11. Szolnok, 1849 január 3. Kossuth utasítása Madarász Lászlónak a posta működésének megrendszabályozására.

Teljes szövegű keresés

11.
Szolnok, 1849 január 3.
Kossuth utasítása Madarász Lászlónak a posta működésének megrendszabályozására.
Ifj. Bernáth Zsigmond unghi főispánnak dec. 31-éről kelt hivatalos jelentéséhez mellékelve küldött boritékot, mint tanúságát annak, mikép expediálják a postahivatalok a kormány hivatalos leveleit, ezennel olly utasítással teszem át, hogy Ön szigorú rendeletet bocsásson azonnal, miszerint a kormány hivatalos levelei ne hetekig faluról falura, hanem azon gyorsasággal és pontossággal minőt a kormányzat intézkedési körében követel, küldessenek.
Egyszersmind ezennel felhívom Önt, hogy az itteni postamesternek felhatalmazást adjon arra, miszerint a czeglédi divisionalis postáról ide érkező küldemény boritékát felbonthassa s a kormányhoz intézett leveleket Szolnokról Debrecenbe küldhesse.Végre az itteni postamester panaszol, hogy hosszabb idő óta a curirpénzeket nem kapja meg – intézkedjék ön a panasz megszüntetésére nézve.
Ered. fogalm. O. Lt. OHB 1849: 27.
Mellette ifj. Bernáth Zsigmond dec. 31-i jelentése a felsőmagyarországi helyzet aggasztó súlyosodásáról, intézkedéseiről.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT