Salamon József Vazul

Teljes szövegű keresés

Salamon József Vazul
bölcseleti doktor, kegyestanitórendi áldozópap és tanár, szül. 1782. júl. 3. Váczon, 1796-ban lépett a rendbe, miután tanulmányait folytatta s ideiglenesen tanított; 1802-ben a pesti egyetemen bölcseletdoktori oklevelet nyert; a theologiát Veszprémben végezte. Mint jeles hitszónok nemsokára elhíresedett. Házfőnök volt Tatán és Veszprémben. Tanár volt a szegedi lyceumban, hol a magyar- és világtörténelmet adta elő; 1811. márcz. 22-től pedig a pozsonyi akadémián ugyanazon tárgyakat tanította 1813. júl. 28. történt haláláig.
Költeményei a M. Kurirban (1799. I. 13. sz. Ode ad castissimam Virginem Tatensium patronam, II. 15. sz. Ode quam ill. com. Nicolao Esterházy connubii foedere inclyto scripsit... Anno 1799.)
Munkái:
1. Tiszt. Salamon János urat, a váczi megyének felszentelt papját öröme napján, az az: midőn elsőben bemutatta volna a seregek urának a dicséret áldozattyát testvér öcscse... igaz buzgóságából élő nyelven így tisztelte Váczon Mind-Szent havának 20. napján 1799. Vácz.
2. Ode Exc. III. D. Francisco e Com. Eszterházy de Galantha... 1801.
3. Az Istennek külső tisztöletéről. A keresztjáró hétnek második napján így szóllott... Veszprém (1804.).
4. A papi személynek szoros hivatasárúl Zirczen első szent mise szolgáltatásának alkalmatosságáról így szóllott... 1805. Pünkösd napján. Veszprém.
5. Jambus rev. ac magn. Dno Michaeli Ant. Paintner renunciatio per districtum litterarium Jaurinensem studiorum directori scriptus a J. B. S. 1805. Veszprém.
6. A keresztény hitvallásnak bé-folyásáról a polgári társaság boldogságára. A keresztjáró hétnek második napján. Így szóllott... 1805. Veszprém.
7. Az Isten akarattyán való megnyugvásról a keresztjáró hétnek második napján így szóllott... 1806. Veszprém.
8. Az új testamentomi áldozatnak érdeméről. Első szent mise szolgáltatása alkalmával... Adándon. Veszprém, 1806.
9. Az oltári szentségről. (Úr-napján) így szóllott... 1806. Veszprém.
10. Insignis adhortatio patrio idiomate ad nobilem militiam hungaram adversus hostem proficiscentem, sereniss. archiduci et pro-regi oblata in provincia . Csongradiensi. Szegedini, 1809.
11. Az 1809. eszt. October 14. napján lett békességkötés után, a közönséges háladás alkalmatosságával Szegeden mondatott prédikátzió. Szegedini.
12. Steph. Vedres, Dissertatio de fundo publico, in commodum Regni Hungariae et provinciarum eidem adnexarum erigendo, ex Hungarico latine reddita et animadversionibus illustrata. Szegedini, 1809.
13. Az imádkozó keresztény... Szegedini.
14. Introductio ad historiarum institutiones in usum auditorum suorum. Posonii, 1812.
15. Ad Excel. ac Illustr. Dnum Josephum e com. Szapáry conjugi sui carissimi Joanne e com. Gatterburg justa persolventem 1812. Szegedini.
Horányi Scriptores Piarum Scholarum II. 612. l.
Hazai s Külföldi Tudósítások 1811. 6. sz.
Katona, Historia Critica XLII. 589. l.
Vaterländische Blätter. Wien, 1813. II. 425. l.
Oesterr. National-Encyclopädie. Wien, 1836. IV. 468. l.
Ferenczy és Danielik, Magyar Írók I. 398. l.
Ortvay Tivadar, Száz év egy hazai főiskola életéből. Bpest, 1884. 159. l.
Petrik Bibliogr.
Karcsú Antal Arzén, Vácz város története. Vácz, 1888. IX. 275. l.
Pallas Nagy Lexikona XIV. 809. l.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT