35. Debrecen, 1849 január 8. Kossuth utasítása Görgey és Lázár* tábornokoknak a főváros feladásáról és seregek létszámát, valamin…

Teljes szövegű keresés

35.
Debrecen, 1849 január 8.
Kossuth utasítása Görgey és Lázár* tábornokoknak a főváros feladásáról és seregek létszámát, valamint szükségleteit tartalmazó jelentéstételről.
Lázár György tábornok, Móga altábornagy veje, december végéig a Duna balpartján levő sereg parancsnoka volt, január első napjaiban azonban átpártolt a császáriakhoz. Az iktatókönyvi bejegyzés szerint Perczel és Répássy is kapott hasonló szövegű utasítást.
Úgy az országgyűlés, mint a kormány megérkezett új székhelyére Debreczenbe, s a törvényhozás munkálódásai folyását holnap megkezdi.
Meglepetve vette a kormány azon tudósítást, hogy a főváros kardcsapás nélkül adatott fel. Az ország kormánya azonban várja táborvezérkari főnök s helyettes hadügyminister Vetter tábornok megérkezését, hogy a főváros feladásával összekötött hadi munkálatok politicai iránya felől tudósítást vegyen – mellyet eddig nem vőn – s a nemzet nevében határozó intézkedéseit ahhoz képest kiadhassa.
Az ország kormányának azonban minden perczben ismernie kell az ország hadseregeinek állását, helyzetét, számát, munkálódási irányát és szükségeit, mert máskülönben sem az ország kormányzat át nem vezérelheti, sem a hadseregek szükségeinek fedezéséről nem gondoskodhatik.
Azért tehát hivatalosan felszólítom tábornok urat, hogy hadiműködéseiről, serege létszámáról, elhelyezéséről, szükségeiről hivatalos jelentéseit s kimutatásait a kormánynak futárok által minél gyakrabban küldje be s legelső jelentésében különösen azt is kimutassa, meddig van ellátva tábori pénztára költséggel, úgy zsold, mint élelmezési s hadműködési tekintetben, és mennyire megyen a megkívánt hadipénztári havi dotatio, hogy annak fedezéséről közvetlenül intézkedhessünk; minthogy a szokott hadi főpénztári úton leendő ellátás a mostani körülmények között némi felakadásokkal járhatna.
Ered. tiszt. Hadtört. Lt. 1848/49-i vegyes iratok 10. fasc.
(OHB 1849: 96. sz. fogalmazványa az OHB iratai között hiányzik.)
Közli Steier: Az 1849-i trónfosztás előzményei és következményei. Bpest é. n. 16. l.
Görgey a levelet kézhezkapta s készült is válaszolni rá; erre mutat legalább is az a keltezetlen fogalmazványtöredék, amely Görgey vezérkari főnökének, Bayer Józsefnek a kezeírásával az Orsz. Levéltárban a Görgey-nemzetség levéltárának 13. fascikulusában van.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT