849 február 17. Kossuth közleménye a Közlönyben Bem Piski melletti győzelméről. Bem tábornok újabb győzelme. 266. Debrecen, 1849 február 17. Szemere Bertalan lelkesítő röplapja a huszárságról Kossuth kísérő soraival. 267. Debrecen, 1849 február 17. Kossuth válasza Csányi László február 13-i jelentésére. 268. Debrecen, 1849 február 17. Kossuth intézkedései a lengyel önkéntes csapatok egységes vezetésének megteremtésére. 269. Debrecen, 1849 február 17. Kossuth intézkedései Varga Imrének, a tartaléksereg élelmezési biztosának jelentésével kapcsolatb… 270. Debrecen, 1849 február 17. Kossuth intézkedései a hazaárulással vádolt Bárczay László és Sütő János ügyében. 271. Debrecen, 1849 február 17. Kossuth rendeletei a hadügyminisztériumhoz február 17-éről, 272. Kossuth egyéb fontosabb intézkedései február 17-éről. 273. Debrecen, 1849 február 18. Kossuth válasza Luzsénszky Pál kormánybiztosnak Görgey táboráról és Bárczay László elfogatásáról … 274. Debrecen, 1849 február 18. Kossuth utasításai a hadügyminisztériumhoz február 18-áról. 275. Debrecen, 1849 február 18. Kossuth egyéb fontosabb rendelkezései február 18-áról. 276. Debrecen, 1849 február 19. Az OHB hivatalos tudósítása a somfalvai lakosok hősiességéről és Hurban fevidéki tevékenységéről. 277. Debrecen, 1849 február 19. Kossuth utasításai Batthyány Kázmérnak Bács megye védelmével kapcsolatban. 278. Debrecen, 1849 február 19. Kossuth utasítása Vukovics Sebő országos biztosnak, a szegedi kijöveteli tilalom enyhitésére. 279. Debrecen, 1849 február 19. Kossuth utasítása Lahner György tábornoknak, a nagyváradi fegyvergyár felügyelőjének a Czigler Sá… 280. Debrecen, 1849 február 19. Kossuth egyéb fontosabb intézkedései február 19-éről. 281. Debrecen, 1849 február 20. Kossuth hivatalos közleménye Klapka seregének kompolti győzelméről. 282. Debrecen, 1849 február 20. Kossuth levele Görgeyhez a kitüntetést érdemlő katonák felterjesztéséről és a tábori elszámolások… 283. Debrecen, 1849 február 20. Kossuth válasza a hadügyminisztériumnak a Bem által felemelt katonai élelmezési dijakkal kapcsola… 284. Debrecen, 1849 február 20, 22. Kossuth újabb intézkedései a kővárvidéki főkapitányi hivatal betöltése tárgyában. 285. Debreczen, 1849 február 20. Kossuth válasza Mesterházy István őrnagy jelentésére. 286. Debrecen, 1849 február 20. Kossuth utasításai Eötvös Mihály szatmári alispánhoz a hivatali hatalmával visszaélő Jasztrabszky… 287. Debrecen, 1849 február 20. Kossuth intézkedései Fónyad József rokkant honvéd alkalmazása ügyében. 288. Debrecen, 1849 február 20. Kossuth utasításai a hadügyminisztériumhoz február 20-áról. 289. Debrecen, 1849 február 20. Kossuth egyéb fontosabb intezkedései február 20-áról. 290. Debrecen, 1849 február 21. Kossuth utasításai Dembinski fővezérnek a támadó hadműveletek megkezdésére és döntő siker kivívás… 291. Debrecen, 1849 február 21. Kossuth levele Batthyány Kázmérnak Eszék feladásáról. 292. Debrecen, 1849 február 21. Nyílt rendeletek Drágos János kiküldetéséről Rácz Géraszim görögkeleti püspök nyugdíjaztatása és … 293. Debrecen, 1849 február 21. Kossuth utasítása Halassy Bélához: kormánybiztosi működéséről fontosabb elszámolást terjesszen fe… 294. Debrecen, 1849 február 21. Kossuth egyéb fontosabb intézkedései február 21-éről. 295. Debrecen, 1849 február 22. Kossuth intézkedései Komárom várának biztosítására. 296. Debrecen, 1849 február 22. Kossuth levele Mészáros hadügyminiszterhez Eszék árúló módon történt feladásával kapcsolatban. 297. Debrecen, 1849 február 22. Kossuth kinevezi Zichy Ottó komáromi zászlóaljparancsnokot alezredessé. 298. Debrecen, 1849 február 22. Kossuth bizalmas üzenete Dembinskinek a legközelebbi teendőkre vonatkozólag. 299. Debrecen, 1849 február 22. Kossuth nyílt rendelete Szeles Lajos kormánybiztosi megbizatásának kiterjesztéséről. 300. Debrecen, 1849 február 22. Kossuth utasítása Nyáry Pálnak, a hadsereg lisztellátásának biztosításáról.

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT