Irodalom

Teljes szövegű keresés

Irodalom
Galantai Esterházy Miklós munkái. Kiad. és bev. Toldy Ferenc. 1852. – Szalay László Salamon Ferenc: Galantai gróf Eszterházy Miklós Magyarország nádora. I–III, 1863–1870. – Ipolyi Arnold: Bedegi Nyári Krisztina. 1887. – Sitte Alfréd: Gróf Nádasdy Ferenc művei és könyvtára. MKsz 1902. 146–158. – Vértesi Jenő: Nádasdy Ferenc mint író. Száz 1904. 47–57. (Az ún. Ráday-emlékiratot tévesen tulajdonítja Nádasdynak.) – Harsányi István: A sárospataki Rákóczi-könyvtár katalógusa. 1917. – Szabolcsi Bence: A XVII. század magyar főúri zenéje. BpSz CCVIII. 1928. és A magyar zene évszázadai. II. 1959. 209–280. – Eszterházy Miklós nádor iratai. I. Kiad. Hajnal István. 1930. – Rapaics Rajmund: Magyar kertek. 1930. – Tolnai Gábor: Régi magyar főurak. 1939. – Angyal Endre: Nicolaus Avancinus és Nádasdy Ferenc. EPhK 1940. 93–95. – Csapodi Csaba: Eszterházy Miklós nádor. 1942. – Garas Klára: Magyarországi festészet a XVII. században. 1953. – A magyarországi művészet a honfoglalástól a XIX. századig. Szerk. Dercsényi Dezső. 1956. és 1961. (A magyarországi művészet története. I.) – Aggházy Mária: A barokk szobrászat Magyarországon. I–III. 1959. – Klaniczay Tibor: A magyar barokk irodalom kialakulása. ItK 1960. és Reneszánsz és barokk. 1961. 361–436.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT