XI. Oszkó község hivatalos hirdetményei (1947. március hónap)

Teljes szövegű keresés

XI. Oszkó község hivatalos hirdetményei (1947. március hónap)
(Részletek)
Ma este 8-órakor a felsőrészi kulturházban a Szombathelyről kiküldött kommunistapártnak megbizottja gyülést tart, amelynek keretén belül bel- és külpolitika illetve parasztkérdésről tart előadást, melyre pártkülönbség nélkül mindenkit szeretettel meghiv.
Oszkó, 1947 évi március hó 3-án
Kihirdettem:
Papp Imre
kisbíró
1. Mindazok a férfiak és nők, akik hónapos munkára vállalkoztak vagy el akarnak szegődni, azok Magyar Sándornál legkésőbb péntek déli 12-óráig jelentkezzenek.
2. Azok a gazdák, akik április hó 1-je után sertést vagy szarvasmarhát szolgáltattak be a Vöröshadsereg vagy jóvátétel céljára, azok a buzakötvényeiket a jegyzői hivatalban ma déli 12 óráig feltétlenül vegyék át …
Oszkó, 1947. Március 5-én
A Független Kisgazdapárt vezetősége felkéri tagjai és a kisgazdaérzelmű lakosságot, hogy ma este 7 órára a felsőrészi kulturházban tartandó megbeszélésre okvetlen jelenjenek meg.
Oszkó, 1947. III. 8-án.
A Szociáldemokrata Párt március 15-én szombaton nagymise után a Felsőoszkói kulturházban nagygyűláést tart. A nagygyűlésen a bel és külpolitikai helyzetről lesz szó, valamint a párt gazdasági kérdéseiről. Előadók Sziklai Béla rendőrfőhadnagy és Dr. Balázs Sándor.
A március 15-én nagymise után megtartandó ünnepségre a Felsőoszkói kulturházban minél többen vegyenek részt.
Akik az elszámoltatás során gabonát vagy egyéb terményt ajánlottak fel azok azt a mai napon szállítsák le a terménykereskedő raktárába.
Oszkó, 1947. Március 14-én
1. Minden munka adó és minden munkavállaló tartozik a munkaközvetítő iroda vezetőjénél Magyar Sándornál jelentkezni. A bérlevél illetve a munkás szerződés egy példánya a munkaközvetítő iroda vezetőjének átadandó.
2. A lisztellátatlanok a február havi kenyérliszt árát, a február és március havi finomliszt árát Máté József és Csutora Lajos lisztelosztó kereskedőnél legkésőbb szerdán déli 12-óráig fizessék be.
Oszkó, 1947. Március 22-én
Az Akció Katolika Leányifjúsági csoportja ma délután 3 órai és este 8 órai kezdettel vallási tárgyú szinelőadást rendez a felső részi kulturházban. Szinre kerül Aszszi[szi] virága cimén vallásos darab, 4 felvonásban. Helyárak. Állóhely 50 fillér. Ülőhely 1 Forint. Fenntartott hely 1.50 Frt. A bevétel a templomi ruhák és felszerelésekre lesz forditva, ezért az ifjuság kéri a lakosság szives támogatását.
(Ikatókönyvbe ragasztott, gépelt cédulák: VaML, Felsőoszkói körjegyzőség iratai. Oszkó község dobolási jegyzőkönyve 1940–1947. Eredeti helyesírással.)

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT