127. Debrecen, 1849. január 26. Kossuth utasítása Sillye Gábor hajdúkerületi és Molnár György hajdúnánási kormánybiztosnak a népf…

Teljes szövegű keresés

127.
Debrecen, 1849. január 26.
Kossuth utasítása Sillye Gábor hajdúkerületi és Molnár György hajdúnánási kormánybiztosnak a népfelkelés készentartásáról.
Molnár György képviselő Hajdúböszörményből jan. 26-án reggel kelt levelében jelentette Kossuthnak, hogy utasításaihoz képest* Pély Gáborral együtt megkezdték a népfelkelés talpraállítását s közölte, hogy másnapra az egész hajdúkerületi népfelkelés Balmazújvároson lesz. Kossuth a közben beérkezett jelentések alapján megváltoztatta rendelkezéseit és az alábbi tudósítást küldte Sillyének és Molnárnak:
A Molnárnak előző napon adott megbizatást l. előbb, 120/i. sz. alatt, 234. l.
Ujabb tudósítások nyomán a Poroszlónál mutatkozott ellenség visszavonulván, a legutolsó értesítések szerént Miskolczot szállván meg a népfelkelés rögtöni kiindításának szüksége megszünt. De a rendezésnek, organisationak annál inkább meg kell történni, mert Polgár felé Miskolczrul is eszébe juthatna az ellenségnek Debreczen felé törni. Midőn tehát a népfelkelés rendezések biztos úr feladatául akint tűzetnék ki, hogy annak bármely pillanatbani kimozdíthatására intézkedjék, egyszersmind oda utasíttatik, hogy a nemzetőrséget activ szolgálatban tartsa s figyelmét különösen Polgárra fordítsa, mellynek rossz szelleméről ide tudósítások érkeztek, s mellynek biztosítására nézve k. biztos úr Ujvároson állomásozó Asbóth ezredes úrral érintkezésbe bocsátkozván, oda biztos őrséget rendeljen, Bónis k. biztos úr is fel lévén szóllítva általam, hogy oda szabolcsi nemzetőröket küldjön.*
Az erre vonatkozó intézkedéseket l. előbb, 124/b. sz. alatt, 243. l.
[A Bocskai csapat felszerelésére kívánt pénzöszvegből 10,000 pftot már elküldöttem, a más 10 ezer is rövid időn el fog küldetni, de egyszersmind k. biztos úrnak a lehető leggyorsabb felszerelést s a csapatnak mielőbbi kiállítását lelkére kötöm]*
A [ ]-be tett rész csak a Sillyének küldött példányba került be.
Ered. fogalm. O. Lt. OHB 1849: 1048.
Mellette Molnár György képviselő, Hajdúböszörményben január 26-án kelt jelentése.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT