Kiadások

Teljes szövegű keresés

487Kiadások
Régi magyar vitézi énekek és elegyes dalok. I–II. Kiad. Thaly Kálmán. 1864. – Adalékok a Thököly- és Rákóczi-kor irodalomtörténetéhez. I–II. Kiad. Thaly Kálmán. 1872. – Ferenczi Zoltán: A Bocskor-daloskönyv énekei. ErdMúz 1898. 372–383, 441–455, 510–522, 570–577. – Kuruc költészet. Kiad. és bev. Erdélyi Pál. 1903. – Zsoldos Benő: Bánatban esett magyar népnek keserves versei. SpFüz 1905. 167–170. – Hungaria Vitebergensia. Kiad. Obál Béla. Halle 1909. (A szikszai templomról szóló ének.) – Harsányi István–Gulyás József: Régi magyar versek a sárospataki könyvtárból. ItK 1917. 330–347. – Perényi József: Kolozsvár siralmai. ItK 1939. 48–58. – Szentsei-daloskönyv. Kiad. Buda János. 1943. – MKBR. Kiad. és bev. Esze Tamás. 1953. – Klaniczay Tibor: Beszámoló a Román Népköztársaság könvvtáraiban végzett kutatásaimról. (Adalékok kéziratos énekeskönyveink történetéhez.) MTA I. OK V. 1954. 345–384. – A kuruckor költészete. Kiad. Dávid Gyula–Tordai Zádor. Bukarest 1956. – Őszi harmat után… Kiad. és bev. Kócziány László. Bukarest [1957]. (A Bathó- és Czombó-ék. szemelvényes kiadása.)

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT