15. Kisújszállás, 1849 január 4. Kossuth rendelete Kecskemét és Szeged városokhoz tartalék élelmiszerraktárak felállításáról.

Teljes szövegű keresés

15.
Kisújszállás, 1849 január 4.
Kossuth rendelete Kecskemét és Szeged városokhoz tartalék élelmiszerraktárak felállításáról.
A Buda tájáni csata netaláni szerencsétlen kimenetele s dunai hadseregünknek az innenső partra vonulása esetére a kormánynak eleve gondoskodnia kelletvén arról, hogy seregeink minden osztályai a szükségelt mozdulatokhoz képest kellőleg elláttathassanak:
Ennél fogva szükséges, hogy azon a vonalon, a mellyen a visszavonulás esetében a Tisza felé jönni fognának, élelmezési tartaléktárak állíttassanak, mellyekből a sereg elláttathassék.
Az élelmezés gondjaival Nyáry Pál bizottmányi tag úr van a kormány által megbízva, minthogy azonban ő más úton ment a kormány mostani székhelyére Debreczenbe, vele nem találkozhattam s e szerint az élelmezési tárak felállítása körüli teendők iránt sem értekezhettem.
És azért ezennel oda utasítom a városi közönséget, hogy engemet arról, tétettek-é az élelmezés tárgyában Nyáry Pál úr által intézkedések? rögtön értesítsen, egyébiránt 4000 emberre és 1500 lóra számított 6 heti élelem egybegyűjtése Kecskeméten okvetlen szükséges lévén [10,000 emberre és 3,000 lóra 6 heti élelem egybegyűjtése Szegeden okvetlenül szükséges lévén, azon élelmezési készleteken kívül, mik már ott egybegyűjtve vannak,]* azon esetben, ha Nyáry Pál bizottmányi tag úr e részben nem intézkedett, vagy talán kevesebbre számított volna, ennyire számított élelmezési czikkek beszerzésére az előkészületeket a városi hatóság minden esetre addig is tegye meg, a míg én bevárandó tudósítása következtében bővebben intézkedendem.*
A [ ]-be tett rész a Szegednek írt utasításba került be, egyébként a két utasítás azonos szövegű volt.
V. ö. a 65. sz. alatti aktával, 125. l.
Ered. fogalm. O. Lt. OHB 1849: 45., 46.
A Szegednek küldött ered. tiszt.: Szeged városi közlevéltár, 1849.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT