76. Kossuth válasza az áthelyezési rendelet rövid és rideg volta miatt panaszkodó Pulszky Sándor ezredesnek.

Teljes szövegű keresés

76.
Kossuth válasza az áthelyezési rendelet rövid és rideg volta miatt panaszkodó Pulszky Sándor ezredesnek.
Pulszky jan. 13-án kelt levelében jelentette Kossuthnak, hogy a jan. 5-i áthelyező parancs* betegen találta s ezért nem tudott még annak eleget tenni. Keserűen panaszkodott a rendelet rövid volta és rideg hangja miatt, amilyenben – szerinte – egy osztrák hadnagyot sem részesít előljárója. Kossuth az alábbi levélben magyarázza meg neki áthelyezése okát:
L. előbb, 43/c. sz. alatt, 73. l.
Ezredes úr f. hó 13-kán kelt jelentésére válaszom következőkben összpontosul:
Hogy azon rendelet, mellyet Ön vett s mellyre hivatkozik, olly laconice volt írva, azt ne tessék nekem tulajdonítani, hanem tulajdonítsa Ön a katonai dolgokkal foglalkozó katonai egyének furcsa szokásának. Magam nem érek rá mindenek írására, mert ha ráérnék, én szives örömest körülményesen írtam volna Önnek. Egyébiránt azon laconicus sorokat távolról sem vegye Ön bizalmatlanság jeléül, Én bízom Önben teljesen… A kassai csatavesztés, mellynek Ön nem volt oka, minden esetre szerencsétlenség vala, és a nép szokása azon szerencsétlenségét is másra tolni, s mások iránti bizalmatlansággal jutalmazni, mellynek ő maga oka. Az illy természetű bizalmatlanságban az a leggonoszabb, hogy bár ok nélküli, még sem szabad ignoráltatni. Ezért lőn, hogy maga Mészáros Lázár sem vihette tovább a vezérséget, miután serege nagy részének gyávasága miatt szerencsétlenül kelle harczolnia. Helyébe vezérül Klapka ezredes neveztetvén, minthogy ez rangban ezredes úr után áll, s e szerint a seregnél ezredes úr bántódása nélkül neki alárendeltje nem lehetett volna, csupán ez okból tétetett Ön át dandárparancsnokul Görgey táborába.*
Pulszky valójában már Schlick betörésekor képtelennek bizonyult a sikeres hadvezetésre s balfogásai következtében indokolt volt vele szemben a sereg, a közvélemény és Kossuth bizalmatlansága.
Reméllem, és hiszem, miként ez új téren, Ön hadi tapasztaltságát és ingatlan hazafiságát szerencse és dicsőség fogják koszorúzni.
Ered. fogalm. O. Lt. OHB 1842: 572.
Mellette Pulszky ezredes Tokajban, január 13-án kelt jelentése.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT