41. Debrecen, 1849 január 9. Kossuth közli Beőthy Ödön erdélyi kormánybiztossal a Bemnek küldött utasítás tartalmát.

Teljes szövegű keresés

41.
Debrecen, 1849 január 9.
Kossuth közli Beőthy Ödön erdélyi kormánybiztossal a Bemnek küldött utasítás tartalmát.
Országos biztos urat kellő tudomás és magatájékoztatás végett következőkről tudósítom:
Lehetséges lévén, hogy Budapestnek elfoglalása után az ellenség a Magyarország ellen kidolgozott megtámadás első tervéhez képest Nagyváradnak s következőleg Debreczennek is elfoglalását Erdély felől megkísérthetné, s így közbe szorítva egyszerre semmivé tehetné, a nélkül, hogy tekintélyes, de távoleső hadaink segélyünkre jöhetnének, Behm tábornok fővezért mai napon figyelmeztettem,* hogy ha a rendelkezése alatt álló erővel a Nagyenyed és Károlyfehérvár körül egybegyűlt ellenséget tökéletesen visszatartani telyes reménye nem lehetne, figyelmét főként arra fordítsa, hogy Bánfihunyadon és Szilágysomlyón keresztül az ellenség valahogy Nagyváradra ne törjön.
V. ö. az előző szám alatti, Bemnek küldött utasítással.
Ez azonban csak figyelmeztetés, mellyel a tábornok terveit kettévágni éppen nincs szándékomban. Ezzel összefüggésben arra is felszólítám a fővezér urat, hogy az ellenség mozdulatairól a kormányt vagy directe, mint a kolosvári és tordai hadparancsnokságok által indirecte is tudósítsa, hogy így egy netaláni beütés esetére is elkészülve lévén, véderőkről intézkedhessünk.
Hodossy kormánybiztosnak és Dobozy őrnagynak pedig országos biztos úrnak távollétében meghagytam, miszerint a hivatalos irományoknak Kolosvárról Debreczenbe szállítása végett mindenütt gyors lovas futárokat állítsanak fel.
Fogalm. Kossuth s. k. kiegészítésével. O. Lt. OHB 1849: 127.
Közölte S. Dragomir. i. m. III. k. 264. l.
A forgalmazvány mellől a hadbíróság részére kiemelték a Hodossynak küldött iratot.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT