NÓGRÁD VÁRMEGYE KÖZSÉGEI. Írta Reiszig Ede dr. történetíró. Kiegészítette Vende Aladár szerkesztő

Teljes szövegű keresés

11NÓGRÁD VÁRMEGYE KÖZSÉGEI.
Írta Reiszig Ede dr. történetíró. Kiegészítette Vende Aladár szerkesztő
Nógrád vármegye Magyarország éjszak-nyugati részében, legnagyobbrészt a Kárpátok déli nyúlványain terül el. A vármegyét éjszakról Zólyom, keletről Gömör és Heves, délről Pest-Pilis-Solt Kiskun és nyugatról Hont vármegye határolja. A vármegye területén van egy rendezett tanácsú város: Losoncz és 261 község, melyek közűl 13 nagyközség és 249 kisközség.
Nógrád vármegye területe 716.560 k. hold; a polgári népesség – az 1900. évi népszámlálás adatai szerint – 238.215 lélek, kikhez 882 katona járul. A polgári és katonai lakosság együtt 239.097. A jelenlevő lakosok közűl külföldi honos 2461, míg a helybeliek közűl külföldön tartózkodik 713. A jelenlevő lakosságból 118.823 a férfi, 120.274 a nő; családi állapot szerint 119.845 nőtlen és hajadon, 103.344 házas, 15.789 özvegy és 119 törvényesen elvált. A lakóházak száma 38.137. A népesség anyanyelv szerint így oszlik meg : 168.614 magyar, 3958 német, 64.28 7 tót, 83 oláh, 16 kisorosz (ruthén), 33 horvát, 19 szerb és 2087 egyéb anyanyelvű, kil; közűl legtöbb a czigány, cseh-morva, lengyel és vend. Magyarul beszél 191.498; írni és olvasni tud 134.263. A vallási megoszlás a következő: róm. kath. 172.804, gör. kath. 212, ref. 4195, ág. hitv. ev. 52.205, gör. kel. 103, unitárius 16, izr. 9541 és egyéb vállású 21. Az 1910. év végén a lakosság 258.845 lélek.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT