VIII. Az oszkói szőlőhegyi kereszt alapítólevele (1787. május 31.)

Teljes szövegű keresés

VIII. Az oszkói szőlőhegyi kereszt alapítólevele (1787. május 31.)
Fölső Oszkaj ezen tekentetes N(em)es Vass Vár(me)gyei helységben az méltóságos Sárvári Uraság fundussán Ebtulok nevezető szőlőhegynek birtokosi praesentibus recognoscalluk ezen levelünknek rendében, hogy lévén itt Szőlő hegynek megyejében egy keresztfánk, régente eleinktől föl épéttetve, az már maid romlásra jutván, annak ujjonnan való föl állétásáro, és eörökös gondviselésére magunkat és maradékunkat kötelezvén, azt tellyes böcsülettel, Istennek nagyobb dicsősségére föl állétyuk, és eörökössen gondját viselyük, ezen kötelezésünknek nagyobb elhitelére adjuk ezen levelünket nevünk után tett kezünk kereszt vonyásávol meg erősitve.
Die 31a May 1787.
Biró Szép Ferenc x
Esküttek Nagy István x
Horváth János x
Cséri György x
Pap István x
Gellerit András x
Molnár Ferencz x
Takács Ferencz x
Bali János x
Ifju Iván Mihály x
Papp Péter x
Vincze Mihály x
Öreg Iván Mihály x
(A nevek alatt vörös viaszba nyomott 20 mm átmérőjű pecsét, szőlőtőke képével és OZKOI HELYSEG felirattal. Eredeti magyar nyelvű irat az oszkói Római Katolikus Plébániahivatal levéltárában. Kiadta: Kovács József [cím nélkül] In: Dobszó Oszkó III. évf. 2. sz., 1997. február-március, 4. o.)

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT