32. Debrecen, 1849 január 6. Kossuth válasza Czetz alezredes dec. 30-i jelentésére a tordai orgazdákkal és árulókkal kapcsolatban.

Teljes szövegű keresés

32.
Debrecen, 1849 január 6.
Kossuth válasza Czetz alezredes dec. 30-i jelentésére a tordai orgazdákkal és árulókkal kapcsolatban.
Czetz alezredes úrnak Tordán.
Debrecen Jan. 6-kán 1849.
Tordáról decemb. 30-káról kelt levelére* válaszolólag ezennel oda utasíttatik alezredes úr, hogy magát Beöthy országos biztos úrral érintkezésbe téve, az ő általa kijelölendő módon a tordai katonai depotnak minden szereit Nagy Váradra készpénzzel fizetett fuvarbér mellett elszállíttassa.
Czetz jelentésének ismertetését l. a Beöthynek jan. 5-én küldött utasítás előtt, 23. sz. alatt, 44. l.
A Tordán elfogott oláh orgazdáknak rögtön itélő bíróság elibe állítása iránt Beöthy Ödön orsz. biztos úr utasítva van.
Január 3-kán Zichy dandárja Téténynél az ellenséget visszaverte. Az ellenségből egy egész osztály Vilmos huszárjaink két szakasza által levágatott.*
V. ö. Csányi jan. 4-én kelt tudósításával, 20. sz. alatt, 41. s köv. l.
Három négy nap alatt rendbe jövünk a kormánnyal Debreczenben az erdélyi hadseregre annál nagyobb gond és figyelem fog fordíttatni, minthogy azon esetre, ha a fővárost el találnók veszteni, Erdélynek visszaszerzése s a német zsarnokság és oláh pártütés elleni biztosítása kétszeres fontosságot nyer.
Isten áldja alezredes urat.
a honvéd. bizottm. nevében.
Kossuth s. k. fogalmazványa. O. Lt. OHB 1849: 53.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT