XIII. Vas megye termelőszövetkezeteinek helyzete és működése (1963)

Teljes szövegű keresés

XIII. Vas megye termelőszövetkezeteinek helyzete és működése (1963)
Oszkó, Dózsa MTSZ
Alakult: 1951-ben. Elnöke: Varga János. Agronómus: Gyurácz József.
Földterülete: 2335 kat. hold, ebből szántó 1433 kat. hold, rét 326 kat. hold, szőlő 15 kat. hold, gyümölcsös 63 kat. hold, erdő 439 kat. hold.
Családok száma 225, tagok száma 264 fő, dolgozó tag 182 fő.
A termelőszövetkezet a szükséges nagyüzemi épületekkel rendelkezik, gazdasági adottságai jók. Ennek ellenére a gyenge szövetkezetek sorába tartozik. Az évet 350 000 forint mérleghiánnyal zárta. A tsz szakvezetésének elméleti felkészültsége jó, azonban a feladatok gyakorlati végrehajtására a felületesség, a következetlenség jellemző. Ennek következtében a termelés színvonala alacsony. Mostani eredményeinél a jelenlegi adottságok mellett sokkal magasabb termelési színvonal elérése volna lehetséges.
Termésátlagai: búza 6,0 q, rozs 6,7 q, őszi árpa 2,7 q, tavaszi árpa 8,9 q, zab 6,1 q, kukorica 8,7 q, burgonya 37,4 q, cukorrépa 100,8 q.
Az alacsony termésátlagok a szakszerűtlen talajerőgazdálkodás és a megkésett vagy rosszul végzett agrotechnikai eljárások következményei. A vezetőség nem ismeri feladatát és a gazdálkodás menetét, így több esetben helytelen, inkább egyéni érdekű határozatokat hoz.
Állatsűrűsége: szarvasmarha 22,8 db (ebből tehén 8,3 db), sertés 22,1 db (ebből koca 1,8 db), ló 3,1 db. Az állomány minősége gyenge, termelése alacsony.
Az egy tehénre jutó tejhozam 1011 liter, a száz tehénre jutó burjúszaporulat 72,9 darab, az egy kocára jutó felnevelt malacszaporulat 15 darab. A tejtermelés az elmúlt évihez viszonyítva csak 6,9 százalékkal emelkedett. Az állatállomány szakszerű takarmányozása nincs biztosítva.
Áruértékesítése 100 kat. hold szántóra: kenyérgabona 7,1 q, marhahús 33,1 q, sertéshús 25,3 q, baromfi 5,0 q, tej 6413 liter. Áruértékesítése 2 134 000 forint. Áruértékesítési tervét 102,1 százalékban teljesítette.
A gazdálkodás színvonalának emeléséhez elsősorban a vezetőség következetesebb és lelkiismeretesebb munkájára, a feladatok elemzésére és maradéktalan végrehajtására van szükség.
A termelőszövetkezet 1963 őszén nagyarányú gyümölcstelepítésbe kezdett, a telepítés a későbbiekben jelentős mértékben hozzájárult a jövedelem fokozásához.
A beruházásra fordított összeg 3 007 000 forint, ebből a saját beruházás 16 000 forint. Építkezésre 1 954 000 frintot, gépberuházásra 1 053 000 forintot fordított.
(Vas megyei termelőszövetkezetek évkönyve 1963. Szerk.: Horváth Sándor. Szombathely, 1964. 260–261. o.)

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT