FILOZÓFIAI FOGALMAK ÉS IRÁNYZATOK

Teljes szövegű keresés

FILOZÓFIAI FOGALMAK ÉS IRÁNYZATOK
skolasztika: a középkori keresztény bölcselet rendszere, amely a hit értelmi úton való megalapozását tekinti fő feladatának. Legfontosabb forrása Arisztotelész, fő képviselője Aquinói Szent Tamás volt.
barokk skolasztika: a skolasztika 17. századi új változata, amely az emberi akarat, a szabadság és a kegyelem kérdésében értékelte át a Szent Tamás által képviselt elveket. Fő képviselője F. Suarez volt.
neokantianizmus: a 20. század elejének Kant nyomában haladó irányzata, amelynek lényege a történelem és a kultúra logikai-ismeretelméleti megértése, a szubjektum szerepének vizsgálata.
fenomenológia: a jelenségek értékmentes leírására törekvő filozófiai módszer és irányzat, amely a tudat külvilágra nyitott mivoltából indul ki. Fő képviselője Ed. Husserl volt.
H. P.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT