III. János ága.

Teljes szövegű keresés

III. János ága.
III. János (II. János tüzér dandárnok fia) szül. 1693. év táján. Danzigból ment Wittebergába az egyetemre 1711-ben tanulása befejezésére. * 1713-ban jött haza testvérbátyjával Ádámmal együtt, és Nógrád megyénél közpályára lépvén, 1725-ben szbiró, 1733-ban már másod alispán volt. * Kétszer nősült, első neje királyfalvi Gerhard Anna volt, a második Moller Katalin. Az előbbitől születtek II. György, ki 1755. után magtalanúl meghalt, I. Pál, és Johanna Földváry Györgyné; a másodiktól született I. István, ki szintén utódok nélkül múlt ki. Ezek közül egyedűl
Bartholomaeides, Memoria Ungarorum p. 207.
Megyei jegyzőkönyv, és Mócsáry Nógrád várm. leirása IV.
I. Pál, ki 1755-ben élt, terjeszté ágazatát. Feleségétől Radvánszky Erzsébettől négy gyermeke maradt, úgymint: 1. III. György, kiről alább, 2. Ferencz, ki magnélkül múlt ki, 3. Katalin Korodínyi Jánosné, és 4. Diénes, kinek nejétől Batta leánytól gyermeke nem maradt.
III. György 1809-ben a francziák elleni háborúban Nógrád megye felkelő seregében őrnagy volt, és 1812-ben a Ludovicea katonai növeldére öt ezer ftot adott. * Feleségétől Szent-Miklóssy Zsófiától hat gyermeke maradt, úgymint a) Antal, kinek gyermekei Adalbert, és Lidia Gyürkyné Becskén. b) István, kinek nejétől Korodínyi Borbalától gyermeke nem maradt. c) IV. György magtalanúl múlt ki, d) II. Pál, kinek nejétől Muzay Krisztinától egy leánya és egy fia Gusztáv, (ügyvéd Pesten) maradtak. e) Aloyzia Orczy Istvánnak volt neje, és f) Viktoria.
1812. évi orsz. gyülési 2. törv. czikk.
Ezen ágon III. György utódai a kath. vallásban neveltetvén, jelenleg Gusztáv e valláshoz tartozik.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT