NÉVMUTATÓ

Teljes szövegű keresés

NÉVMUTATÓ
Aachs Mihály 1. Ács Mihály
Abafi Lajos 437, 446, 526
Abrugyi György 90
Ács Mihály, id. 312, 454457
Ács Mihály, ifj. 312, 455, 458, 462
Acsády Ignác 59
Ádám János 10, 3334, 53
Adami Mihály 569
Adányi András 416, 553, 577
Addison, Joseph 521
Ady Endre 483, 526
Aggházy Mária 159, 407, 479, 514
Ágoston, Szent 47, 141, 347
Aigner Lajos 437
Aiszóposz 427
Ajtai Mihály 451452
Alacoque Margit 424
Alapi Konstantin l. Halápy Konstantin
Albert Zsuzsanna 487, 494
Albertus Magnus 244
Alexandriai Szent Katalin 216
Alexovics Vazul 496
Almási Ágnes 424
Almási Gergely Mihály 413
Alsted, Johann Henrik 52, 71, 222, 225, 229, 230, 233234, 242, 244, 260261
Alszeghy Zsolt 38, 90, 110, 149, 196, 205, 208, 220, 268, 318, 407, 421, 430, 446, 550, 589590
Althusius, Johannes 242
Alvinci Péter 16, 56, 6263, 6465, 67, 127128, 131132, 136, 275, 358
Amade Ádám 403
Amade Antal 444445, 446, 529
Amade László 444, 507, 529533, 534536, 540, 604605, 608
Ames, William l. Amesius
Amesius, Vilhelmus 223, 234, 238, 242245
Ammirato, Scipione 176
Andrád Sámuel 612
II. András 417
Andrássy Miklós 185
Andrássy Péter 185, 195
Anger, Alfred 122
Angermayer Károly 558
Angyal Endre 15, 29, 38, 44, 122, 159, 184, 208, 407, 499
Angyal Dávid 215, 275, 446
Anonymus 470, 568, 571
Antalfi Endre 358
Apácai Csere János 66, 80, 121, 179, 222223, 225229, 231, 237238, 239249, 250, 253255, 259, 272, 274, 304, 333, 337, 341, 344, 349, 380, 402, 409, 564
I. Apafi Mihály 153, 205, 213, 214, 219, 222, 224, 262, 273, 295297, 302, 342343, 352, 433, 436, 549, 613
II. Apafi Mihály 227, 352, 358, 389, 431
I. Apafi Mihályné l. Bornemisza Anna
II. Apafi Mihályné id. Bethlen Kata 352353, 391
Apáti Miklós 198, 227, 232, 233
Apor István 348, 433436, 440
Apor Péter 273, 300, 359, 403, 412, 435437, 443, 612, 616
Apponyi Miklós 424
Áprily Lajos 80
Aranka György 526, 562
Arany János 166, 168, 171, 174, 183, 191,
196, 304, 317, 485, 526, 535, 591, 610
Aranyasy István 100101
Archipoeta 608
Ariosto, Lodovico 102, 342
Arisztotelész 32, 133, 231, 303, 409, 415
Arndt, Johann 332, 352, 354, 389, 448, 455, 467
Árokháty Béla 8082
Árpád 272, 293, 435
Árpádházi Szent Erzsébet 561
Árpádházi Szent Margit 417, 561
Árvai György 416
Árvai Mihály 461
Assisi Szent Ferenc 403, 425
Asztalos András 51
Attila 61, 82, 165, 271272, 293, 416417
Augustinus l. Ágoston, Szent
Avancinus, Nicolaus 158159, 423
Aventinus 61
Babai Ferenc 578579
Bach, Johann Sebastian 456
Báchmegyei István Pál 413
Bacon, Francis 116, 224225, 231, 458
Bácskainé Pollák Zsuzsa 550
Bácsy Ernő 239
Badics Ferenc 186, 196, 208, 325, 446
Bajtay J. Antal 553
Bajza József 184
Bakos János 35
Balanyi György 340, 407, 559
Balásfi Tamás 16, 62, 137, 142143, 158
Balassa Bálint, gróf 157, 198199, 208
Balassa Brunó 559
Balassa Pál 157
Balassi Bálint 10, 1322, 25, 27, 2933, 3538, 45, 49, 73, 79, 8688, 90, 9293, 96, 100103, 105, 109, 125, 143, 147, 149, 164166, 172, 184, 196197, 199, 201, 206207, 224, 252, 282, 286288, 292, 310311, 315, 351, 355356, 445, 463, 488, 497, 513, 530, 564, 605
Balassi Ferenc 10, 1819
Balassi János 564
H. Balázs Éva 9, 122, 153, 331, 504
Balduinus, Fridericus 64, 134
Balló István 437
Balogh Zsigmond 313
Balsaráti Vitus János 564
Bán Imre 29, 44, 85, 122, 183, 228, 233234, 249, 260, 281
Banczik Samu 437
Bandello, Matteo 521
Bánffy György (gubernátor) 431432, 434
Bánffy György 438
Bánffy Kata 438
Bánfi Dénes 342, 348
Barakonyi Ferenc 206, 208
Baranyai Decsi János 72, 83, 453
Baranyai Zoltán 513
Baranyi Ilona 184
Baranyi László 573
Baranyi Pál 424425, 427428
Barclay, Jean 439, 549550
Barcsai Ákos 153, 241, 248, 295, 300, 310, 348
Bárczi Géza 121122, 184
Bárdos Kornél 90
Bárkányi Ferenc 338
Barkóczy Ferenc 508, 513514. 533, 548, 585
Báróczy Sándor 548
Baronius kardinális 127
Baros Gyula 29, 446
Baróti Dezső 505, 514, 550
Baróti János 482
Baróti Szabó Dávid 574, 580
Bársony György 295
Barta János 300, 386, 526
Bartakovics József 573574, 575, 577, 583
Barth Dezső 536
Bartha Dénes 596, 608
Bartha József 149, 322
Bartók Béla 603
Bartók István 197
Basire, Isac 241
Basta György 5, 98, 175
Báthori András 5
Báthori Boldizsár 107
Báthori Gábor 7, 10, 34, 95, 9798, 311
Báthori István erdélyi vajda 263
Báthori István fejedelem 50, 54, 124, 176
Báthori Zsigmond 5, 10, 95
Báthori Zsófia 205206, 217218, 222, 352
Báthory István 1. Ecsedi Báthory István
Batsányi János 136, 138, 183, 414, 535, 543, 566. 585
Batthyány Ádám 101, 155156, 160, 181, 183, 217
Batthyány Ferenc 69
Batthyány Lajos 542
Batthyány Xaveria 542
Bay Mihály 370
Bayer János 231, 233
Bayer József 589590
Bayle, Pierre 521
Bayly, Lewis 234235
Bechon 369
Bél Mátyás 357, 450452, 462, 464465, 467471, 511, 534, 551552, 555556, 567
Béldi Pál 302303, 342, 348
Bellaagh Aladár 142
Bellarmino, Roberto 127, 133, 137, 139
Belleczi Péter 216
Benczédy László 275, 479
Benczur Gyuláné 396
Benda Kálmán 9, 370371, 454
Benefi János 316
Beniczky Gáspár 335, 368, 370, 439, 516
Beniczky Péter 197198, 206208, 286, 293, 351, 440, 495, 513, 530, 535
Benkő András 514
Benkő József 564, 570
Benyák Bernát 545, 550, 583, 584, 589590
Beöthy Zsolt 526
Bercsényi Miklós 203, 208, 290, 300, 337, 353, 355, 359, 362, 365, 369, 372373, 378, 380381, 389, 406, 488, 515, 549
Bercsényi Miklósné Csáky Krisztina 203, 206, 523
Beregszászi Pál 480
Berényi Ferenc 431
Berényiné Révész Mária 550
Berg Pál 239
Bernát, Szent 143, 148
Bernáth Lajos 617
Bernegger, Mathias 39, 56
Bertalanffi Pál 572573, 576
Berthóty Ilona 550
Berzeviczy Henrik 216
Berzsenyi Dániel 275, 293
Besenval 379, 387
Bessenyei György 149, 453, 513, 548, 581, 589
Bethlen Farkas 209, 373, 380, 614
Bethlen Gábor 79, 17, 30, 42, 44, 47, 5259, 6264, 6667, 70, 81, 8385, 95, 98100, 108, 125, 128, 138, 153, 157, 164, 176, 209, 210211, 221222, 224, 229, 255, 270, 272273, 282, 286, 293, 299, 335, 380, 402, 436
Bethlen Gergely 349
Bethlen István, id. 4344, 53
Bethlen István, ifj. 55, 65
Bethlen János 187, 209, 241, 295, 341, 433
Bethlen Kata 339340, 350, 387, 390394, 395396, 452, 562, 564565, 613
Bethlen László 346
Bethlen Miklós 155, 163164, 209, 212214, 227, 239, 241, 251, 262, 295, 299, 329, 333334, 336337, 339, 341350, 351353, 358, 370, 376, 379380, 385, 387389, 391395, 432, 434, 437, 447, 523, 612614
Bethlen Pál 349
Bethlen Sámuel 390, 432
Beza, Theodor 68, 7374
Bezerédy Imre 440, 473
Bidermann, Jakob 403
Bielek László 579
Bierbauer Virgil 351
Binder Jenő 149, 544
Biró Imre 559
Biró István 529
Biró Mózes 481
Biró Vencel 85, 407, 559
Bisterfeld, Henrik 52, 71, 222, 225, 229230, 233234, 240241, 247, 260261
Bisztray Gyula 37, 50, 100, 110, 526
Bivolinyi István 431, 437
Blaeu 250
Blaschka, Anton 471
Bleyer Jakab 590
Bocatius János 10, 16, 3031, 38, 53, 85, 564
Boccaccio, Giovanni 21, 521
Bock János 1. Bocatius János
Bocskay István 510, 12, 1617, 21, 23, 2930, 3435, 42, 4647, 52, 54, 57, 5960, 6263, 78, 9599, 123124, 131, 134, 138139, 272, 282, 293, 303, 310, 330, 335336, 380
Bocskay István (főispán) 286
Bocskor János 478, 484
Bod Péter 72, 80, 85, 253, 257, 259, 280, 339, 390, 392, 544, 546547, 550, 554, 562566, 567568, 570571, 575, 613614
Bodin, Jean 39
Boér Ferenc 514
Boér Sándor 549
Boethius, Anicius Manlius 403, 509, 535, 586
Bogáti Fazekas Miklós 89
Bogisich Mihály 430, 499
Bognár T. D. 325
Boileau, Nicolas 534
Bojti Veres Gáspár 85
Bolgó János 99
Bona, Giovanni 352, 384
Bonaventura, Szent 403, 425
Bóné András 474
Bonfini, Antonio 177178, 199, 380, 414, 417, 426, 568
Bongarsius, Johannes 78
Bónis Ferenc 163, 270, 289, 290, 292
Bornemissza János 512, 581
Bornemisza (énekszerző) 100
Bornemisza Anna 254, 391
Bornemisza Péter 21, 75, 78, 104, 126, 131, 134, 140141, 615
Borsai Pál 227
Borsáti Ferenc 261262
Bossuet, Jacques Bénigne 333, 384385
Botond 435
Bottyán János 362, 442
Bouhours, Dominique 557
Bouillon, Gottfried 549
Böckler, Georg Andreas 366
Bökényi Filep János 237
Brantôme 521
Brenner Domokos 359, 363, 369, 371
Brewer Lőrinc 58, 454
Brisits Frigyes 387
Brodarics István 199, 209
Brueys, David Augustin de 545
Bruno, Giordano 12, 15, 62, 67, 116, 127, 225
Brutus János Mihály 13
Bubics Zsigmond 208
Buchholz György, ifj. 469
Bucsay Mihály 454
Buda János 294, 318, 487
Budina Sámuel 166
Buga Jakab 482
Bullinger, Henrik 75
Burius Dániel 461462
Burius János, id. 460, 461462, 464
Burius János, ifj. 461462, 467
Busa Margit 294, 300
Busbec, Augier Ghislain de (Busbequius) 179, 183
Calasanci József l. Kalazanci Szent József
Calderón de la Barca, Pedro de 118, 302
Calepinus, Ambrosius 71
Calmet, Augustin 524
Camerarius, Ludovicus 80
Camoens, Luiz de 118
Campanella, Tommaso 39
Carafa, Anton 349, 355, 388, 408, 461
Cartesius 1. Descartes, René
Cassai Michaelis György 451, 453
Castelli, Eugenio 122
Cato, Marcus Porcius 11, 37
Cellarius, Christophorus 467468
Cellières, Laurent de 404
Cervantes, Saavedra Miguel de 118
Cesti, Marc Antonio 265
Chomel, Noël 521
Cicero, Marcus Tullius 28, 84, 378, 575
Clauberg, Johann 232
Claudianus, Claudius 186
Claus, Anton 584
Clauser Mihály 184
Coccejus, Johannes 223, 227, 341
Colbert, Jean Baptiste 342, 349
Columna, Guido da 303
Comenius, Amos Johannes 152, 179, 184, 222225, 229230, 233234, 241, 245, 247, 249, 252, 261, 264, 272, 277, 281, 333, 340, 402, 451452, 464
Conradi Norbert 569
Conring, Hermann 465
Copernicus, Nicolaus 233, 240, 243
Corneille, Pierre 118, 512, 577, 581, 584
Cornides Dániel 560
Corsini, Eduardo 553
Cosmerovius Máté 157
Courtin, Antoine 525
Cörver Elek 553
Cörver János 553
Črnko Ferenc 166
Cromwell, Oliver 226, 240
Curtius Rufus, Quintus 84
Cygne, Martin de 584
Cyrus L: Kürosz
Czabán (Zabanius) Izsák 231, 233, 266, 298
Czedron Imre 337
Czegei Vass György 431, 437, 441, 612
Czegei Vass László 431, 437
Czeglédi István 218219, 220, 311312
Cziráky József 438, 446
Czobor Mihály 195
Czvittinger Dávid 462463, 464, 565566
Csák Alajos 499
Csákányi Péter 216
Csáky Krisztina 1. Bercsényi Miklósné
Csányi János 545
Csapodi Csaba 159, 182184, 407, 559, 596
Csapodi Lajos 553554
Császár Elemér 421, 446, 526, 536, 581
Császár Ernő 80
Császár Ferenc 370
Császár Károly 239
Császár Péter 78
Csécsi János, id. 251, 257, 260, 452
Csécsi János, ifj. 452
Csehi András 549
Csehi János 615616
Cselebi, Evlia 163
Cserei Mihály 262, 433435, 436437, 440, 446, 541, 612
Csergő Crysogonus 497
Csernel István 300
Csernátoni Pál 227, 253, 337, 341
Csete István 427
Csiba István 418, 465
Csikesz Sándor 281
Csipkay Sándor 44
Csóka J. Lajos 454, 559
Csokonai Vitéz Mihály 183, 191, 485, 489, 591, 595, 608, 611
Csoma József 437
Csomos János 568
Csonkás Mihály 318
Csulai György 240
Csuzi Cseh József 338, 340, 355
Csuzy Zsigmond 475, 494496, 499
Csűry Bálint 550
Dálnoki Veres Gerzson 439, 446
Dalos Mihály 296
Damiani János 552
Dangeau márki 374
Dániel István l. Vargyasi Dániel István
Dankovics Ádám 559
Dante Alighieri 21
Dányádi János 480
Darholcz Ferenc 76
Darholcz Kristóf, id. 16, 18, 20, 31
Darholcz Kristóf, ifj. 4950
Darrel, William 537
d'Aubigné, Agrippa 118
Dávid Ferenc 54, 134
Dávid Gyula 318, 487
Deák Farkas 50
Deák Ferenc 318
Debreceni Ember Pál 80, 338, 459460, 464, 563
Debreceni S. János 49, 78, 95, 9697, 9899
Debreceni Szappanos János l. Debreceni S. János
Dékáni Kálmán 471
Deme László 249
Denis, Michael 579
Dercsényi Dezső 159, 407, 479, 514
Derham, William 554
Descartes, René 223, 226227, 231233, 240, 242243, 246247, 341, 344, 347, 415, 428, 553
Desericzky Vince 553
Dési Márton 227
Detsi István 93
Dévay András 512513
Dezsényi Béla 559
Dézsi Lajos 3738, 80, 90, 100, 149, 208, 260, 268, 304305, 318, 387, 527
d'Inchino, Gabriele 140
Diószegi Bónis Mátyás 237
Dobai István 433
Dobokay Sándor 137
Dodsley, Robert 538, 545
Doležal, Pavel 468, 555
Dombi Béla 220, 268
Domján Elek 386
Domokos Márton 509
Domokos Pál Péter, id. 318
Donner, Georg Rafael 406
Dorell József l. Darrel, William
Dorfmeister István 506
Dömötör Sándor 325, 617
Dömötör Tekla 149, 208, 300, 321322, 325, 499, 589590
Drasenovich Mária 184
Draskovich György 156
Draskovich János 41
Draskovich Mária Eusebia 160, 164
Drexel, Hieronymus 352, 512
Dudith András 79, 568
Dugonics András 195196, 543, 549550, 582, 585586, 611
Dulcken, Antonius 140
Ebeczky Sámuel 362
Ebergényi Eszter 444
Ebergényi László 431, 444
Eckhardt Sándor 29, 38, 196, 325, 479, 487, 494, 550, 559, 608
Ecsedi Báthory István 12, 1617, 4546, 50, 53, 126
Écsy Ö. István 446
Egyed Joachim 496
Eitzenberger Ferenc Antal 558
Elek, Szent 304
Elffen, Nicolaus 425
Entz Géza 514
Enyedi György 54
Enyedi Sámuel 227
Eössi András 4647
Epiktétosz 1112, 24, 26, 43, 89, 403
Erazmus 43, 61, 323, 546
Erdélyi János 233, 485
Erdélyi Pál 37, 100, 294, 318, 487, 494
Erdődy Sándor 299
Erődi Béla 526
Érsek András 29
Erzsébet, Szent l. Árpádházi Szent Erzsébet
Eslava, Antonio de 539
Esze Tamás 474, 486, 489, 492
Esze Tamás (történész) 100, 239, 268, 294, 318, 325, 340, 358, 370371, 386, 454,
479, 487, 494
Eszéki István 262
Eszterházy Antal 361362
Eszterházy György 420
Eszterházy Imre 406
Eszterházy Júlia 160, 164, 217
Eszterházy Károly 506
Eszterházy Magdolna 206, 208, 354
Eszterházy Miklós 54, 124, 128, 141, 151, 154156, 157158, 159161, 182, 189, 200, 212, 215, 507
Eszterházy Pál 100, 155156, 185, 193, 200201, 203, 208, 215216, 293, 302, 315, 419, 425
Eszterházy Tamás 130
Ezópus l. Aiszóposz
Fabó András 281
Fábri Gergely 457
Fabri, Honoré 403
Fabri Pál 567
Fallenbüchl Ferenc 281
Faludi Ferenc 136, 421, 510, 525, 528529, 535, 536543, 544545, 550, 570, 575, 577, 580, 587588, 598, 602, 608609, 616
Falvy Zoltán 497
Farkas András 60, 168
Farkas Gyula 571
Fasching Ferenc 466
Fáy László 284
Fazekas Mihály 595
Fehér Antal 549
Fekete János 534535, 543
Fekete Sándor 184
Felber, Stanislav 233
Fellner Jakab 506
Felméri Lajos 249
Felsőbányai S. Mihály 237
Felvinczi György 110, 252, 257259, 260, 263, 265266, 268, 284, 309, 491
Fénelon, François 373, 513, 521, 534, 548550
Fenner 242, 244
I. Ferdinánd 561
II. Ferdinánd 127128, 158, 160
Ferenczffy Lőrinc 17, 125126, 141, 143
Ferenczi Miklós 437
Ferenczi Zoltán 29, 67, 105, 183, 260, 268, 318, 437, 446, 453, 487, 608
Ferenczy Géza 184
Ferenczy Sári 358
Ferrari Szent Vince 425
Festetich Pál 575, 580
Feyl, Othmar 454
Fiátfalvi Névtelen 110, 145
Ficino, Marsilio 109
Filiczki János 3132, 56
Fináczy Ernő 558, 596
Fischer Dániel 450, 454
Fitz József 59, 228, 453
F. K. I. (fordító) 302
Fleury, Claude 521, 524
Florilegus Anglus, Iunius 237
Fodor Pál 311
Fodor Patrícius 497
Fogarasi Mátyás 246
Foktövi János 32, 37
Forgách Ferenc (történetíró) 166, 568
Forgách Ferenc (érsek) 124, 127, 139
Forgách Imre 16
Forgách Julianna 442443
Forgách Mihály 12, 16
Forgách Miklós 106
Forgách Simon 180, 338, 345, 353, 356, 358359, 362, 365366, 370371, 380381, 389, 474, 523
Forgách Zsigmond 31, 95
Forró György 137
Forró Pál 1. Háportoni Forró Pál
Fortius, Joachim 241, 245
Fraknói Vilmos 126, 137, 183, 371, 387
Franck Bálint 433
Francke, August Hermann 448449, 455, 467
Francken, Christian 11, 43
Frangepán Ferenc 189, 201, 206, 208
Frankl Vilmos l. Fraknói Vilmos
Fráter György 495
Fráter István 286
Freytag, Adam 341
Fridvalszky János 560
Friedrich Endre 421
Friedrich Károly 90, 458
II. Frigyes, Nagy 502
III. Frigyes német császár 177
Frisowitz Boldizsár 39
Friz András 583
Fuhrmann Kornélia 513
Fuhrmann Mathias 425
Fülöp Áron 499
Füssi Pius 425
Gaál Gábor 85
Gábor Ignác 174
Gacs B. Emilián 430
Gajtkó István 220
Gál Kelemen 59
Gál Lajos 67
Gáldi László 81
Galilei, Galileo 224, 240, 243, 344, 415, 553
Galla Ferenc 137
Gálos Rezső 446, 514, 527, 535536, 544, 581, 608
Gánóczy Antal 546, 581
Garas Klára 159, 340, 407, 514
Gárdonyi Albert 407, 454, 558559, 596
Cs. Gárdonyi Klára 590
Gasó István 414
Gassendi, Pierre 225, 231, 233, 341, 347, 415
Gavlović, Hugolin 555
Géfin Gyula 544
Geiger Mátyás 582
Geleji Katona István 53, 57, 64, 6566, 67, 107, 219, 226, 235236, 238, 240, 295, 564
Gellius, Aulus 564
Geréb György 233
Gerencsér István 137, 559
Gerhard, Johann 455
Gerhard, Paul 456
Germeten Henrik Bernát 450
Gerő György 549, 550
Gerő János 142
Gesner, Konrad von 458
Geszti István 482
Getto, Giovanni 122
Gherus, Ranutius l. Gruytère, Jan
Gindely Antal 59
Gobinet, Charles 525
Goclenius, Rudolf 56
Goldoni, Carlo 507
Gombkötő Antal 208
Gombos Albin 100
Gomez, Mme de 521, 525
Góngora y Argote, Luis de 118
Gonzaga Alajos 127
Gorovius 341
Gorzó Gellért 358
Gottsched, Johann Christoph 470, 555, 557, 582, 585, 590
Goudimel, Claude 73
Gömöry János 464
Görgei Judit 185
Görgey Artur 330
Gracian, Baltasar 373, 510, 521, 538, 545, 583
Graff Gábor 414415
Gragger Róbert 464, 589590
Grassalkovich Antal 501, 507
Gratius, Ortuinus 131
Grimmelshausen, Johann Jacob Christoffel 118, 304
Grosez, Jean-Etienne 425
Grotius, Hugo 341, 363
Gruytère, Jan 56
Gryphius, Andreas 118
Gubernáth Antal 585
Guercino (Giovanni Francesco Barbieri) 191
Guevara, Antonio 41, 303
Gulya János 471
Gulyás József 358, 478, 487
Gulyás Pál 407, 454
Gundulić, Ivan 118
Gutgesell Dávid 58
Guttmann Mihály 50
Gvadányi József 195, 595, 610
Gyalogi János 496
Gyalui Farkas 249
Gyárfás Elemér 351
Gyárfás Tihamér 300, 544
Gyarmathi Miklós 130
Gyarmathi Sámuel 571
Gyenis Vilmos 351, 571, 617
Gyirva Vencel 301, 322, 325
Gyöngyösi István 18, 118, 157, 184195, 196, 198, 202204, 206209, 212, 257, 263, 273274, 293, 315, 351, 405, 435, 438440, 443446, 463, 495, 497, 513, 530, 534535, 543, 548, 569, 577, 580
Gyöngyösi M. János 475
György Lajos 304, 325, 550, 617
György, Szent 406
Gyulai Márton 33
Gyürky István 437
Haan Lajos 471
Hadik András 501
Haeften, van 525
Hagymási Imre 585
Hajnal István 159
Hajnal Márton 183
Hajnal Mátyás 141142, 146147, 149, 155, 158, 217
Halápy Konstantin 418, 421
Haller János 252, 273, 303304, 305, 309, 477, 616
Haller László 390, 513, 548
Haller Pál 348
Halmágyi István 431, 437
Haner György Jeremiás 433, 460, 567
Hankiss János 184
Hannulik János Krizosztom 577, 578, 579
Hanuy Ferenc 137
Háportoni Forró Pál 84, 85
Harmos Sándor 50
Harsányi György 284
Harsányi Ilona 358
Harsányi István 159, 358, 446, 464, 478, 487, 571
Harteneck, Sachs von l. Szász János
Hatvani István 552, 559
Hatzfeld, Helmut 122
Hauser, Arnold 122
Havas László 38
Haydn, Joseph 507, 514
Heckenast Gusztáv 340, 387
Hedri Antal 417
Heereboord, Adrian 226
Hegedüs István 249, 421
Hegedűs József 81
Hegyaljai Kis Géza 396
Hegyfalusi György 338, 455
Heidfeld, Johann 547
Heinrich Gusztáv 305, 620
Héliodorosz 195
Hell Miksa 579
Hellenbach Károlyné Jánoky Anna Mária 510511
Heller Bernát 183
Heltai Gáspár 58, 121, 177, 302, 569
Henter Mihály 367
Herepei János 59, 81, 249, 351, 571
Hermányi Dienes József 259, 394, 547, 596, 613616, 617
Hérodotosz 263
Herpay Gábor 281
Hethesi Pethe Lászlóné Kapi Anna 129
Hets J. Aurelián 407
Hevenesi Gábor 400, 402, 409411, 413, 418, 425426, 559560
Heydanus, Abraham 226
Hidi Gergely 411
Hieronymus, Sophronius Eusebius 403
Hietling, Conrad 597
Hildebrandt, Johann Lukas von 406
Hobbes, Thomas 227
Hodászi Lukács 97
Holberg, Ludvig 582, 585586
Holl Béla 142
Holovics Flórián 142
Homérosz 166, 169, 439, 548
Homonnai Bálint 35, 42, 48
Homonnai Drugeth Krisztina 203
Homonnai György 35
Homonnai István 10, 22, 30, 42
Hopp Lajos 351, 386, 396, 526527
Horányi Elek 545, 566, 568, 579
Horányi Mátyás 514
Horatius Flaccus, Quintus 3132, 34, 356, 413, 528, 543, 557, 578
Horváth Cyrill 149, 249, 260, 589
Horváth Ferenc 367
Horváth János 118, 121, 174, 184, 194, 196, 542, 544
Horváth József 546
Horváth Lajos 220
Horváth Mihály 548
Horváth-Simoncsics Rozália 444
Hóman Bálint 421, 571, 576
Hörk József 281
Hriágyel Márton 548549
Hruskovitz Sámuel 567
Hunyadi János 61, 158, 176, 279, 401, 416
Hunyadi Mátyás l. Mátyás király
Huszár Boér József 518
Huszár Sándor 519
Huszti András 466, 471, 615
Huszti István 352, 353, 467
Illei János 509, 544, 546, 550, 582, 586587, 589590
Illésházy Gáspár 13
Illésházy István 67, 1617, 3536, 3738, 86, 98, 154, 330
Illésy János 208
Illyés András 422424
Illyés István 320
Imre herceg, Szent 417, 419, 444, 561
Imre Ilma 105
Imre Sándor 67
Imrefi János 97
XII. Ince pápa 372
Inchoffer Menyhért 410
Incze Gábor 67, 80, 239, 281, 550
Ipolyi Arnold 29, 138, 142, 159
Iratosi T. János 237
Irinyi Károly 454
I. István, Szent 371, 384, 417, 419, 444, 486, 572
Istvánffy Miklós 13, 16, 41, 137, 167168, 373, 414, 433, 568, 571
Iváncsics János 553
Iványi Béla 137, 183, 407
Iványi Emma 340
Jablonkay Gábor 430
Jablonski, Daniel Ernst 333, 336, 459, 468
I. Jakab angol király 42, 225226
Jákó Károly 421
Jakó Zsigmond 94
Jancsó Benedek 80
Jancsó Elemér 396, 570
Jankovich Gellért 425
Jankovich Miklós 478
Jánóczi András 484
Jánosi Béla 110, 581
Jánossy Gyula 478
Jansenius, Cornelius 333, 373
Janson Vilmos 38
Janus Pannonius 56, 61, 68, 79, 463, 564, 569
Jaszlinszky András 553
Jausz Béla 249, 454
Jénáki Ferenc 322
Jenei Ferenc 37, 110, 126, 142, 149, 184, 208, 294, 318, 358
Jeromos l. Hieronymus
Jezerniczky Margit 513
Jób Gábor 420
Josephus Flavius 434
Jouvancy, Joseph de 404
I. József 363
II. József 363, 395, 502, 509, 528, 566, 579
József, Szent 410, 477
Juharos Ferenc 220, 421, 590
Juhász Gyula 526
Juhász István 351
Juhász Máté 498499
Juhász Miklós 559
Julius Caesar 61, 176, 365, 373
Juvenalis, Decimus Junius 32
Jügelt, Karl-Heinz 454
Kácsor Keresztély 406
Kádár István 312, 318
Kájoni János 310, 319, 320, 322, 428, 497
Kálay Kopasz Pál 100101
Kalazanci (Calasanza) Szent József 127, 509
Káldi György 121, 138, 142, 158, 496
Kállai Fényes István 310, 317318
Kalmár György 580
Kálnoki Mihály 295
Kálvin János 25, 33, 68, 70, 76, 130132, 429, 562
Kanizsai Pálfi János 56, 86, 88
Kanyaró Ferenc 90, 318, 446, 608
Kapitány István 482
Kaposi Juhász Sámuel 251
Kaposi Márton 305
Kaprinai István 135, 557, 560, 571572, 579
Karácsonyi János 387
Kardos Mihály 59
Kardos Tibor 184, 471
Karnarutics Bernát l. Krnarutić Bernát
I. Károly angol király 226, 240241, 341
III. Károly 401, 415, 417, 452, 516, 528
XII. Károly svéd király 367
Károly Gusztáv svéd király 525
Károlyi Antal 578
Károlyi Árpád 126
Károlyi Gáspár 60, 6869, 77, 121, 138, 168, 238, 250251
Károlyi Sándor 339, 362, 364, 369, 373, 378, 388, 389, 395, 397, 432, 486, 489, 499, 515
Kárpáti Sándor 590
Kassai István 212
Kastner Jenő l. Koltay-Kastner Jenő
Kátai Mihály 16, 30, 35, 98
II. Katalin orosz cárnő 502
Katona István 560, 579
Katona Lajos 304
Kazinczy Ferenc 80, 136, 138, 180, 183, 192, 196, 485, 525526, 535, 548, 572, 585
Kazinczy Gábor 37, 183, 437
Kazy Ferenc 461, 571
Kecskeméti Alexis János 65
Kecskeméti C. János 6465
Kecskeméti János 425
Keglevich Miklós 206, 208
XI. Kelemen pápa 371
XIV. Kelemen pápa 542
Kelemen Didák 496, 499
Kelemen Lajos 110, 570, 617
Kemény János 128, 158, 162163, 181, 187190, 192, 205, 210213, 215, 314, 318, 332333, 336, 341, 344, 346, 350, 379, 388, 391392, 394, 433, 612, 614, 617
Kemény Katalin 351, 396
Kemény K. Kolumbán 67
Kemény Lajos 300, 571
Kemény László 613
Kemény Simon 158, 336
Kemény Zsigmond 210, 215
Keményné Macskási Kata 615
Kempis Tamás 129, 137, 142, 235, 384, 402, 467
Kendi István 78, 97
Kénosi Tőzsér János 460
Kenyeres Imre 464, 571
Képes Géza 174, 184
Kepler, Johann 69, 224
Kerecsényi Dezső 44, 80, 249
Kerékgyártó Elemér 81
Kerényi Olaf 576
Kereskényi Ádám 584
Kereszturi Pál 341, 349
Keresztury Mária 196
Kéri Sámuel 217218, 403, 509
Keserű Bálint 15, 29, 44, 100
Keserűi Dajka János 53, 66, 98
Ketskeméti Zsigmond 572
Kézai Simon 269, 568
Kézdi Grácián 497
Kinizsi Pál 263, 279
Király György 184, 305, 527
Kircher, Athanasius 225
Kis Albert 474
Kis Bálint 358, 437
Kis Imre 218, 220
Kis Lőrinc 208
Kisdi Benedek 147
Kisfaludy Károly 312, 525
Kisfaludy László 312, 318
Kisfaludy Sándor 312
Kiss Áron 570, 601
Kiss István (filozófus) 374
Kiss István (útleíró) 596598, 601
R. Kiss István (történész) 446
Kiss József 608
Kiss Tamás 396
Kisviczay Péter 198
Klaniczay Tibor 15, 29, 3738, 44, 50, 90, 110, 122, 126, 137, 142, 149, 159, 183184, 208, 260, 275, 281, 294, 386, 479, 487, 494, 601, 617
Klára, Szent 425
Klein Efraim 569
Klein (János) Ince 555
Klesch Dániel 266267
Klobusiczky András 269, 277
Klösz Jakab, id. 58
Kniezsa István 260
Koch, Johann l. Coccejus, Johannes
Kocsi Csergő Bálint 280, 281, 460, 563
Kocziány László 268, 318, 487, 608
Kodály Zoltán 407, 533, 603
Kohányi Menyhért 305
Koháry István 185, 195, 201203, 207208, 293, 351, 402, 495496, 541
Kohl Tamás 396
Kohn Sámuel 50
Kolinovics Gábor 432
Kollár Ádám Ferenc 556, 566
Koller József 560
Kollonich Lipót 328, 372, 409, 411
Kolosi Török István 109, 110
Kolosváry Bálint 471
Kolozsvári János 590
Kolozsváry Pál 496
Koltay-Kastner Jenő 15, 29, 67, 137, 142, 149, 260, 268, 430, 544
Kolumbán János 612613
Komáromi Csipkés György 222, 234, 238, 239, 251, 256, 447
Komáromi János 338, 352, 367368, 370, 512
Komáromy András 50, 208
Komenský, Ján l. Comenius, Johannes
Komlós (énekszerző) 100
Komor Ilona 268
Koncz József 67, 220, 260, 318, 453
Konstantin, Bíborbanszületett 340
Kont Ignác 387
Kónya Imre 220
Kónyi János 612
Kornis Gáspár 213214, 215
Kórodi Bedő Dániel 55
Kosáry Domokos 184
Kossuth Lajos 183
Kosztolányi Dezső 136, 526
Kótay Pál 260
Kovács Dezső 208, 589
Kovács Endre 233, 268
Kovács Imre 310
Kovács József 85, 110
Kovács Lajos 137
Kovács Pál 420, 587
Kovács Péter 496
Kovács Sándor l. Kovács Sándor Iván
V. Kovács Sándor 471
Kovács Sándor Iván 29, 50, 85, 90, 305
Kovacsóczy Farkas 10, 38, 95
Kovásznai Sándor 569
Kozma Antal 550
Kozma Ferenc 584
Ködi Farkas János 312
Kölcsey Ferenc 23, 80, 183, 246, 275, 293, 485, 526, 591
Köleséri Sámuel 528
Köleséry Sámuel, ifj. 466, 467, 471, 527
Kőmives Nándor Kolos 149
König, Johann Friedrich 455
Köpeczi Béla 351, 386387
Körmendi Lukács 99
Kőrösi István 88, 106
Kőrösi Sándor 183
Kőrösi Radó István 37, 38
Kőröspataki B. János 310, 314, 318
Kőszeghy Pál 157, 203204, 206, 208, 300 515
Kőszeghy Zsuzsanna 203, 515
Kővári László 50
Kőváry Aladár 570
Kracker, Johann Lukas 506
Kratzer János Ágoston 511
Kraus György 99100
Kraus, Johann Anton 506
Kremmer Dezső 249
Kreskay Imre 543
Kristóf György 100, 358
Krisztina királynő 525
Krman Dániel 449, 460, 464, 467
Krnarutić Bernát 167, 183
Kudora János 499
Kulcsár Endre 526
Kulcsár György 75
Kulcsár István 516, 526
Kunigunda királyné 417
Kunits Ferenc 584
Küküllei János 572
Kürosz perzsa király 141, 584
Kvacsala János 233
La Bruyère, Jean de 373
Lackner Kristóf 10, 38, 40, 41, 44, 53
Ladiver Illés 266267
I. Lajos, Nagy 159, 420, 495, 572
II. Lajos 176, 287
XI. Lajos francia király 177
XIV. Lajos francia király 163, 335, 372, 374, 385
XV. Lajos francia király 505, 523
Lakatos Péter 107
Lamormani Vilmos 158
Lampe, Fridrik Adolf 460
Lancsics Bonifác 486
Landerer János Mihály 558
Landerer János Sebestyén 453, 558
Landerer Lipót Ferenc 558
Landovics István 427
Láni, Elias 55
Lanzmár Ferenc 158, 259
Lányi György 281
Lányi Pál 335, 340, 469
Laskai János 4344
László József 184
László Pál 509
I. László, Szent 416417, 419420, 495, 561, 586
Lauxmin, Sigmund 404
La Valière, François 366
Lázár Béla 304
Lázár György 295
Lázár György (20. sz.) 249
Lázár János 509510, 527529, 536, 549, 573 613
Leibniz, Gottfried Wilhelm 333, 428, 553
Lengyel Alfréd 318
Le Noble, Eustache 370
Leodius 80
Lépes Bálint 125, 140141, 143, 146
Le Roy l. Regius, Henricus
Lessins, Leonhardus 139
Lestyán Mózes 425
Lethenyei János 546
Leunclavius, Joannes 167
Lichner Pál 464
I. Lipót 182, 265, 274, 276, 328, 342, 372, 380
Lippai János 156
Lippay György 156, 399
Lippóci Miklós 279, 281
Lipsius, Justus 1112, 1416, 18, 2627, 31, 3839, 4244, 56, 217, 403, 409
Lipthay András 440, 443, 446
Lischerong Gáspár 571
Liszkai Miklós 511
Liszti László 199200, 203, 207208, 293
Livius, Titus 84
Lobwasser, Ambrosius 73
Locke, John 510, 512
Lónyay Anna 187188, 190, 211
Lórántffy Zsuzsanna 222, 226, 235, 241, 391
Losonczi István 598, 601
Losonczi Zoltán 471
Lósy Imre 399
Lósy-Schmidt Ede 559
Lotharingiai Ferenc 450
Lovas Elemér 318
Loyolai Szent Ignác 141, 194, 216, 402403, 410, 425, 509
Lőbl Mária Zsófia 161
Lubomirska Ilona Erzsébet 375
Lukács Károly 471
Lukinich Imre 29, 59, 340, 351, 386387
Lupuj vajda 214, 310, 318319
Luther Márton 55, 130, 429
Mabillon, Jean 559
Machiavelli, Niccolò 61, 170, 175178, 183, 211212 303
Madách Gáspár 1718, 29, 36, 37, 356
Madách Imre 526
Madácsy László 527
Madarász Márton 455
Maet, Aletta van der 240
Mágócsy Gáspár 154
Magyari István 32, 37, 57, 6062, 6365, 67, 125, 127, 130, 136, 168, 179, 275
Maintenon, Mme de 374
Majláth Béla 325
Makai Nyírő János 59
Makkai Ernő 233
Makkai László 9, 85, 122, 153, 215, 228, 234, 239, 331, 504
Makó Pál 577578, 584
Makoldy Sándor 85
Maksay Ferenc 340, 370371
Málly Ferenc 590
Malomfalvy Gergely 217
Malvezzi, Virgilio 176
Mályusz Elemér 122, 126
Mansenius 373
Mányoki Ádám 337, 357
Mapes, Walter 323
Marcus Aurelius 11, 41
Margit, Szent l. Árpádházi Szent Margit
Margitai János 453, 558
Margitai Péter 65
Mária Terézia 371, 427, 439, 471, 500, 502, 506507, 509, 511, 516, 528, 540, 559, 596
Marino, Giambattista 118, 164, 166, 183
Márki Sándor 340, 371, 387, 396
Markó Árpád 183, 281, 387
Markusovszky József 453
Marmontel, Jean-François 548
Marosvásárhelyi Tőke Ferenc 451452
Marot, Clément 7374
Marót Károly 38
Maróthy György 452, 454, 509, 552, 556, 598
Maróti Egon 590
Marotti Imre 417
Martialis, Marcius Valerius 32
Martinelli, Anton Erhard 406
Martini, Lukas 48
Martonfalvy Tóth György 238239, 459
Masen, Jacob 587
Masnicius Tóbiás 281
Massai Margit 126
Mata János 318
Máté vajda 318
Máté Károly 215, 351, 371, 396, 421, 464
Mathia Károly 499
Matić, Tomo 183, 208
Matkó István 218
Mátrai László 228, 233
Mátray Ernő 317
Matskássy Antónia 437
Matthaeides Sámuel 461
Matthieu, Pierre 177
Mátyás király 39, 57, 61, 68, 78, 141, 154; 176178, 207, 216, 263, 271272, 279, 289, 293, 299, 335, 338339, 401, 413, 419, 434, 496, 515, 547, 560, 567568
II. Mátyás 6, 38, 40
Maulbertsch, Franz Anton 506, 514
Mauritius bizánci császár 584
Mayer, Johann Friedrik 354
Medgyesi Pál 70, 80, 210, 222, 226, 235236, 239, 279, 391, 449
Mednyánszky Jónás 269
Megyery Zsigmond 180
Melanchton Fülöp 125, 130
Melich János 260
Mélicque, Nicolas 525
Melith István 12, 16, 34
Merényi Lajos 208
Messinghamus, Thomas 302
Mészáros Ignác 532, 549
Metastasio, Pietro 507508, 543, 577578, 581583, 586, 590
Mihalovics Ede 430, 499
Miháltz István 574
Mihály vajda 5
Mihálykó János 48, 129
Mikes Ferenc 514
Mikes György 35
Mikes István 518
Mikes Kelemen 203, 211, 338, 350, 367, 374, 391, 395, 509510, 514526, 536, 544, 612, 615
Mikes Mihály 514515
Mikes Pál 514
Mikleš, Ján 233
Miklós Ferenc 526527
Mikó Ferenc 8485
Mikó Imre 570
Mikola László 433
Mikolai Hegedüs János 237
Mikoviny Sámuel 469
Milotai Nyilas István 6465, 132
Milton, John 118, 240
Minárik, Jozef 281
Mindszenti Gábor 209
Mišianik, Ján 208
Miskolci Csulyak Ferenc 453
Miskolci Csulyak István 53, 56, 64, 93, 107108, 110, 226, 459
Miskolci Csulyak Zsigmond 262, 263, 268
Miskolci Mihály 280
Missovitz Mihály 267, 338, 340, 356, 467
Miszlai András 482483
Misztótfalusi Kis Miklós l. Tótfalusi Kis Miklós
Módis László 81
Moesch Lukács 404, 418, 420
Molière 374, 582, 585, 587, 589590
Moller Dániel Vilmos 462
Molnár Aladár 453
Molnár János 557, 574576, 579581
Monoszlóy András 47, 130
Montecuccoli, Rajmund 162163, 181, 184, 187, 277, 283, 313, 341
Montesquieu 509, 521
Mór püspök 417
Móric hesseni fejedelem 69
Móricz Zsigmond 97, 136, 486
Morvan Bellegarde, J. B. 547
Morvay Győző 535
Murányi Róbert Ádám 407
Muratori, Lodovico Antonio 508
Murmelius, Joannes 71
Nádasdy Ferenc (a fekete bég) 10, 60
Nádasdy Ferenc (országbíró) 125, 155160, 163, 199, 201, 277, 281, 358
Nádasi János 407408, 409, 425426
Nagy Elemér 544
Nagy Géza 67
Nagy Gyula 437
Nagy István 220
Nagy Iván 215, 370, 499
Nagy János 543, 574, 576
Nagy Lajos (20. sz.) 37, 100, 110
Nagy László 196
Nagy Péter (tolvaj) 107
Nagy Péter (cár) 373374
Nagy Péter (irodalomtörténész) 590
Nagy Sándor (makedón uralkodó) 61, 84, 176, 271, 288, 304305, 365
Nagy Sándor (19. sz.) 589
Nagy Sándor (20. sz.) 249
Nagyari József 219220
Nagyszöllősi Mihály 278
Naláczy József 395396
Nánási Lovász István 237
Náprági Demeter 11, 16, 18, 40, 124, 137, 140, 143
Náray György 429
Navarrai Margit 521
Négyesy László 37, 173174, 183184, 358, 526, 535, 544
Neményi Imre 249
Nemeskürty István 142
Németh Antal 547
Németh László 80, 174, 349, 351, 396
Németh Sámuel 514
Nepomuki Szent János 476477, 529
Néri Fülöp 127
Néricault-Destouches, Philippe 585
Newton, Isac 553
Nicole 374
Niczky György 542
Nyáry Ferenc 81, 83
Nyáry István 81
Nyáry Krisztina 141, 154, 159, 217
Nyéki Vörös Mátyás 143145, 146148, 165, 192, 197, 252, 309, 320, 477, 600
Obál Béla 487
Oláh Gábor 80
Oláh Miklós 409, 465, 470, 564
Ollé István 281
Ongrádi József 571
Opitz, Martin 52, 56, 71
VIII. Orbán pápa 128
Orczy Lőrinc 441, 509, 512513, 529, 533 534, 535536, 566, 602
Orczy Zsuzsánna 529
Orosz Ferenc 425, 572
Orosz Lajos 249
Orosz Pál 378
Oroszhegyi Mihály 314
Osdolai Kun Ilona 342
Osterwald, Jean Fréderic 509, 513, 598
Ostrosith János 39
Otrokocsi Fóris Ferenc 280, 281
Otrokocsi Nagy Gábor 596, 608
Ottlyk György 335, 339, 388389, 396, 432, 455
Ovidius Naso, Publius 3132, 103, 186, 200, 265, 417, 535, 574, 577
Oxenstierna, D. J. 546
Ózdi Ferenc 508
Pach Zsigmond Pál 386
Padányi Bíró Márton 427, 430, 552
Pais Dezső 524, 527
Paksi Szathmári Mihály 460
V. Pál pápa 127, 141
Pál, Szent 425
Palaeologus, Jacobus 54
Páldi István 392
Pálfalvay János 276277
Pálffi Márton 437
Pállffy János 364
Pálffy Miklós (győri hős) 10, 33
Pálffy Miklós (nádor) 469
Pálffy Pál 152, 155, 161
Pállya István 579, 585586, 589
Palma Károly Ferenc 572
Palocsay György 442443, 446
Pálóczi Horváth Ádám 608
Palothay Zsigmond 186
Pap László 370
Pápai János 147
Pápai Páriz Ferenc 72, 80, 250, 252, 253257, 259260, 262, 264265, 306, 309, 337338, 357, 451452, 459, 466, 477, 527528, 551, 562564, 570, 598, 613
Pápai Páriz Imre 253
Pápay Gáspár 370
Pápay János 335, 367, 370371, 516
K. Papp Miklós 396
Pareus, David 56, 62, 64, 255
Pareus, Johann Philipp 56
Paskó Kristóf 310, 318
Pásztor Lajos 396, 478, 601
Patachich Ádám 507, 581
Pataki Ferenc 466
Pataki Füsüs János 42
Pataki István 227, 352
Pataki Jenő 396
Pataky László 513
Pataky Sámuel 549
Patrik, Szent 302, 305
Pauer János 446
Pauler Gyula 275
Payr Sándor 100, 453, 457
Pázmány Miklós 126, 206208
Pázmány Péter 11, 1618, 60, 6264, 69, 100, 121, 124125, 126136, 137139, 142143, 147, 157, 160, 182, 189, 197, 212, 217219, 235, 341, 400, 422, 496, 557
Péchi Simon 10, 16, 4647, 50, 212
Pécseli Király Imre 55, 78, 8687, 90, 147
Pécsi Lukács 4748
Pécsi Ödön 576, 581
Pécsváradi Péter 64, 132
Pehm József 430
Pekri Lőrinc 338, 345, 352, 353, 380, 389, 455
Pekri Lőrincné l. Petrőczi Kata Szidónia
Perényi József 318, 487, 589
Pererius, B. 544
Perjés Géza 183184, 479
Perkins, William 234, 237
Perrault, Charles 611
Pesti Gábor 21, 71
Péterffy Károly 560
Péteri Takáts József 543
Pethő Gergely 572
Pethő Jenő 550
Petki János 10 34, 143
Petki Nagy Sámuel 529
Petkó Zsigmond 287288, 294
Petneházy Dávid 271
Petőfi Sándor 23, 183, 293, 485, 494, 526, 543, 591, 608
Petrarca, Francesco 2122, 347, 403, 509
Petri András 147
Petrőczi István, id. 270, 278, 287, 353
Petrőczi István, ifj. 345, 353
Petrőczi Kata Szidónia 338339, 352, 353355, 357358, 391392, 395, 455, 485
Pettkó Béla 100
Pétzeli József 547
Pictet, Bénédict 509
Pilárik István 281
Pillias, Émile 387
Pintér László 208
Piscator, Ludovicus Philippus 52, 222
Piskolti István 594
Piszarevics Sándor 183
VI. Pius pápa 542
Plautus, Titus Maccius 557, 582, 584585, 590
Plinius Caecilius Secundus 378, 574
Plutarkhosz 34, 434435
Pogány Gusztáv 464
Pogány Péter 596, 617
Pográni (énekszerző) 100
Poiret, Pierre 232
Poliziano, Angelo 43
Pongrácz Eszter 424425
Pósaházi János 218220, 232233, 234
Potocki, Wáclaw 118
Potyó Bonaventura 497
Pouget, François Aimé 524
Prágai András 10, 2728, 32, 4142, 235, 303
Pray György 561562, 569, 571, 574, 579
Prileszki János 416, 560
Prokopp Gyula 471
Prónai Antal 421
Prónay László 441
Pruzsinszky Pál 571
Pseudo-Kalliszthenész 303
Pukánszky Béla 281, 454
Purisev, V. 122
Quesnel 374
Raab István 417
Rabelais, François 298, 373
Rabutin Bussy, R. Johann 343345, 349, 353
Rabutin, Roger de, comte de Bussy 517, 521
Racine, Jean de 374
Rácz Kálmán 281
Rácz Lajos 233
Ráday Eszter 391, 565
Ráday Gedeon 183, 187, 507508, 510, 513, 534, 535536, 543, 554, 562, 565566, 569570
Ráday László 281
Ráday Pál 277, 281, 335, 337339, 353, 355, 356357, 358363, 365, 367, 370371, 375, 392, 395, 397, 473
Ráday Pálné Kajali Klára 353
Radvánszky Béla 29, 37, 358, 570
Radvánszky György 355, 441
Radvánszky János 338339, 345, 355356, 357358, 397, 612
Radvánszky Rozália 441
Raey, Johannes 226
Raffaelli R. Rafaela 149, 430
Raimondi, Eugenio 176
Rajcsányi György 403
Rajcsányi János 413
Rajka László 100
Rájnis József 249, 580
Rákóczi Erzsébet 206, 208, 354
I. Rákóczi Ferenc 206, 216, 218, 245, 284
II. Rákóczi Ferenc 18, 85, 119, 180, 182183, 185, 202, 212214, 254, 256, 259, 267, 278279, 290291, 293, 302, 312, 326329, 333340, 344345, 350353, 355357, 359-370, 371385, 386392, 394395, 398, 401402, 412, 419, 432, 434, 438, 446447, 451452, 455, 459460, 467, 469470, 472, 474, 476, 478479, 485489, 491, 494, 514518, 520, 523, 526, 534, 548
II. Rákóczi Ferencné Charlotte Amália 372, 389
I. Rákóczi György 78, 17, 25, 2728, 41, 43, 5254, 57, 59, 6566, 128, 153154, 156157, 161, 187, 211212, 219, 221222, 226, 235, 295, 336, 380
II. Rákóczi György 153154, 157, 161162, 181, 205, 210211, 213, 217, 219, 221222, 226, 230, 241, 248, 253, 279, 295, 310, 312, 314, 371
Rákóczi József 516
Rákóczi Júlia 389
Rákóczi Lajos 108
Rákóczi László 313
Rákóczi Zsigmond (herceg) 226, 230, 236, 262
Rákóczy Zsigmond (fejedelem) 7, 34
Rákosi András 108
Rambach, Jakob 456
Ramus, Petrus 242243, 245, 247
Ransano, Pietro 47, 568
Rapaics Raymund 159
Ráth Károly 386
Redmeci T. János 8485
Régeni Mihály 232
Regius, Henricus 226, 233, 242, 246, 341
Reimmann, Jakob Friedrich 462
Remete Szent Pál 403
Reni, Guido 191
Repszeli László 416
Réthei Prikkel Marián 499
Rettegi György 394395, 396, 612, 614
Retz bíboros 349
Reuchlin, Johannes 109
Reusner, Nicolaus 167
Révai Miklós 138, 539544
Révay Erzsébet 353, 355
Révay Péter 16, 3839, 40, 158, 401
Révérend abbé 342, 370
Révész Imre, id. 317
Révész Imre, ifj. 59, 228, 239, 340, 358, 464, 571
Révész Kálmán 464
Reviczky Antal 553
Reviczky Imre 369
Rexa Dezső 446
Rezik János 267, 461, 464
Rhédei Ferenc 153
Rhédey Júlia 342
Ribiny János 512, 514, 554
Ricaut, Paul 521
Richelieu bíboros 128, 525
Riedl Frigyes 118, 121, 478
Rimay János 10, 12, 1529, 3031, 33-38, 42, 45, 67, 70, 79, 81, 86, 88, 99, 109, 125126, 137, 143, 166, 192, 196197, 224, 252, 269, 282, 287, 289, 292, 311, 355356, 485, 487, 513, 530, 564, 600
Ritschan, Adam 488489
Roa, Martin de 426
Rókus, Szent 477
Rollin, Charles 599
Rónai Horváth Jenő 183
Rónay György 50, 137, 142, 536
Rosnyai Dávid 273, 302303, 549
Rossi, Paolo 234
Rost Tamás 412
Rotarides Mihály 463464, 565
Rottal János 284
Rousset, Jean 122
Roxas, Spinola de 333
Royer János Pál 453, 558
Rösel, Hubert 471
Rudolf király 56, 35, 69, 143
Ruhmann Jenő 464
Rupp Kornél 196, 499, 544
Rusvay Lőrinc 496
Ruyter admirális 280
Saint-Simon Claude Henri, comte de 349, 374
Sajnovics János 561, 570, 571
Salamon király 417, 420, 561, 586
Salamon Ferenc 159
Salánki György 43
Sallai István 132
Samarjai János 56, 64, 86
Sámbár Mátyás 218, 220
Sámuel Aladár 570
Sántay Mária 183
Sarbiewski, Matthias Casimir 578
Sárkány István 311
Sárkány Oszkár 208, 446
Sartori Bernát 512, 554
Sartorius András 266
Sartorius János 457
Sartorius Szabó János 455456
Sas István 313314
V. Sašinek, Franko 207
Saur Jozefa 545
Savoyai Jenő 406, 415
Sayghó Benedek 444
Schellenberg, Johann Baptist 218, 403
Schermann Egyed 596
Schesaeus Keresztély 167
Schez Péter 417, 577
Schier Xistus 567
Schingler, I. N. 572
Schlegel, Johann Elias 585
Schmeizel Márton 460
Schmidt János 458
Schoppius, Johann Balthasar 62
Schödel Márton 39, 71
Schönberg, Matthias von 546
Schram Ferenc 321, 499
Schreiber János 412413
Schwandtner, Johann Georg 470, 568
Schwartz Elemér 471
Schwartz János 267
Scribonius, Guilelmus Adolphus 242
Scultetus, Abraham 75, 7778
Sebestyén püspök 284
Sebestyén, Szent 477
Segesvári István 554
Segner András 29
Segneri, Paolo 425
Seivert János 566567
Selecký, Štefan 207208
Sempsei Ferenc 312
Seneca, Lucius Annaeus 26, 218, 373, 403, 434
Sennyey István 160
Seprődi János 322
Serédi János 88
Serfőző József 421
Servet Mihály 562
Sévigné, Mme de 517
Sieniawska hercegnő 373, 379, 381
Sieniawski Ádám 375
Sigrist, Franz 506
Silhon, Jean de 175
Silius Italicus 34
Sík Sándor 132, 137, 184
Simai Kristóf 585
Simai Ödön 499
Simákovits L. 59
Simándi István 452
Simonfi János 478
Simonyi Zsigmond 67
Sipeck János 574
Sitte Alfréd 159
Skander bég 176
Soarez, Cypriano 404
Sófalvi József 545
Solanus Szent Ferenc 425
Sólyom Jenő 358, 458
Somosi Petkó János 237
Sommer János 56
Sóvári Soós Kristóf 44
Spangár András 572
Speer, Daniel 304
Spener, Jakob 448, 455
Spethe, Andreas 73
Spinoza, Benedictus de 227, 232
Spira György 479
Spreng, Jakob 553
Staud Géza 514, 590
Steele, Richard 521
Stoll Béla 37, 94, 100, 105, 110, 260, 309, 318, 325, 479, 596, 608
Streibig József Antal 595
Stripsky Hiador 137
Sturm, Joannes 68, 125
Suarez, Francisco 116
Sükösd Mihály 396, 571
Swieten, Gerard van 470471
Sylvester János 14, 21, 33, 72, 238
Synesios 323
Szabó Ágoston 497
Szabó Aladár, ifj. 601
Szabó Géza 67
Szabó Ignác 142
Szabó István 428
Szabó Károly 59
Szabó T. Attila 94, 318, 499
Szabolcsi Bence 159, 340, 407, 527, 596
Szádeczky Béla 220
Szádeczky Kardoss Lajos 300, 351, 396, 437
Szalárdi János 210, 215, 290
Szalay László 159, 215, 351, 395
Szalézi Szent Ferenc 127, 402
Szamosközy István 210
Szamota István 85
Szántó (Arator) István 124, 126, 137, 409
Szarvasi Margit 514
Szász János 298, 300, 348
Szászi János 589
Szathmári István 67, 81
Szathmári Paksi Sámuel 589
Szathmári Pap János 232
Szathmári Pap Mihály 566
Szathmári Pap Sándor 453
Szathmárnémeti Sámuel 232, 252
P. Szathmáry Károly 59, 351, 437
Szathmáry Király Ádám 368369, 370, 374, 516
Szauder József 544, 601
Széchenyi Pál 476
Széchy Károly 183
Széchy Magdolna 160
Széchy Mária 184185, 187, 190, 206
Szécsi János 302, 304
Szeder Fábián 325
Szegedi Ferenc Lénárt 428, 430
Szegedi Gergely 73
Szegedy János 560
Szegedy Rezső 183
Székely Ádám 509, 512
Székely István 73
Székely László 508, 514
Székely Mózes 5
Székely Sámuel, dobai 508
Szekfű Gyula 9, 118, 122, 387, 407, 514
Székudvari János 480
Szelepcsényi György 185, 428
Szenci Kertész Ábrahám 25, 224, 251
Szenci Molnár Albert 17, 25, 3133, 39, 53, 5557, 59, 62, 66, 6780, 8183, 86, 90, 97, 107, 121, 136, 139140, 147, 221, 228, 235, 238, 242, 255257, 275, 458, 547, 562, 564, 598
Szendrey Ferenc 278
Szeniczei Bárány György 455456. 458
Szentes Reginaid 587588
Szent-Iványi Béla 340, 454, 458, 464, 471
Szent-Iványi János 338, 366, 455
Szentiványi László 408
Szentiványi Márton 402, 408409, 421, 560
Szentjóbi Szabó László 543
Szentmártoni Bodó János 109, 110, 264, 306, 308309, 321, 323
Szentpáli Ferenc 296298, 300, 348, 437, 442
Szentsei György 478, 480
Szepessy Pál 270, 295
Szepsi Csombor Márton 50, 57, 8183, 8587, 90, 597
Szepsi Korotz György 42
Szepsi Laczkó Máté 93, 99
Szerdahely György Alajos 579, 581
Szerdahelyi Gábor 412
Szerdahelyi Mihály 95, 97
Szeremley Barna 294
Szeremley László l. Gaál Gábor
Szeremley Samu 601
Szerencsi Nagy István 566
Szigeti Ilona 471
Szigeti József 249, 526527
Szigeti Sámuel 549
Szigetvári Iván 535
Sziklay László 454
Szikszai György 598, 599, 601
Szilády Áron 50, 100, 110
Szilágyi Benjamin István 459
Szilágyi István 437, 526
Szilágyi Lóránd 571
Szilágyi Márton 549
Szilágyi Sámuel (erdélyi főúr) 507509
Szilágyi Sámuel (református püspök) 549
Szilágyi Sándor 67, 100, 215, 281, 304, 351, 570
Szilágyi Tönkő Márton 231, 232
Szily Kálmán 453, 526
Szimonidesz Lajos 239, 281, 454
Szirmai István 338
Szirmay András 432
Szkhárosi Horvát András 61, 78, 168, 324
Szlávik Ferenc 589
Szlavkovszky Benedek 420
Szokolóczy Vencel 553
II. Szolimán 166, 169
Szopori Nagy Imre 437
Szoszna Demeter György 429 430
Szőcs János 271
Szőllősi Benedek 147
Szöllősi Mihály 281
Szőnyi Benjámin 567, 598, 599600, 601602
Szőnyi Nagy István 252
Sztárai Mihály 73
Szuhányi Ferenc 573
Szuhay Mátyás 270, 284
Tacitus, Publius Cornelius 175, 373
Takács József 220, 421, 590
Takáts Lajos 617
Takáts Sándor 183, 499, 589
Táncz Menyhért 588
Tapié, Victor 122
Tardi György 166
Tarnai Andor 454, 464, 471, 544, 550, 571
Tarnóczy István 217, 352
Tasnádi H. István 492
Tasso, Torquato 118, 171, 183
Tausch, Christoph 405406
Taxonyi János 426, 430, 546
Téglás J. Béla 300, 446
Telegdi Miklós 47, 124, 147
Telegdi Pap Sámuel 453
Telek József 496
Teleki Ádám 512513, 581, 613
Teleki Ádámné Wesselényi Mária 509
Teleki József (Bethlen Kata férje) 390, 396
Teleki József (koronaőr) 509510, 513514, 553554
Teleki László 391, 441
Teleki Mihály 251, 254, 262, 297298, 300, 342343, 348, 390, 433
Teleki Mihály, ifj. 389, 396, 432, 528
Teleki Sámuel 569
Teleki Sándor 262
Temesi Alfréd 396
Temesvári Pelbárt 496
Teréz, Nagy Szent 410
Tersztyánszky Dániel 556
Teseni Vencel 301302, 322
Tési Edit 590
Thaly Kálmán 100, 105, 208, 215, 282, 294, 300, 317, 340, 358, 370371, 386, 396, 437, 446, 472473, 487, 494, 526, 608
Thienemann Tivadar 80, 325, 457
Thomas, Antoine-Léonard 533, 535
Thomas, Jean 511
Thordai János 43, 8990
Thököly Erzsébet 353
Thököly Imre 152, 156, 185, 188, 201202, 214, 215, 267, 270, 272, 275, 283284, 286, 290, 295297, 329, 343, 350, 352353, 355, 367368, 370, 372, 388, 397, 433434, 440, 446, 454, 472474, 492, 494, 514
Thököly István 155, 271
Thököly Miklós 107109
Thuri Pál 33, 78
Thury Etele 260
Thury György 3132, 56
Thury József 183
Thury Zsigmond 50
Thurzó György 6, 13, 1617, 30, 40, 55, 123124, 126, 132, 155156
Thurzó Györgyné Czobor Erzsébet 48
Thurzó Imre 17, 154
Timár Kálmán 126
Timon Sámuel 411412, 417, 430, 559, 571
Tinn Mária 81
Tinódi Sebestyén 60, 104, 166, 188, 190, 463
Tofaeus Mihály 219, 220, 251, 352
Toldi Borbála 126
Toldi Miklós 547
Toldy Ferenc 50, 67, 80, 159, 183, 207, 239, 260, 437, 453, 526, 530, 544
Tollius Jakab 163
Tolnai Balog János 10, 31, 3738
Tolnai Dali János 49, 222, 226, 228229, 236, 243, 261,
Tolnai Gábor 59, 81, 122, 159, 215, 260, 351, 387, 396, 437, 514, 536, 617
Tolnai János 32
Tolnai Mihály 278279, 281, 338
Tolnai Vilmos 478, 576
Tolvay Ferenc 355, 438
Tolvay Imre 461
Tomek Vince 407, 559
Tomka-Szászky János 469
Toncs Gusztáv 526
Tordai Zádor 234, 260, 318, 487
Torkos András 455
Torkos József 457
Torma Éva 514515
Torma Károly 215, 396
Torockai Máté 54
Tótfalusi Kis Miklós 143, 224, 227, 250 253, 254, 256, 259260, 262, 306307, 337, 349, 365, 453, 480, 564, 613
Tóth Ferenc 589
Tóth István 438439, 446
Tóth Kálmán 59, 90
Tourneux, Nicolas le 524
Tőke Ferenc 166
Töltési István 453
Török István 453, 471
Török Konstantin 535
Tranovský, Jur 55
Trencsényi-Waldapfel Imre 196, 514
Trócsányi Zoltán 430, 596
Trostler József l. Turóczi-Trostler József
Turenne marsall 341342
Turóczi-Trostler József 38, 44, 59, 67, 81, 118, 122, 208, 220, 228, 233, 249, 305, 325, 407, 421, 464, 514, 544, 550, 608, 617
Tüll Alajos 576
Újfalusi Kata 353
Újfalvi Imre 24, 56, 73, 78, 86, 458
Újhelyi István 338, 352, 512
Újvárossy Szabó Gyula 110
Újváry Tamás 475, 488
I. Ulászló 178
II. Ulászló 176
Uzoni Fosztó István 460
Ürményi József 207
Váczy János 305, 535
Vajthó László 620
Valerius Maximus 83
Váli Béla 268
Valkó Arisztid 514
Vanière, Jacques 574
Vanossi Antal 413
Váradi Borbála 341
Váradi K. Mihály 98, 100
Váradi Miklós 349
Váradi Péter 568
Varázséji Gusztáv 208
Várdai Béla 386
Varga Bálint 80
Varga Imre 110, 260, 268, 300, 478479, 487, 494, 536, 608
Vargha Anna 15
Vargyas István 569
Vargyas Lajos 174, 184
Vargyasi Dániel István (emlékíró) 352, 389390, 396, 509
Vargyasi Dániel István (regényfordító) 390
Vargyasi Dániel Polixéna 509
Varjas Béla 29, 37
Varjú Elemér 305
R. Várkonyi Ágnes 387, 479
Vas István 386387
Vas Margit 536
Vásárhelyi András 147
Vásárhelyi Gergely 129, 137, 142, 147
Vasáry Dániel 90
Vasshegyi Margit 590
Vasvári Pál 183184
Vay Ádám 352
Vay Adámné Zay Anna 352353
Vázsonyi Márton 455
Vécsei Pál 615
Vega, Felix Lope de 118
Vékony István 208
Velics Antal 126
Veresmarti Mihály 139140, 142, 210
Veress Endre 281, 318
Verestói György 428, 430, 438, 446, 528, 614
Vergilius Maro, Publius 31, 166, 186, 200, 416, 439, 534, 542, 557
Vernage, Étienne François 524
Verő Mihály 464
Verseghy Ferenc 535, 543
Versényi György 110, 608
Vértesi Jenő 159
Vest János 228
Viczay Anna Terézia 424
Viczay Jób 444
Vida György 612614, 617
Világhi István 418, 420
Visky Pál 453
Vita Zsigmond 268, 454
Vitéz János 178, 568
Vitnyédy István 18, 162, 180181, 270271, 273, 275276, 277, 281, 283, 320, 342
Vizkelety András 387
Volaterranus 83
Voetius, Gisbert 240
Voiture, Vincent 528
Volkra gróf 476
Voltaire 509, 528, 533, 535536, 579
Vörösmarty Mihály 173, 183, 275, 526
Wagner, Franz 569
Waha-Baillonville, Guillaume de 549
Waldapfel József 325
Wallaszky Pál 566567, 571
Waltherr Imre 395
Wanckel, Johann 41
Wathay Ferenc 93
Weber Artur 80
Weber, Johann Adam 389
Weisbach, Werner 121
Wellek, René 122
Wendelinus, Fridericus 214
Werbőczy István 272273, 303, 409, 566
Wernher György 417, 465466
Wesselényi Anna 50
Wesselényi Ferenc 184185, 187, 190, 199, 201, 275, 283
Wesselényi István (fordító) 49
Wesselényi István (naplóíró) 431432, 437
Wesselényi Miklós 157
Wesselényi Pál 188, 270, 278, 297
Wesselényi Zsuzsanna 581
Weszprémi István 568, 570571, 598
Wildner Ödön 437
V. Windisch Éva 196, 215, 351, 371
Windisch, Karl Gottlieb 555, 567
Winter, Eduard 454
Wittich, Christian 226
Wittman Tibor 9, 44, 85
Wolff, Christian 428, 509, 527528, 553, 562, 573
Worpitz, Georg 404
Wölfflin, Heinrich 121
Xavéri Szent Ferenc 403, 406, 410
Xenophón 549
Zalányi Péter 549
Zambra Alajos 590
Zemplén Jolán 234
Zenere, Valerio 511
Zichy Károly 417
Zichy Péter 206207
Ziegler, Georg 76
Zilahi János 480481
Zimányi József 67
Zlinszky Aladár 535
Zolnai Béla 184, 340, 387, 514, 527
Zolnai Klára 513
Zolnai László 471
Zoltán József (fordító) 548549
Zoltán József (20. sz.) 514
Zólyomi Perinna Boldizsár 48, 88, 455
Zoványi Jenő 37, 67, 220, 228, 239, 358
Zrínyi György, id. 10, 160
Zrínyi György, ifj. 160
Zrínyi Ilona 185, 190, 216, 372, 391, 440
Zrínyi Miklós (16. sz.) 169171, 176, 583
Zrínyi Miklós 19, 62, 118119, 121, 136, 144, 152153, 155158, 159183, 184, 187188, 195197, 199201, 203, 205208, 211213, 216, 225, 231, 241, 245246, 248249, 270, 272, 274279, 281288, 291, 293, 311, 313, 315, 327, 329, 332336, 338, 341344, 346, 349, 351, 356, 358, 360, 364366, 368, 370371, 380, 398, 405, 413, 434, 439, 445, 463, 513, 521, 526, 534, 541542, 569
Zrínyi Péter 160, 174, 183, 189, 201, 206, 208, 287, 372
Zsámboki János 11, 13, 79, 166
Zsigmond király 420, 434
Zsigmond Ferenc 454
Zsilinszky Mihály 464, 571
Zsirai Miklós 571
Zsoldos Benő 487

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT