XII. Az Állami Egyházügyi Hivatal részére készített jelentés Vas megye egyházpolitikai helyzetéről (1960)

Teljes szövegű keresés

XII. Az Állami Egyházügyi Hivatal részére készített jelentés Vas megye egyházpolitikai helyzetéről (1960)
(Részletek)
19., Czigány Béla plébános, Egyházasrádóc
Korábban Oszkón volt plébános. Itt állandóan baj volt vele. Különösen az ifjuságot szervezte. A DISZ-be, KISZ-be megtiltotta, hogy elmenjenek. Pl. szindarabra készült a fiatalság, akkor azokat névszerint gyalázta a templomban. Rendszeres énekkart tartott. Ott annyira halgattak rá, hogy pl. amikor szindarab próba volt, neki állt harangozni, akkor minden fiatal templomba ment és ott folytatta a próbát, de most már énekpróbát.
Az ellenforradalom alatt ellenforradalmár fegyvereseket bujtatott. Az ő pajtájában gyűjtötték össze azt az élelmet, amit Pestre szállítottak az ellenforradalmároknak.
Őrizetben is volt. Később Egyházasrádócra került. Itt egy darabig csendben volt, majd nagyon megkezdte a családlátogatásokat és mindenkinél rendezni akarta a házasságot. Különös lendülettel fogott hozzá az ifjusági pásztorizációhoz. Ekkor behivattam, és alaposan elbeszélgettem vele. De ezzel havonta kell beszélgetni, mert az ilyesmit nagyon hamar elfelejti.
20. Kozma Ferenc dr., Oszkó
Korábban Rábakethelyen volt. Itt sok gondot okozott. Különösen a nagyon jó külföldi kapcsolataival. Külföldi kapcsolatai révén szerzett egy csomó IKKA utalványt, aminek felhasználásából templomot épitett. Az ifjusággal való foglalkozása volt különösen kifogásolható. Sok gyerek volt nála állandóan. Gyakran repülővel vitt Pestre egyszerre 5-6 gyereket.
Az ő káplánja volt Brenner János, akit meggyilkoltak. Ebből az ügyből tőkét akart kovácsolni. Árulták Brenner fényképét. Brennerből minden áron szentet akart csinálni. Bucsujáróhelyet akart kialakitani Brenner káplán meggyilkolásának révén.
Az utóbbi időben azt akarta keresztülvinni, hogy a Brennerről készített szobrot az uj magyarlaki templom elé tegyék.
Jelenlegi uj helyén még különösebb zavart nem okozott. Bár lehet, hogy megjött az esze, mert már eleget volt nevelgetve, rendőri segédlettel is.
(Eredeti gépelt példány: MOL, Állami Egyházügyi Hivatal iratai, XIX-A-21-d-0052-18/1959. – Eredeti helyesírással!)

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT