128. Debreczen, 1849 január 27. Az OHB közleménye a nemzet számára Vécsey Károly tábornok érdemeiről s a bácsi sereg tisztikarána…

Teljes szövegű keresés

128.
Debreczen, 1849 január 27.
Az OHB közleménye a nemzet számára Vécsey Károly tábornok érdemeiről s a bácsi sereg tisztikarának és legénységének hazafiságáról.
Az ország kormánya botránkozással tapasztalta volt tábornok és seregvezér gróf Eszterházy Sándor részéről, miként a parancsnoksága alatt volt bácsi hadseregnél, midőn az hazánk szabadságának védelme végett, a hadügyministerium által eddigi működési helyéről máshová disponáltatnék, a derék, hű és vitéz hadsereg felbomlására vezethető lépések jöttek közbe, s annak következtében, úgy a volt tábornok gr. Eszterházy Sándor, mint több, térben és ellenségben válogatni akaró törzs- és főtisztek részéről lemondások jöttek közbe.
Azonban gróf Vécsey tábornok a bácsi hadsereg parancsnokságát általvevés, ezen veszélyes áskálódásoknak olly határozott hazafiúi erélylyel vetett véget, s általában a parancsnoksága alá bízott vitéz hadsereget olly meleg honszeretettől lelkesített vezéri tapintattal vezényli, hogy az ország kormánya el nem mulaszthatná gróf Vécsey tábornok úrnak nehéz perczekben kitüntetett hazafiúi erélyeért, a nemzet hálájára méltó elismerését s köszönetét nyilvánítani.*
Az előzményekre l. a 102. és 107. sz. aktákat, 187. és 199. s köv. l.
Valamint elismerést és köszönetet nyilvánít a Vécsey tábornok úr parancsnoksága alatti sereg mindazon derék tisztjeinek, s közöttük különösen Lenkey ezredesnek, kik őt e fontos eljárásban szilárd hazafiúi jellemök kitüntetésével erélyesen gyámolították; valamint méltányló elismerést nyilvánít ezen hadseregnek annyi csábítások között a nemzet szent ügyéhez szilárd hűséggel ragaszkodó vitéz legénységének, melly a mint eddigi táborozásaiban magát dicsőséggel halmozá, úgy a magyar nemzet törvényes szabadságának diadalmas megőrzésébeni tevékeny részvétre hivatva, példás figyelemmel s példás lelkesedéssel halad előre azon ösvényen, mellyet új meg új győzelmi babéroknak kivívására s a nemzet hálájának kiérdemlésére az ország kormánya elibe szabott.
Kelt Debreczenben jan. 27-én 1849.
A honvédelmi bizottmány által
Közlöny 1848. január 30.
Megjelent Pap D.: Okmánytár II. k. 336. l.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT