A RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

Teljes szövegű keresés

618A RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE
AHist
Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae
AHistLittHung
Acta Historiae Litterarum Hungaricarum (Szeged)
Akad.
Akadémia
AkÉrt
Akadémiai Értesítő
ALitt
Acta Litteraria Academiae Scientiarum Hungaricae
AUnivDebr
Acta Universitatis Debreceniensis
AUnivSzeg Sectio Hist
Acta Universitatis Szegediensis. Sectio Historica
AUnivSzeg Sectio Litt
Acta Universitatis Szegediensis. Sectio Litteraria
bev.
bevezette
Bibl. Nat.
Bibliothèque Nationale
Bp.
Budapest
BpSz
Budapesti Szemle
Communicationes BHMH
Communicationes ex Bibliotheca Historiae Medicae Hungarica
CorpGr
Corpus Grammaticorum
Csill
Csillag
dk.
daloskönyv
Egyht
Egyháztörténet
EK
Egyetemi Könyvtár
ék
énekeskönyv
ELTE Bölcstud. Kar Évk
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Évkönyve
emlk
emlékkönyv
é. n.
év nélkül
EPhK
Egyetemes Philológiai Közlöny
ErdISz
Erdélyi Irodalmi Szemle
ErdMúz
Erdélyi Múzeum
ért.
értesítő [je]
ÉrtNySzéptudK
Értekezések a Nyelv- és Széptudományok Köréből
Ethn
Ethnographia
EvangEgyhIsk
Evangélikus Egyház és Iskola
évk.
évkönyv
Figy
Figyelő
FizSz
Fizikai Szemle
FK
Filológiai Közlöny
ford.
fordította
főisk.
főiskola
FRA
Fontes Rerum Austriacarum
gimn.
gimnázium
Győri Sz
Győri Szemle
gyűjt.
gyűjtemény
HK
Hadtörténelmi Közlemények
h. n.
hely nélkül
ism.
ismertette
It
Irodalomtörténet
ItK
Irodalomtörténeti Közlemények
Jb.
Jahrbuch (-bücher)
jzk.
jegyzőkönyv[e]
k.
kódex[e]
k.
körül (évszám után)
kat[h].
kat[h]olikus
KatSz
Katolikus Szemle
KelN
Kelet Népe
KerMagv
Keresztény Magvető
kiad.
kiadta
kiad.
kiadás (arab szám után)
koll.
kollégium
kr.
krónika
kt.
könyvtár
lev.
levél
LK
Levéltári Közlemények
lt.
levéltár
MBiblSz
Magyar Bibliofil Szemle
MBiolKutatóintMunkái
Magyar Biológiai Kutatóintézet Munkái
melod.
melodiárium
MFilSz
Magyar Filozófiai Szemle
MGazdtSz
Magyar Gazdaságtörténeti Szemle
MHHS
Monumenta Hungariae Historica Scriptores
Min
Minerva
MIR
Magyar Irodalmi Ritkaságok (Szerk. Vajthó László.)
misc
miscellanie
MKBR
Magyar költészet Bocskaytól Rákócziig
MKsz
Magyar Könyvszemle
MNy
Magyar Nyelv
MNyr
Magyar Nyelvőr
MProtEgyhtAdattár
Magyar Protestáns Egyháztörténeti Adattár
MProtEgyhIskFigyelmező
Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelmező
Mságtud
Magyarságtudomány
MSz
Magyar Szemle
MTA I. OK
A Magyar Tudományos Akadémia I. (Nyelv- és Irodalomtudományi) Osztályának Közleményei
MTAK
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára
MTT
Magyar Történelmi Tár
Napk
Napkelet
NéprK
Néprajzi Közlemények
NRH
Nouvelle Revue de Hongrie
NyItudK
Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények (Kolozsvár)
Nyug
Nyugat
OL
Országos Levéltár (Budapest)
OSzK
Országos Széchényi Könyvtár
PannonhFőiskÉvk
A pannonhalmi Szent Benedek-rendi főiskola évkönyve
PannonhSz
Pannonhalmi Szemle
PedSz
Pedagógiai Szemle
Petőfi IMúzÉvk
A Petőfi Irodalmi Múzeum Évkönyve
pótk.
pótkötet
ProtEgyhIskL
Protestáns Egyházi és Iskolai Lap
ProtSz
Protestáns Szemle
ref.
református
RefEgyh
Református Egyház
RefSz
Református Szemle
RMDE
Régi Magyar Drámai Emlékek
RMKT XVII.
Régi Magyar Költők Tára XVII. század
RMKt
Régi Magyar Könyvtár (Szerk. Heinrich Gusztáv.)
SoprSz
Soproni Szemle
SpFüz
Sárospataki Füzetek
SpRefL
Sárospataki Református Lapok
Száz
Századok
szerk.
szerkesztette
SzUB
Szíveket újító bokréta
Theol
Theologia
TheolSz
Theologiai Szemle
TheolSzaklap
Theologiai Szaklap
TörtSz
Történelmi Szemle
TT
Történeti Tár
tud. egy.
tudományegyetem
Új Mmúz
Új Magyar Múzeum
Új Zenei Sz
Új Zenei Szemle
UngRevue
Ungarische Revue
vál.
válogatta
VasUjs
Vasárnapi Ujság
ViF
Világirodalmi Figyelő
Vig
Vigilia
Zenei Sz
Zenei Szemle
 

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT