II. kötet A MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETE 1600-TŐL 1772-IG

Teljes szövegű keresés

II. kötet A MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETE 1600-TŐL 1772-IG
A MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETE II.
Készült a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Intézetében
Főszerkesztő
SŐTÉR ISTVÁN
AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST
Szerkesztette
KLANICZAY TIBOR
Írták
BÁN IMRE, HOPP LAJOS, KLANICZAY TIBOR, PIRNÁT ANTAL, STOLL BÉLA, TARNAI ANDOR, VARGA IMRE
HARMADIK, VÁLTOZATLAN LENYOMAT
AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST
A szerkesztő munkatársa
VARJAS BÉLA
V. KOVÁCS SÁNDOR
Lektorok
MAKKAI LÁSZLÓ
SZAUDER JÓZSEF
TOLNAI GÁBOR
A kötet egyes részeit átnézték
ESZE TAMÁS
KESERŰ BÁLINT
ISBN 963 05 2301 9 sorozat
ISBN 963 05 2303 5 2. kötet
© Akadémiai kiadó, Budapest 1965
Printed in Hungary
A kiadásért felelős az Akadémiai Kiadó igazgatója
A szerkesztésért felelős Balázsovits Erzsébet – Műszaki szerkesztő: Kerek Imréné
A burkoló és kötésterv Erdélyi János munkája
Terjedelem: 56,7 (A/5) ív – AK 1644 k 8083
80.7544 Akadémiai Nyomda, Budapest – Felelős vezető: Bernát György

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT