1712–1860/III

Teljes szövegű keresés

1712–1860/III
BIBLOGRAPHIA
HUNGARIAE
1712–1860
SEU
CATALOGUS LIBRORUM
IN HUNGARIA, ET DE REBUS PATRIAM NOSTRAM ATTINGENTIBUS
EXTRA HUNGARIAM EDITORUM
IN ORDINEM REDEGIT ET SECUNDUM GENERA SCIENTIARUM SPECIALI INDICE ADIECTO EXHIBUIT
GÉZA PETRIK
CUM INTRODUCTIONE
ALEXANDRI SZILÁGYI
VOLUMEN TERTIUM
BUDAPESTINI
SUMPTIBUS AUGUSTI DOBROWSKY
1891
 
MAGYARORSZÁG
BIBLIOGRAPHIÁJA
1712–1860
KÖNYVÉSZETI KIMUTATÁSA
A MAGYARORSZÁGBAN S HAZÁNKRA VONATKOZÓLAG KÜLFÖLDÖN
MEGJELENT NYOMTATVÁNYOKNAK
ÖSSZEÁLLITOTTA S TUDOMÁNYOS SZAKMUTATÓVAL ELLÁTTA
PETRIK GÉZA
BEVEZETÉSSEL
SZILÁGYI SÁNDORTÓL
HARMADIK KÖTET
BUDAPEST
KIADJA DOBROWSKY ÁGOST
1891

 

Zichy, Ödön urnak, Méltgs Vásonkeői gróf –, T. N. Fejér vármegye fő ispáni helytartójának ő Nagyságának ezen méltoságába történt … Zichy, Ferraris Bódog urnak, Méltgs Nagy Vásonyi gróf –, T. N. Vas vármegye főispánhelyettesének, iktatása alkalmával mély tiszte… Zichy, Car, comes. Dictiones comitis judicis curiae regiae C. e comitibus Z. de Vásonkő, in sessione diaetali die Xma Martii 1791… Zichy, Domonkos, Vásonkeői gróf. Örömvers, mellyet Méltgs Szolga Egyházi Marics István Dávid ur érdemeinek, midőn Torna vármegyén… Zichy, Domonkos, Dictio Ill., ac Rev. Dni D. e c. Z. de Eadem et Vasonkeő, episcopi Rosnaviensis dum regimen suae dioecesis ritu … Zichy, Domonkos, Keresztény erősség lelkének szüksége. Pásztori beszédben fejtegette Méltgs, Fő Tiszt. Zichi és Vásonkeői gr. Z. … Zichy, Domonkos, Sermo Ill., ac Rev. Dni D. e c. Z. de Eadem, et Vasonkeő, episcopi Weszprimiensis dum regimen suae dioecesis rit… Zichy, Domonkos, Keresztényi buzgóság szükséges. Pásztori beszédben fejtegetve Méltgs, Fő-tiszt. Zichi és Vásonkeői gr. Z. D. ur … Zichy, Franc., comes. Edictum episcopi Jaurinensis. De festorum celebratione. (2-r. 6 lev.) Jaurini, [1754.] Lit. Greg. Joan. Str… (Zichy, Franc.) Epistola pastoralis episcopi Jaurinensis. (2-r. 19 lev.) Jaurini, 1755. [Ny. n.] E. M. Zichy, Franc., Allocutio … occasione ea, dum in supremum comitem, comitatus Zempliniensis installaretur, habita die 4. Maji 1790.… Zichy, Franc., Allocuti … comitatus Zempliniensis supremi comitis, terminata ejusdem cimitatus officiorum restauratione, habita d… Zichy, Franc., (III.) Történeti előadása azoknak, mellyek a Sárviz, Sió és Kapos folyóvizek motsárjainak kivántt sikerrel léendő … Zichy Henrik urnak, Méltgs Vásonkeői gróf –, ns. Mosony vármegye főispányi székébe 1845. évi sz. Iván hava 18-kán tartatott beikt… Zichy Ottó, gróf. Nemzeti őrseregi organisatio. (12-r. 29 l.) Győrött, 1848. Ny. özv. Streibig Klára bet. –.10 p. Zickeli, Luc. Friedr. Die Gastropoden der Gosaugebilde in den nordöstlichen Alpen. Herausgegeben von der k. k. geologischen Reich… Ziegenbein. A keresztény vallás katechismusa. Z. nyomán forditotta Székács József. (8-r. 142 l.) Pesten, 1841. Ny. Trattner-Károl… Ziegler. A szeretsen leány vagy-is a hívség jutalma. Érzékeny játék négy felvonásokban. Tziegler ur után forditotta Csitt Sz. Ivá… Ziegler Greg. Thom. Hirtenbrief des Hochw. Herrn … Bischofs von Linz, die Beförderung katholischer Missionen in Amerika bey seine… Ziegler Joan. De nervis corporis humani, eorum fluido et actionibus. (4-r. 50 l.) Erfordiae, 1764. Typ. Nonnianis. Ziegler Joan. Theoph. De re sylvestri, habita imprimis ad m. Transsylvaniae principatum reflexione, dissertatio. (8-r. 31 l.) Cib… Ziegler Karl. Theater-Almanach derjenigen Opern, Trauer-, Schau- und Lustspiele, welche in … Oedenburg vom 20. October bis letzte… Ziegler Karl. Theater-Journal derjenigen Opern, Trauer-, Schau- und Lustspiele, welche in … der kön. Freystadt Oedenburg vom 1. J… Ziegler Karl. (II.) Dissertatio inauguralis medico-physiologica de digestione. (8-r. 43 l.) Vindobonae, 1841. Typ. Car. Ueberreut… Ziel und Ende wie auch die Ruguln der löblichen Versammlung von der christlichen Liebe unter Anrufung deren HH. Schutz-Engeln, we… Zielinewski, Mich. Die Heilquellen von Szczawnica. Nach dem polnischen, zu Krakau im J. 1852. erschienenen Original-Werk übersetz… Ziepser, Mattheus. Grund-Riess der gantzen Schemnitzer Revier sambt denen Thälern und Gebürgen, worauf alle darin befindliche sow… Zieten, A. Ueber das Manövriren, das Attaquiren und die Bewegungs-Kunst der Cavallerie, vorzüglich der leichten. Mit 16 Kupfern. … Zigán János. Ezen versekkel adózott T. T. Vietóris Jonathán urnak neve napján magyar halgatóji nevökben 1791 bak 29-dikén. (k. 8-… Zigán János. Köszönet a jól tévőkhez mellyet a palotai evangyélika árva-ház fel-szenteltetésének alkalmatosságával mind sz. napjá… Zigán János. Főtiszt. Nagy István urnak megyénk fő-esperestjének az Dunán tulvaló kerületben az ág. vallás-tételt követőknek supe… Zigán János. Néhai nemes és nemz. Fejér Sófia asszonynak … Velz Mihály urnak kedves élete-párjának butsuvétele. Melyet eltemettet… Zigán János. Néhai Perlaki Dávid urnak a Dunnán innét lévő evangy. ekklesiák superintendentziálisának stb. halálát kesergő butsuz… (Zigán János.) Palotási Karolina kisasszony története. L.: Palotási. Zilahi József. Oszlopember rövid beszédben lerajzolva. Mellyet néhai … gróf Széki Teleki Sámuel ur … utolsó érdemlett tisztesség … Zilahi József. Uj templom alapításkori egyházi-beszéd, mellyet a Nagyváradon épűlő új templom első fundamentomköve letételekor mo… Zilahi József. A világi dolgok hijában valósága előadva halotti beszédben, mellyet a több századok alatt diszlett Ugrai Ugray ns.… Zilahi Károly. Egy szó tájékozásul. (8-r. 8 l.) Pest, 1859. Ziltz, Moritz. Worte der Weihe, gesprochen in der Synagoge beim Einweihungsakte der hebräisch-ungarisch-deutschen Lehranstalt zu … Ziltz, Moritz. Religions- und Sittenlehre für israelitische Schulen. – Vallás- és erkölcstan izraelita iskolák számára. (8-r. XIX… Ziltz, Moritz. Religionslehre für israelitische Schulen. 2., vielfach vermehrte Auflage. Nebst einem Anhange von den Ceremonialge… Ziltz, Moritz. Erzählungen und Lehren aus der heiligen Schrift, für die reifere israelit. Schulen. Mit moralisch exegetischen Bel… Ziltz, Moritz. Die Geschichte aus der heiligen Schrift für die reifere israelitische Jugend. Mit exegetischen Beleuchtungen. Nebs… Ziltz, Moritz. Glaubenslehre für die 3. und 4. Klasse der israelitischen Volksschulen. (8-r. VIII és 87 l.) Pest, 1857. Gust. Hec… Ziltz, Moritz. Glaubenslehre für die 1. und 2. Klasse der israelit. Volksschulen. (8-r. 56 l.) Pest 1860. Gust. Heckenast. –.25 M. Ziltz, Moritz. Hittan az izrael. népiskolák 3. és 4. oszt. számára. – Glaubenslehre für die 3. und 4. Klasse der isr. Volksschule… Ziltz, Moritz. Hebräische Sprachlehre für israelit Volksschulen in 2 Cursen. (8-r. 150 l.) Pest, Gust. Heckenast. –.40 Zima János. L.: Télfy. Zimanii, Steph. Lud., carminvm libri IV. (8-r. 3 lev., 288 l. és 6 lev.) Vacii, 1784. Typis Franc. Ign. Ambro. M. Zimanii, Steph. Lud., Funus Sigismundi Orosz ab angelo custode praepositi per Hungariam et Transilvaniam scholarum piarum provinc… Zimanii, Steph. Lud., Calculi sublimioris una cum usu ejusdem multiplici instituto, quam in coll. Vaci. Stephanus e l. b. Orczy d… Zimanii, Steph. Lud., Epicedion ad solemnes exequias Illustr. b. Elisabethae Haller de Hallerstein. (8-r. 7 lev.) Tyrnaviae, 1797… Zimanyi, Steph. Ludw., Elegia, A. R. P. praepositi scholarum piarum provincialis, dum sexto post obitum eminentiss. fundatoris me… Zimanyi, Steph. Ludw., Oratio de laudibus Excell., Ill. ac Rev. Dni Josephi Bajzáth de Pészak, episcopi Weszprimiensis etc. in ej… Zimanyi, Steph. Ludw., Deo optimo maximo eucharisticon ad sollennem in seminarium Albae Regiae institutum celeri junioris introdu… Zimanyi, Steph. Ludw., Ode ad diem Junii 25. 1780. quum introducta in regiam Budensem scientiarum universitas statueretur. Ld.: A… Zimmermann, C. A. Vollständige Beschreibung des von den hohen Alliirten für Bonaparte bestimmten Verwahrungsorts der Insel St. He… Zimmermann, Jakob. Populäre Erziehungskunde für Eltern, Erzieher und Lehrer. Nach van de Kamp. (8-r. 1 lev., 91 és 3 l.) Pesth, 1… Zimmermann, Jakob. Öröm vers Főméltgú és Ft. Herczeg Kopácsy József urnak, Magyar ország primásának, esztergomi érseknek, sat. üd… Zimmermann, Jakob. Ode honoribus Ill. ac Rev. Dni Antonii Ocskay de Eadem episcopi Cassoviensis etc. dum dioecesim suam adiret ab… Zimmermann, Jakob. Daguerre képei elkészitése módjának leirása. 6 tábla rajzal. (8-r. 27 l.) Bécsben, 1840. Hagenauer Fr. özv. és… Zimmermann, Jakob. Magyar irodalom. (n. 8-r. 4 lev. és 231 l.) Bécsben, 1843. Ny. Benko Antal bet. 1.40 p. M. 2. kiadás. (VIII és… Zimmermann, Jakob. Egészség s rögtöni esetek gyógytana elemi tanítók s nép boldogulását szíven viselő minden honfinak számára. (8… Zimmermann, Jakob. Vallási szokások és szertartások magyarázata. (8-r. 176 l.) Budán, 1845. A magy. kir. egyetem bet. Zimmermann, Jakob. Magyar nyelvtan kisebb tanulók használatára. (k. 8-r. 72 l.) Pesten, 1850. Nyomat. Lukács Lászlónál. Kötve –.1… Zimmermann, Jakob. Magyar nyelvtan az elemi- s reáliskolák használatára. 3. kiadás. Kiadja a jó és olcsó könyvkiadó társulat. (8-… Zimmermann, Jakob. Ungarische Sprachlehre zum Gebrauche für kleinere Zöglinge. (8-r. 72 l.) Pest, 1850. Emil Müller. –.14 p. M. 2… Zimmermann, Jakob. Anleitung zu schriftlichen Aufsätzen für Elementar- und Real-Schulen. Nach deutschen Schriftstellern. (8-r. 69… Zimmermann Jakab. Iratok feltevése elemi és reáliskolák használatára. (8-r. 67 l.) Pest, 1851. Müller Emil. –.14 p. 2. kiadás. (8… Zimmermann Jakab. Irálytan. Gymnásium-ifjuság használatára német irók után szerkeszté … (8-r. 62 l.) Pesten, 1851. –.20 p. 2. jav… Zimmermann Jakab. Aufsatz-Lehre für untere Gymnasialklassen. (8-r. 76 l.) Pest, 1852. Jul. Müller. M. Zimmermann Jakab. Deutsche Sprachlehre, für Elementar- und Realschulen. Nach deutschen Schriftstellern. (8-r. 81 és 2 l.) Pesth, … Zimmermann Jakab. Német nyelvtan elemi s reáliskolák használatára. Német irók után szerkeszté … (8-r. 83 l.) Pest, 1852. Müller E… Zimmermann Jakab. Lehr- und Lesebuch für Elementar- und Realschulen, nach deutschen Schriftstellern. (8-r. 3 lev. és 180 l.) Pest… Zimmermann Jakab. Képes kis katekizmus rottenburgi után fordítva. Elmélkedés Krisztus urunk kínszenvedéséről. Dr. Z. J. után. (8-… Zimmermann Jakab. Népszerű neveléstan szülők, nevelők s tanítók számára. Van de Kamp után. (n. 8-r. 86 l. és 2 lev.) Pesten, 1855… Zimmermann Jakab. Kirchliche Gebräuche und Ceremonien für Volks- und Sonntagsschulen. Nach deutschen Schriftstellern. (16-r. 56 l… Zimmermann Jakab. Egyházi szokások és szertartások. A nép és vasárnapi iskolák számára. (12-r. 68 l.) Pest, 1858. Müller Emil. Kö… Zimmermann Jakab. Nyelvgyakorlatok. „Zweites Sprach- und Lesebuch" czimű elemiskola-könyvből forditá … 2. kiadás. (12-r. 92 l. és… Zimmermann Jakab. Populäre Viehzucht für Volks- und Sonntagsschulen, nach mehreren Sachkundigen. (16-r. 50 l.) Pest, 1856. Emil M… Zimmermann Jakab. Népszerű barmászat, nép és vasárnapi iskolák számára. (8-r. 2 és 50 l.) Pest, 1856. Müller Emil. Kötve –.12 p. … Zimmermann Jakab. Sprachübungen aus dem „Első nyelvgyakorló s olvasókönyv" betitelten Elementar-Schulbuchte. (8-r. 56 l.) Pest, 1… Zimmermann, Jakob. Populäre Gesundheitslehre für Volks- und Sonntagsschulen. (8-r. 50 l.) Pest, 1856. Emil Müller. M. Zimmermann Jakab. Népszerű egészségtan, nép- és vasárnapi iskolák számára. (16-r. 50 l.) Pest, 1856. Müller Emil. –.10 p. E. M. Zimmermann Jakab. Egyházi szokások és szertartások magyarázata. Kisebb tanulók számára. (k. 8-r. 22 l.) Kecskemét, 1860. Gallia F… Zimmermann Jakab és Koczányi Ferencz. Kikérdő vallástan. Első ré sz. (n. 8-r. IV, 5–151 és 4 l.) Pesten, 1844. Nyomt. Trattner-Ká… Zimmermann Ján. György. A magános életről. Fordittatott németből magyarra Sz(ent) M(iklósi) T. által. (8-r. 104 l.) Pozsonban és … Zimmermann Ján. György. A nemzeti büszkeségről. A negyedik nyomtatás szerint fordította Őri Fülep Gábor. (8-r. 8 lev. és 344 l.) … Zimmermann Károly. A papi hivatal. Egy egyházi elmélkedésben Tiszt. Treleczky Jósef ur nagyváradi megyebéli áldozó pap első sz. m… Zimmermann Károly. Imádságos s olvasó-könyv szolgálatban lévők számára. Magyarosítva. (8-r. XIII és 240 l.) N.-Váradon, 1839. Tic… Zimmermann Károly. Keresztény katholikusok templomainak tiszteletre-méltó volta. Az ó-kigyósi templom felszentelése ünnepén, pünk… Zimmermannsspruch bei dem Aufsetzen des Kreuzes auf der Kirche im St. Andreas-Friedhofe zu Preszburg am 3. Mai 1860. (16-r. 2 lev… Zimpel Chas. F. Áttekéntete azon vasútak tervének, mellyeket az 1832/36. esztendei XXV. törvényczikkely értelmében Szitányi Ullma… Zinger János. Fiúi hódolás, mellyet Méltgs és Ft. Scitovszky János urnak, Rosnyói megyés püspöknek stb. neve ünnepére a hellybeli… Zinger Phil. Joan, Bapt. Jubilaeum sacerdotale quinquagenarium … dni Andreae Sauberer … die 2. Julii filialis gratitudinis sermon… Zinner, Joh. Merkwürdige Briefe und Schriften der berühmtesten Generäle in Amerika. (8-r. 352 l.) Augsburg, 1782. Zinner, Joh. Empfindungen eines Schlaners über die abgeschaffte Leibeigenschaft. (k. 8-r. 62 l.) Wien, 1782. Mit von Baumeisteris… Zinner, Joh. Empfindungen über das Denkmal welches Peter dem I. Katharina II. feyerlich errichtet hat. (8-r. 46 l.) Wien, 1783. B… Zinner, Joh. Apologie Ludwigs IV. (k. 8-r. 38 l.) Wien, 1784. Gedr. mit Ignaz Grundischen Schriften. M. (Zinner, Joh.) Animadversiones in jus publicum Hungariae a Franc. Rudol. Grossing editum. (8-r. 414 l.) 1785. [H. és ny. n.] A. E…

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT