518. Debrecen, 1849 április 12. Kossuth közleménye Damjanics váci győzelméről.

Teljes szövegű keresés

518.
Debrecen, 1849 április 12.
Kossuth közleménye Damjanics váci győzelméről.
Előleges tudósítás.
Hazafiúi örömmel jelentem, hogy a Görgei tábornok fővezérlete alatt Pestig s részint Pesten túlra diadalmasan előtört hadseregünk jobbszárnya, Damjanics tábornok vezérlete alatt, april. 10-én Vácznál az ellenséget megverte, s Váczot csekély veszteséggel ostrommal bevette.
Götz, osztrák tábornok, ki az ott állott ellenséges sereget vezérlé, halálra sebesítve foglyunk.
Az ellenség halottakban és sebesültekben sokat vesztett, valamint számos foglyokat is. Egy vet-ágyúja s több hadi készületei elfoglaltattak. A szétvert ellenség egy része hajókon a Dunán átszaladt.*
A váci győzelemről Damjanics és Görgey részletes tudósításait l. a Közlöny ápr. 17-i számában.
Debreczen, aprilis 12-én 1849.
a honvédelmi bizottmány nevében
Kossuth Lajos elnök
Közlöny, április 13. Megjelent háromnyelvű
(magyar, német, szlovák) röplapon is.
(O. Lt. 1848/49-i nyomtatványok.)

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT