78. Debrecen, 1849 január 16. Kossuth intézkedése a 2. román határőr-ezred elfogott tisztjeivel és közlegényeivel kapcsolatban.

Teljes szövegű keresés

78.
Debrecen, 1849 január 16.
Kossuth intézkedése a 2. román határőr-ezred elfogott tisztjeivel és közlegényeivel kapcsolatban.
Az újoncozási igazgatóság január 15-én átírt Kossuthnak és megkérdezte helyes lenne-e a 2. román határőr-ezred 8 elfogott tisztjét és 200 közemberét – a hadmegyei parancsnokság véleménye szerint – tiszta magyar zászlóaljakba beosztani. Megkérdezte egyben, hogy Erdélyben meg lehet-e kezdeni az újoncozást?
Kossuth válasza:
A hadügyministerium újonczozási osztályának f. hó 15-én D/g 261/27 szám alatti fölterjesztésére határoztatott, hogy a 2-ik oláh ezredtől elfogatott 8 főtisztektől előlegesen a magyar alkotmány iránti hűségökről reversalist kell bekérni a megállapított forma szerint, s miután ezen feltételt teljesítették, az alakulásban lévő zászlóaljhoz, valamint a már fennálló hadosztályoknál megüresülendő tiszti helyekre is eddigi rangminőségökben a szerint kell beosztani, hogy egy zászlóaljhoz 3 e féle tisztnél több ne jusson. Az elfogva lévő 200 közvitéz besorozására nézve helyesli a honvédelmi bizottmány a 8-ik hadmegyei parancsnokságnak azon nézetét, hogy tiszta magyar zászlóaljakban osztassanak föl; azzal a megjegyzéssel azonban, hogy mivel ezeknek a foglyoknak hangulatuk nem ismeretes, s nem tudhatni, hogy ügyünkben mennyire lehessen hűségökhez számot tartani, figyelmezni kell a besorozásnál, hogy 10 magyar katona közé egy, vagy legfennebb 2 oláhnál több ne essék. A besorozás pedig eszközölhető akármellyik alakulandó honvéd zászlóaljnál.
A mi Erdélyben az újonczok kiállítását illeti, megtétetett a honvédelmi bizottmány részéről már a szükséges intézkedés az illető hatóságokhoz, s az állítandó újonczok Bem tábornok úr rendelkezése alá helyezendők.
Ered. fogalm. O. Lt. OHB 1849: 557.
Ered. tiszt. O. Lt. Hadügymin. 1849: 775.
A fogalmazvány mellett a hadügyminisztérium újoncozási igazgatóságának felterjesztése.
A tisztázat mellett a hadügyminisztérium által a 8. hadmegye főparancsnokságához Nagyváradra jan. 19-én küldött rendeletnek fogalmazványa ez ügyben.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT