1712–1860/III

Teljes szövegű keresés

1712–1860/III
BIBLOGRAPHIA
HUNGARIAE
1712–1860
SEU
CATALOGUS LIBRORUM
IN HUNGARIA, ET DE REBUS PATRIAM NOSTRAM ATTINGENTIBUS
EXTRA HUNGARIAM EDITORUM
IN ORDINEM REDEGIT ET SECUNDUM GENERA SCIENTIARUM SPECIALI INDICE ADIECTO EXHIBUIT
GÉZA PETRIK
CUM INTRODUCTIONE
ALEXANDRI SZILÁGYI
VOLUMEN TERTIUM
BUDAPESTINI
SUMPTIBUS AUGUSTI DOBROWSKY
1891
 
MAGYARORSZÁG
BIBLIOGRAPHIÁJA
1712–1860
KÖNYVÉSZETI KIMUTATÁSA
A MAGYARORSZÁGBAN S HAZÁNKRA VONATKOZÓLAG KÜLFÖLDÖN
MEGJELENT NYOMTATVÁNYOKNAK
ÖSSZEÁLLITOTTA S TUDOMÁNYOS SZAKMUTATÓVAL ELLÁTTA
PETRIK GÉZA
BEVEZETÉSSEL
SZILÁGYI SÁNDORTÓL
HARMADIK KÖTET
BUDAPEST
KIADJA DOBROWSKY ÁGOST
1891

 

Pakróczy János. Szent István első apostoli koronás magyar király igazi nagysága; nemzete boldogsága, Hirdette nemzeti innepén Béc… Pál, Emer. Sermo super scientia, santimoniaque Scoti singulorum scriptorum (Sedis sanctiss. suffragio) scriptoris subtilissimi et… Palacky, Franz. Joseph Dobrowsky's Leben und gelehrtes Wirken. (n. 8-r. 64 l. és D. arck.) Prag, 1833. G. Haase Söhne. –.40 p. M. Palacky, Franz. Zeugenverhör über den Tod König Ladislaw's von Ungarn und Böhmen im Jahre 1457. Eine kritische Zusammenstellung u… Palacky, Franz. Urkundliche Beiträge zur Geschichte Böhmens und seiner Nachbarländer im Zeitalter Georgs von Podiebrad. [1450-147… Palaestra literaria super argumenta polemico-moralia instituta, et laureatis honoribus ... philosophiae magistrorum; cum in ... u… Palánky Károly. Legújabb pesti titoknok. Az élet minden körülményeihez egyedül magyar nyelven. Magában foglalja az élet külömbfél… Palatin und Insurgent. Revolutionsroman aus Ungarns Neuzeit. Aus dem Ungarischen der Verfasser von "Kampf und Verrath" u. s. w. 3… Palatini regni Hungariae. L.: Schmitth, Nic., et Nic. Muszka. Palatium regum Hungariae, palatinorum virtutibus, ac meritis illustre. Honoribus Illustrissimorum ... doctorum oblatum a rhetoric… Palatium regni Hungariae rebus pace, bellóque gestis palatinorum, locumententum, pro-palatinorum sub regibus Hungariae austriacis… Páldi István. Mennyei épület, vagy az örök idvesség épületének díszes alkotványa, mellyet a szent írás metsző késire vigyázván az… Palei, Quidantonius. Neuntägige Andacht zu der Jungfräulichen Mutter Gottes Mariae Königin von guten Rath, durch neun Sonntäge, o… Palenka! alebo: Rozličné, najwíc smutné obrazi pospolitého žiwota, wstred stoleta XIX ho w sstiroch dejach. Slowenskému národu, o… Paleocapa, Pietro. Parere sulla regolazione del Tibisco. (n. 8-r. 133 l., 1 lev. és 1 térkép.) Pest, 1847. Coi tipi di Trattner-K… Paleocapa, Pietro. Vélemény a Tiszavölgy rendezésérül. Olaszbul forditotta Sasku Károly. 3 kőre metszett táblával. (n. 8-r. 139 l… Paleocapa, Pietro. Gutachten über die Regulirung der Theisz. Aus dem Italienischen übersetzt von Joh. Weber. Mit Karten. (n. 8-r.… Pales, Henr. Ode quam Exc., ac. Ill. Dno Josepho Kluch episcopo Nittriensi etc. dum in inclyto comitatu Trenchiniensi ecclesias D… Pales, Henr. Carmen lyricum quod Ill. ac Rev. Dno Joanni Ladislao Pyrker de Felső Eőr episcopo Scepusiensi dum dioeceseos regimen… Pales, Henr. Carmen lyricum Cels., ac Rev. principi Dno Alexandro Rudnay de Eadem, et Divék-Ujfalu, metropolit. ecclesiae Strigon… Pales, Henr. Carmen lyricum, quod Josepho Bélik de Dezser, episcopo Scepusiensi dum sacrum dioeceseos regimen adiret oblatum est … Pales, Henr. Carmen, quod Ill., ac Rev. Dno Josepho Belánszky episcopo Neosoliensi, dum sacrum dioeceseos regimen adiret, obtulit… Pales, Henr. Carmen Adm. Rev. Patri Martino Bolla, e clericis regularibus schol. piarum per Hungariam, et Transilvaniam praeposit… Pales, Henr. Carmen Exc., ac Ill. Dno Josepho Sigray, de Felső, et Alsó Surány, dum munus supremi comitis incl. com. Simeghiensis… Pales, Henr. Ode, qua Joanni Nep. Alber, post superatum calendis Augusti 1826. vitae periculum gratulatus est amicus eodem ex ord… Pales, Henr. Carmen adm. Rev. patri Martino Bolla e clericis regularibus scholarum piarum per Hungariam, et Transilvaniam praepos… Pales, Henr. Carmen, quo augustissimae domus Austricae in Hungaria regnantis tertium seculum die 3ia Novembris, anni 1826-mi comp… Pales, Henr. Ode honoribus Exc., ac Rev. Dni Joannis Pyrker de Felső Eőr, dum solenni ritu. archi-episcopus Agriensis, nec non in… Pales, Henr. Ode honoribus Ill., ac Rev. Dni Josephi Vurum, dum solenni ritu episcopus Nittriensis inauguraretur, a scholis piis … Pales, Henr. Carmen Exc., Ill., ac Rev. Dno Petro Klobusiczky de Eadem, metrop. ecclesiae Colocensis archi-episcopo etc. die 29. … Pales, Henr. Carmen Ill. Dno Georgio Majláth de Székhely dum munus supremi comitis incl. comitatus Honthensis adiret, dicatum a s… Pales, Henr. Ode, quam honoribus Exc., ac Ill. Dni comitis Antonii Cziraky de Eadem, et Dienesfalva, incl. comitatus Albensis sup… Pales, Henr. Ode Cels. principi Alexandro a Rudna et Divék-Ujfalu, metrop. ecclesiae Strigoniensis archi-episcopo etc. dum Eminen… Pales, Henr. Ode, quam dum bonarum artium a Sigismundo et Mathia regibus Hungariae Budam inductarum, sed belli terrore fugatarum,… Pálffy, Illustr. Dnum Franciscum e comitibus –, ab Erdőd fundatorem suum munificentissimum ad arcem Baimocziensem, eiusdemque nom… Pálffy, Excell. ac Ill. Dno Leopoldo e comitibus –, ab Erdőd, arcis regiae Posoniensis haereditario capitaneo et incl. comitatus … Pálffy Albert. Magyar millionaire. Regény. 2 köt. (k. 8-r. 106 és 1 l.; 107 és 1 l.) Pesten, 1846. Hartleben Konrád Adolf. 1.20 p… Pálffy Albert. A fekete könyv. Regény. 2 köt. (k. 8-r. 164 és 1 l.; 158 és 1 l.) Pest, 1847. Geibel Károly. (Pozsony, ny. Schmid … Pálffy Albert. Egy földönfutó hátrahagyott novellái két kötetben. (k. 8-r. 207 és l.; 276 és 1 l.) Pest, 1850. Heckenast Gusztáv.… Pálffy Albert. A fejedelem keresztleánya. Regény. 2 rész. (k. 8-r. 264, 280 l.) Pesten, 1856. Heckenast Gusztáv. 2.- M. Pálffy Albert. Attila, Isten ostora. L.: Vasárnapi könyvtár. III. 8. Pálffy, Jósef. Örömhangok fenséges István főherczeghez; 1847-ik évi Szentmihályhava 14. napján előforduló születési ünnepének tis… Pálfy József bejárta egyházi oklevél-tárokban tett tapasztalások, pályákra fölosztva. Fölajánltatik e dolgozat a magyar nagy közö… Pálfy József A dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület névtára 1853-ra (8-r. XXII és 96 l.) Pápa, 1853. A ref. főiskola bet. Pálfy József Oskolai beszédek, mellyek a soproni ág. v. evang. főtanodai ifjuság előtt tartattak az 1853/4. tanévben. (8-r. 32 l.… Pálfy József Gyakorlati utmutatás a fejszámolásban, tekintettel az új pénznemekre. Elemi tanitók s képezdei növendékek számára. (… Pálfy József Abéce és elemi olvasókönyv ev. népiskolák számára. (8-r.) Sopron, Seyring és Hennicke. –.20 Pálfy József A keresztény anyaszentegyház rövid története. Népiskolák számára. (8-r.) Sopron, Seyring és Hennicke. –.25 Pálfy József Magányos áhitatosság oltára. Imádságos könyv evang. keresztyének számára. (16-r.) Pest, Osterlamm Károly. –.36 Pálfy József Utasitás ev. népiskolatanitók számára. (k. 8-r. 115 l.) Pest, 1860. Osterlamm Károly. –.40 M. Pálffy Károly, gróf -, udvary kantzelláriusnak az orszak rendeihez tartott beszéde. Bőjt más havának 13-dik napján vólt közönsége… (Pálfi Lőrincz.) Erdélyi méhecske. L.: Méhecske. Palffy, Rud., gebohrner Graf v. Erdőd. Imago tricolor quasi per speculum in aenigmate summi Dei, veri Dei, Unius & Trini. Dreyfär… Pálfy Sámuel. Erbia. (8-r.) Pesten, Petrózai Trattner Mátyás bet. Pálfy Sámuel. Zomilla. Az Erbia szerzője P. J. által. (8-r. 4 lev., 9-256 l.) Pesten, 1824. Petrózai Trattner Mátyás bet. E. M. Pali és Gyuri vagy a keresztény szeretet és szigorúság. Irta F. L. Francziából, az ötödik kiadás után forditotta Alvinczi [Ferenc… Pali és Minka olvasni tanul. L.: Döbrentei Gábor. Paliarik, Ján. Ohlas Pravdy na "Ohlas strany dálševo vydavania Cyrilla a Methoda" v záležitosti spisovného jazyka slovenského v č… Palilia sacra. (4-r. 2 lev.) Striognii, 1765. (Ny. n.) Tanodai dráma. Pálinkaház, Szétrombolt –. (8-r. 22 l.) Kassán, 1845. Ny. Werfer Károly. E. Párbeszéd versben. Pálinkakórság. Németből szabadon forditotta G. T. M. (8-r. 142 l.) Kolozsvár, 1838. Az ev. ref. kollegyom bet. –.36 p. E. M. Pálinkáról, A –. (8-r. 58 l.) Budán, 1845. A m. k. egyetem bet. E. M. Pálinkás Sámuel. Agarászatról. (16-r. VI, 7-67 l.) Pesten, (1832.) Trattner-Károlyi nyomtatása. –.30 p. E. M. Palinurus. Méltgs. Székhelyi Majláth György ur, T. N. Tolna vármegye fő ispanyának, M. Theresia kis asszonyának; az ifjuság egy v… Palkovits, Andr. Dissertatio inauguralis medica de calculis pulmonum. (8-r. 49 l.) Budae, 1778. Typ. reg. universitatis. E. M. Palkovics Antal. L.: Pálkövi. Palkovics Emer. Idea christiani militis in Godefredo Bullionio Hierosolymae expugnatore, carmine epico expressa, ac honori ... ne… Palkovics Godefr. Duhovna kiticza kaje va Nóvom Gradu Lipo czvala, pak je vécha zraszla, i z-jacskami nakincsena Selézni pri divi… (Palkovits György.) Muza se slowenskych hor, swazeček prwny. (8-r. 104 l.) We Wacowe, 1801. U Ant. Gottliba. (Palkovits György.) Známost wlasti. Neywjc pro sskoly slowenské w vhřjch sepsal a na swug naklad wydal ... Oddělenj prwnj. Známos… (Palkovits György.) Böhmisch-deutsch-lateinisches Wörterbuch mit Beyfügung der den Slowaken und Mähren eigenen Ausdrücke und Rede… (Palkovits György.) Slavisch-deutsches Wörterbuch. 2 Thle. Pressburg, 1822. G. A. Belnay. (Palkovits György.) Ein Paar Worte über die Schrift: Abkunft der Magyaren, dargethan von Schlözer in seinem Nestor. (8-r.) Pressb… (Palkovits György.) Bestreitung der Neuerungen in der böhmischen Orthographie, mit Berücksichtigung der jüngst von Hrn Prof. Jose… Palkovics, Jos. et Franc. Carmen Dno Josepho Palkovics, inlcyti dominii Nagy-Tapolcsány provisori, diem onomaseos recolenti, in t… Pálkövi Antal. Az emberi elme kifejlésének vázlata. Beszéd, mellyet a s. pataki főiskolában a régiségtan rendes oktatói székébe l… Pálkövi Antal. Az emberi mívelődés története. Első rész. Hajdan vagy gyermekkor. Irta Palkovics Antal. (8-r. 244 l. és 4 lev.) S.… Pálkövi Antal. Magyarország története az olvasó közönség számára. Irta Palkovics Antal. (8-r. XIV és 320 l.) S.-Patakon, 1852. Ny… Pallas Debrecina, seu carmina metrica latina et hungarica, ab alumnis i. collegii h. c. Debrecinensis, seculo, quo vivitur, XIX-o… Pallehner, Henr. Dissertatio inauguralis medica de cyanosi. (8-r. 54 l.) Viennae, 1832. Typ. vid. Ant. Strauss. Palles, Georg. Paedagogia slowenská pre triviálské školi biskúpstwa Spisského, spisana skrz G. P. 1820. (8-r. 2 lev., 5-48 l.) W … Pallium archi-episcopale cels. ac rev. principis Sigismundi a Kolloniz, ... ecclesiae Viennensis archi-episcopi primi, cum festo … Pallo, Alexander. Theses ex scientiis politicis, quas in reg. scient. univers. Hungarica pro laurea doctoratus ex universo jure l… Pállya, Adm. Rev. Stephanus –, ab assumptione B. M. Virginis cl. regularium pauperum matris Dei scholarum piarum praepositus per … Pállya, Steph. Oratio nomine universitate habita, dum D. Samuel L. B. de Bruckenthal, M. Transilvaniae principatus gubernator Dno… Pállya, Steph. Oratio quam in caes.-regia universitate Claudiopolitana dvm solennibvs avspiciis aa. ll. et scientiarum studia ins… Pállya, Steph. Oratio habita dum in Claudiopolitana caes. regia universitate aa. ll. scientiarum studia solenni auspicio instaura… Pállya, Steph. Oratio qua in ivstis fvneribvs ... M. Theresiae parentavit ... Clavdiopoli 1780. (8-r. 40 l.) Viennae, 1782. Apud.… Pállya, Steph. Oratio a S. P. r. Soproniensis gymnasii directore, habita ad ejusdem gymnasii alumnos post Leopoldi II. solennem i… Pállya, Steph. Oratio habita ad gymnasii (Soproniens.) alumnos post gloriosissimas Francisci II. romanorum imperatoris, et regis … Pállya, Steph. Oratio ad juventutem scholasticam regii Soproniensis gymnasii habita. (8-r. 35 l.) Viennae, 1794. Apud Jos. Stahel… Pállya, Steph. Oratio qua S. P. Soproniensis gymnasii director in eodem gymnasio regni Hungariae palatino Leopoldo Alexandro pere… Pállya, Steph. S. P. orationes VIII. pvblice habitae. Edidit ac praefatvs est de vi eloqventiae cvm probitate conivngenda Alexivs… Pállya-futásnak, Földi rövid –, örökké-tartó mennyei jutalma, mellyet Jézusának kezéből hitinek állhatatosságával nyert néhai mél… Pállya futásnak taria azaz T. N., és V. Eőrminyesi Fiátth János utolsó gyászos pompája felet valo halottas beszéd, mellyet a sz. … Pállya-futó, Sok háborúságok, és kereszt-viselések által gyakoroltatott, de már az Istennek országában lelkének tellyes nyugodalm… Pallyó, Andr. Tentamen publicum ex algebra. (8-r. 8 l.) Szegedini, 1845. Typ. J. Grünn. Pallyó, Andr. Adaequata ratio diametri ad peripheriam mathematice determinata. (8-r. 14 l.) Szegedini, 1846. Typ. Joan. Grünn. M. Pallyó, Andr. Honoribus Adm. Rev., ac Eximii Patris Marci Kronovszky dum sacrum jubilare celebraret. Anno 1857 die 30. Augusti Ci… Palm, Franz Karl. Abhandlung von den Titeln und Wappen, welche Maria Theresia als apostolische Königin von Hungarn führet. (8-r. …

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT