1712–1860/III

Teljes szövegű keresés

1712–1860/III
BIBLOGRAPHIA
HUNGARIAE
1712–1860
SEU
CATALOGUS LIBRORUM
IN HUNGARIA, ET DE REBUS PATRIAM NOSTRAM ATTINGENTIBUS
EXTRA HUNGARIAM EDITORUM
IN ORDINEM REDEGIT ET SECUNDUM GENERA SCIENTIARUM SPECIALI INDICE ADIECTO EXHIBUIT
GÉZA PETRIK
CUM INTRODUCTIONE
ALEXANDRI SZILÁGYI
VOLUMEN TERTIUM
BUDAPESTINI
SUMPTIBUS AUGUSTI DOBROWSKY
1891
 
MAGYARORSZÁG
BIBLIOGRAPHIÁJA
1712–1860
KÖNYVÉSZETI KIMUTATÁSA
A MAGYARORSZÁGBAN S HAZÁNKRA VONATKOZÓLAG KÜLFÖLDÖN
MEGJELENT NYOMTATVÁNYOKNAK
ÖSSZEÁLLITOTTA S TUDOMÁNYOS SZAKMUTATÓVAL ELLÁTTA
PETRIK GÉZA
BEVEZETÉSSEL
SZILÁGYI SÁNDORTÓL
HARMADIK KÖTET
BUDAPEST
KIADJA DOBROWSKY ÁGOST
1891

 

Zsatkovits, Al. Steph. Museum veritatis christianae, super considerationibus Joannis Krommeri contra protestantismum typis divulg… Zschokke, Fr. Der Raubritter Rino, oder: Die Burg Schreckenstein. Ritterroman. (8-r. 11 ív.) Tyrnau, 1841. Felix Wachter. 1.30 p. Zschokke, Heinr. Stephan Bathori, König von Polen. Ein historisch-romantisches Gemählde in zwey Büchern. (12-r. 10 lev., 494 l., … Zschokke, Heinr. Alamontade a gályarab. (8-r.) Pesten, 1833. Wigand Ottó. –.20 p. Zschokke, Heinr. Frock Jonathán. L.: Külföldi regénytár. II. Zschokke, Heinr. Wolfenbütteli hercegnő. Forditá Debreceni Bárány Ágoston. (8-r. 175 l.) Szegeden, 1844. Grünn J. bet. –.30 p. M. Zschokke, Heinr. Aranygyártó falu. Fordította Köpe János. (8-r. 162 l.) Brassó, 1845. Ny. Gött János. –.20 Ezen címlappal is: Pol… (Zschokke, Heinr.) Áhitatosság óráji. L.: Áhitatosság. Zsebalmanak, Magyar –, az 1795. közönséges esztendőre. (16-r. 13 lev., 27–108 l. és 5 rézm.) Pestenn, Trattner Mátyás bet. A napt… Zseb-kalendáriom a szép-nem kedvéért az 1795. esztendőre. (16-r. 144 l. és 2 rézm.) [H. és ny. n.] M. Tartalma: Magyarországnak é… Zsebkönyv. Kiadta Igaz Sámuel. [1822-re.] (16-r. 304 l., 1 lev., 1 lev. kéziratmásolat, 4 zeneműmelléklet és 3 rézm.) Bécsben, 18… Zsebkönyv a magyar haza fiainak és leányinak. Iratott Erdélybe. 1831-be januárius 1-ső napján. (8-r. 8 lev.) Kolosvárt, 1830. A k… Zsebkönyv. Honni –. A hív magyaroknak ajánlja Magoss József. (32-r. 58 l.) Szegeden, 1833. Grünn Orbán örökösei. E. Kisebb névtel… Zsebkönyv. Pesti nemzeti játékszini –, 1840 évre. Kiadták Gillyén Sándor és Nagy Ferencz. Laborfalvi Róza és Fáncsy arczképével. … Zsebkönyv. Magyar játékszini –, mellyet 1839diki évre ajánl Gyarmathy Endre. (8-r. 8 l.) Eperjesen, ny. Raedlitz Mihály. E. Zsebkönyv. Játékszini –. 1852. (16-r. 8 l.) [Esztergom, Beimel József] E. Zsebkönyv. Szinházi –, mellyet az 1844. évre uj évi ajándokúl Győr vármegye s szab. kir. Győr városa lelkes fiainak és leányainak… Zsebkönyv. Játékszini –. 1845. évre kiadja Turcsányi Imre. (16-r. 21 l.) Győrött, (1845.) Özv. Streibig Klára bet. E. Zsebkönyv. Magyar játék-színi –, melly az 1830dik eszt. el őadott játék darabok neveit foglalja magába. Tisztelet hódolásúl aláza… Zsebkönyv. Játékszini –, 1837-re. Szerkeszté s kiadá Emődi Pál. (12-r. 22 l.) Kassán, Ny. Ellinger István bet. M. Tartalma: Egy t… Zsebkönyv, Nemzeti játékszini –, 1842. évre. Magyar hon nagy lelkű fiainak és lelkes leányainak ajánlja Nagy Ferencz. (k. 8-r.) K… Zsebkönyv. Játékszíni –, 1844-ik évre. Erdély nagylelkű fiainak és leányainak ajánlja Pataki István. (8-r. 72 l.) Kolozsvárt, a k… Zsebkönyv. Játékszini –, melyet a magyar játékszín nagylelkű pártfogóinak ajánl Feleki Miklós. (16-r. 16 l.) Kolozsvártt, 1838. A… Zsebkönyv. Erdélyi magyar nemzeti szinházi –, 1842. évre. Kiadták Nagy Ferencz és Farkas Lajos. [Szathmáry Cárolina arczképével.]… Zsebkönyv. Szinházi –. Emlékül az 1857. és 1858-diki szinészi évre. Kiadta Némety Mihály. (16-r. 31 l.) Komárom, 1858. Szigler te… Zsebkönyv. Magyar játékszíni –, melly az 1836. évben előadatatott játék darabok neveit foglalja magában. (12-r. 22 l.) Nyomt. ns.… Zsebkönyv. Játékszini –, mellyet a magyar szinjáték pártfogóinak ajánl Pataky István. (16-r. 23 l.) N. Váradon, (1844.) Tichy Ala… Zsebkönyv. Magyar játékszini –. A haza fiainak és leányinak iratott Boldog asszonyhava első napján 1834. (16-r. 28 l.) Váradon, n… Zsebkönyv. Magyar játékszíni –. Kiadta Emődi Pál. (k. 8-r. 46 l.) Nagyváradon, (1839.) Tichy Alajos nyomt. M. E. Tartalma: Guttem… Zsebkönyv. Játék-színi. –. A magyar haza fiainak és leányainak. Iratott bóldog-asszony hava 1. napján 1832. (16-r. 21 l.) Pesten,… Zsebkönyv. Budai nemzeti játékszíni –, 1837. évre. Két gránátos cz. 3 felvonásos vigjátékkal. Forditotta Somogyi Sándor. Kiadta G… Zsebkönyv. Magyar nemzeti színházi –, 1841. évre. Kiadták Gillyén Sándor és Keresztessy Ambrus. Felber Mari és Szentpétery Zs. ar… Zsebkönyv. Nemzeti színházi –. Szerkeszti és kiadja Fekete Soma. (12-r. 24 l.) Pesten, 1842. Ny. Landerer és Heckenast. 1.– Zsebkönyv. Nemzeti szinházi –. 1842. évre. Kiadták Keresztesy Ambrus és Gillyén Sándor. [Mochonaky Amália arczképével.] (n. 8-r.)… Zsebkönyv, Játékszini –, mellyet a magyar játékszin s honi nyelv pártfogóinak ajánlanak Gyarmathy Endre és Csiki Gergely. (12-r. … Zsebkönyv. Játékszini. A művészet hő pártolóinak hódolói készséggel ajánlja a nemzeti dalszinész társaság sugója. (12-r. 12 l.) S… Zsebkönyv. Magyar játékszini –, melly az 1837. évben előadott játékdarabok neveit s más tárgyakat foglal magában. (12-r. 24 l.) V… Zsebkönyv. Játékszini –. Ki adta Gönczy Sámuel. (16-r. 23 l.) Szegeden, (é. n.) Ny. Grünn János bet. E. Zsebkönyv. Játékszini, – a magyar szinészet pártolóinak ajánlja a szerző. (16-r. 15 l.) Váczon, 1852. Ny. Pleszel Lipót bet. E. Zseb-könyvetske, Magyar játékszíni –. Melly az 1822. esztendőben előadatott játék darabok neveit foglalja magában. Egy alkalmatos… Zseb-könyvetske, Magyar játékszini –. Egy eredeti vigjátékkal egy felvonásban, ezen nevezet alatt: Ujj esztendei ajándék. [Ajánlj… Zseb-könyvetske, Magyar játék színi –, az 1807 és 1808. esztendőkre. (16-r. 35 l.) Pesten, (é. és ny. n.) M. Zseb-könyvetske, Magyar játékszini, – melly az 1828. esztendőben elő adott játék darabok neveit foglalja magában, augusztus hónap… Zseb-könyvetske, Magyar játékszini –, melly az 1829. eszt. elő-adatott játék darabok neveit és egy nemzeti drámát foglal magában.… Zseb-könyvetske, Magyar játék szini –. Egy hős regével a magyar elő üdőből. (32-r. X és 11–32 l.) Szegeden, 1833. Grünn Orbán örö… Zsebkönyvtár. Magyar irók remekei. 1–4. füz. (16-r.) Kassán, 1836. Ny. Werfer Károly. Egy füzet –.40 p. 1. és 2. füz. Anthológia … Zsebők, Jos. Dissertatio continens observata clinica anno schol. 1825/6. in nosocomio acad. reg. scient. univers. hungar., quam …… Zsebszótár, Magyar-német és német-magyar –. L.: Schul- und Reise-Taschenwörterbuch. Zsebszótár, Magyar és német –. Közre bocsátá a magyar tudós társaság. Első vagy magyar-német rész. (12-r. VIII, 790 l. és 1 lev.)… Zsedényi Eduard Szepesmegye országgyülési követének beszéde ugyan azon megye 1844. évi december 10-kén tartatott követszámoltató … Zsedényi Eduard. Die Verantwortlichkeit des Ministeriums und Ungarns Zustände. (8-r. 87 l.) Wien, 1851. Jasper, Hügel u. Manz. –.… Zserdényi László. Ns. és Nmz. Szabó György élete párjának Tamás Annának halottas temetésekor 1823. eszt. Martzali mezővárosban Zs… Zsidák Ágoston. Értekezés a gyermek nevelésről. Orvos doctorrá iktatása ünnepélyére irta … (n. 8-r. 22 l. és 1 lev.) Budán, 1844.… Zsidó nemzet, A –, történetei és ritka szokásai. L.: Buxdorf János. Zsidó. Az örökké való –. Forditotta Tolnay Ferencz. (8-r. 16 l.) Szarvason, 1854. Réthy Lipót. –.6 p. E. Zsidó. A –, vagy a külső szín sokszor megtsal. Néző játék öt felvonásban. Németből forditotta Széles József. (8-r. 110 l.) Pesten… Zsigmondy, Adolph. Dissertatio inauguralis medica. Synopsis fontium medicatorum Hungariae praecipuorum respectu physico-chemico. … Zsigmondy, Adolph. Die Schweiszbarkeit des kalten Goldes und das Plombiren mit Krystallgold. (8-r.) Wien, 1860. C. Czermark. –.10 Zsigmondy, Adolph. Ueber eine neue galvanische Batterie für Zahnärzte. (8-r.) Wien, 1860. Carl Czermak. –.10 Zsigmondy, Adolph. Die galvanokautische Operationsmethode. (8-r.) Wien, 1860. C. Czermak. Zsigmondy, Sam. Inferiae in honorem et memoriam Danielis Stanislaides die 6. Decembris a. 1823. fato functi, oratione a. S. Z. ha… Zsigmondy, Sam. Grammatica graeca in usum juventutis literarum graecarum studiosae … conscripta. (n. 8-r. VIII, 111 l., 1 lev., X… Zsigmondy, Sam. Historia Hungariae, quam in usum scholarum conscripsit. (n. 8-r. 4 lev. és 296 l.) Posonii, 1829. Typis S. Lud. W… Zsigray, Carol. Ludov. Dissertatio inauguralis medico-botanica sistens enumerationem centaurearum Hungariae. (8-r. 15 l.) Pestini… Zsihovics Ferencz. Egyesüljünk Istennel, és az üdvözítő Ur Jézus Krisztussal, Kalasanci Szent Jósef példájakint, hogy az e földön… Zsihovics Ferencz. Die Glockenweihe in der christkatholischen Kirche nach ihrer religiös-sittlichen Bedeutung; in einer Kanzelred… Zsihovics Ferencz. Programma bonarum artium in seminario. (4-r.) Tyrnaviae, 1851. Zsihovics Ferencz. „Dicsőség Istennek a magosságban; és a földön békesség a jóakaratu embereknek!" Közajtatosságok a nagyszombati… Zsihovics Ferencz. Andachtsbuch während der heiligen Fastenzeit für katholische Christen, in welchem alle Fasten- Gebete und Gesä… Zsihovics Ferencz. Pia memoria solemniorum inaugurationis almae basilicae Strigoniensis, adstante august. imperatore, ac rege apo… (Zsihovics, Franc.) Pia vota solemniis jubilaeis sacri sacerdotii Emin., Cels. ac Rev. Dni Joannis B. Scitovszky de Nagy-Kér, … d… Zsihovics, Franc. Tessera sacerdotis Christi. Alumnis generalis seminarii Pestinensis, exacto disciplinarum sacratiorum cursu, ad… Zsihovics Franc. Anbetung Gottes und Verehrung seiner Heiligen. Eine vollständige Sammlung aller Pfarr- und Filial-Andachten des … Zsilka, Ign. Illustr. ac Rev. D. D. Ladislao e comitibus Eszterházy de Galántha, episcopo Rosnav. felix novi anni auspicium preca… Zsilka, Ign. Sensus filialis Ill., ac Rev. Dno Francisco Laicsák ad ejusdem in episcopalem suam sedem Rosnaviensem, introductione… Zsindely J. Protestáns népiskolai tanterv. (8-r. 68 l.) Pápa, 1859. A ref. főiskolai bet. M. Zsiray László. Nemesis, vagyis a természeti törvények élő elemei lerontják a polgári törvényeket, ha ezeknek moralis alapok nincs… Zsiray Zsigmond. Örvendező versek, mellyet Méltgs, és Ft. Bőle András ur ő Nsgának a szombathelyi, püspöki székbe való bé-iktatás… Zsiray Zsigmond. Lelki vezér az üdvösség utján, vagy a teljes sz. háromság egy igaz Istennek lélekben és igazságban imádására útm… Zsiványok. A két híres –, Zöld Martzi, Betskereki, s egyébb társai életének rövid le-írása. Egy vers szerző által. (8-r. 8 l.) [H… Zsivics, Math. Dissertatio inauguralis theologica de existentia revelationis divinae. (8-r. 51 l.) Typis Tyrnaviensibus, anno 177… Zsivics, Math. De dogmatibus orthodoxae religionis libri X. (8-r.) Pestini, 1789–94. Zsivics, Math. Sermones in solemnitatibus Domini et Sanctorum. (n. 8-r. 4 lev. és 387 l.) Pestini, 1799. Typis Matth. Trattner. M. Zsivkovics, Jac. Dessertatio inauguralis medica de systemate absorbente. (8-r. 30 l.) Vindobonae, 1818. Typ. congregationis ormen… Zsivkovics, Joann. Dissertatio inauguralis medica de furunculo. (k. 8-r. 66 l. és 2 lev.) Budae, 1784. Typis Cathar. Landerer, vi… Zsogovits, Steph. Dissertatio medico-practica de typho contagioso, quam fine obtinendi … gradus med. dris conscripsit. (8-r. 52 l… Zsóldos Gábor. Nagy reménységű ifjúnak Szabó Jánosnak Nagy-Szombatban élete virágzásakor történt halálát könnyező versezet; melly… Zsóldos Gábor. Az egyházi hivatalnak munkás kötelességiről és jutalmiról. Mondotta T. Bogdán Gábor ur első sz. áldozattya alkalma… Zsóldos Ignát. Honores supremi, quos Dno Mich. Nagy in auditorio collegii ref. Papensi majori, nomine condiscipulorum suorum detu… Zsóldos Ignát. Nevelésünk hiányai. (k. 8-r. 2 lev., 5–85 l.) Budán, 1836. A magyar kir. egyetem bet. –.36 p. M. Zsoldos Ignácz. Életpálya. (12-r. XX és 295 l.) Pápán, 1838. A főiskola bet. 1.20 p. A. E. M. Zsoldos Ignácz. Néhány szó a honi közbátorságról. (8-r. 5 lev., 98 l. és 1 lev.) Pesten, 1838. Trattner-Károlyi. –.50 E. M. Zsoldos Ignácz. Népszerű erkölcstudomány. (8-r. 54 l.) Budán, 1840. A k. egyetem bet. –.5 p. M. Zsoldos Ignácz. A magyar váltótörvény vázlata, táblákban. (2-r. IV és 26 l.) Veszprémben, 1841. Ny. Totth János. –.50 p. M. Zsoldos Ignácz. A mezei rendőrség főbb szabályai. Az 1840. IX. törvényczikkely nyomán irta … (12-r. 48 l.) Pápán, 1842. (Ny. n.) … Zsoldos Ignácz. A szolgabirói hivatal. Törvénykezési rész. (n. 8-r. XVIII, 401 és 1 l.) Pápán, 1842. A reform. főiskola bet. 2.20… Zsoldos Ignácz. Olvasó könyvetske. A mezei rendőrség főbb szabályai. Az 1840. IX. törvényczikkely nyomán Zs. I-tól magában foglal… Zsoldos Ignácz. A magyar váltó-törvény, mikép az 1840 : XV. t. cz. némelly szakaszai, az 1844 : VI. t. cz. által világosíttatik, … Zsoldos Ignácz. Örökváltság. (8-r. 88 l.) Pesten, 1847. Trattner-Károlyi. –.40 p. Zsoldos Ignácz. Volksthümliche Sittenlehre. Aus dem Ungarischen frei übersetzt (von Adolf Frankenburg). Herausgegeben von dem Ver…

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT