1. Budapest, 1849 január 1. Kossuth kiáltványa a főváros lakosságához az országgyűlés és a kormány Debrecenbe költözéséről.

Teljes szövegű keresés

1.
Budapest, 1849 január 1.
Kossuth kiáltványa a főváros lakosságához az országgyűlés és a kormány Debrecenbe költözéséről.
A honvédelmi bizottmánytól Buda-Pest lakosságához:
Miután a csatatér a főváros közvetlen közelébe jutott, az ország függetlenségének s szabadságának érdekében azt határozá az országgyűlés, hogy a törvényhozás s a kormány ideiglenesen Debrecenbe tegye át székhelyét.*
Az országgyűlés határozatára és az abból következő intézkedésekre l. e kiadvány I. kötetének 1848 dec. 31-i darabjait. (Kossuth Lajos az Országos Honvédelmi Bizottmány élén, I. rész 933. s köv. l.)
A kormány tökéletesen meg van győződve, hogy hazánk szabadságának s önállásának biztositására ennél sikeresebb lépés nem történhetett.
Mert ha az országgyűlés ezt nem teszi, s a főváros közelébeni csata el találna veszni, és a kormányt és országgyűlést ott lepné meg a csatavesztés, ezen egy elvesztett csatával az ország maga veszne el, mert nem volna, ki hadseregeinkről, s a haza további védelméről rögtön sikerrel intézkedhetnék.
Így azonban, ha fegyvereinket Buda környékén győzelemmel nem áldaná is meg a gondviselés, s ennek következtében a fővárost ideiglenesen megszállaná is az ellenség, mint megszállotta Posont vagy Győrt, ez által az ország veszélyezve nem volna, mert a honvédelemre megkívántatott intézkedések minden fenakadás nélkül folytattathatnak.
Különösen megkívánta pedig a kormányzatnak ezen ideiglenes áthelyezését vitéz hadseregünk iránti kötelességünk, mert valamint az országra nézve legveszélyesebb, úgy hadseregeink iránt a legnagyobb hálátlanság volt volna az ország seregeit annak tenni ki, hogy a csatavesztés esetére ne legyenek intézkedések téve, mellyek a seregek további fizetését, ellátását, gyarapítását, kiegészítését és minden kellékeinek fedezését biztosítsák. Holott most, midőn a kormányzat felakadás nélküli folytathatása még csatavesztés esetére is biztosítva van, a seregekrőli gondoskodásban semmi felakadás nem történhetik.
A honvédelmi bizottmány tehát azon bizalommal értesíti erről Buda-Pest közönségét, hogy a kormányzat székhelyének ideiglenes áthelyezésében az ország védelmének legsikeresebb biztosítását szemlélve, ez által úgy megnyugvást, mint hazafiúi szellemét erősítve érezendi.
Kelt Pesten, január 1-ő napján 1849.
a honvédelmi bizottmány nevében
Kossuth Lajos elnök
S. k. eredeti. O. Lt. Csányi-iratok 1276. rakt. sz.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT