Salamon István (alapi)

Teljes szövegű keresés

Salamon István (alapi)
m. kir. postafőtiszt, S. Miklós, földbirtokos és salonvári Vizy Ilona fia, szül. 1868-ban« Csepregben (Sopronm.); középiskoláit Sopronban végezte. 1887-ben a posta- és távíró-intézet szolgálatába állott és mint gyakornok Szombathelyre ment. Pár év mulva, miután katonai kötelezettségének eleget tett és a tartalékos tiszti rangfokozatot megszerezte, a soproni posta és távíró-igazgatósághoz rendelték be előadónak; onnét pedig hasonló minőségben Budapestre a kereskedelemügyi miniszterium postaszakosztályába került, a hol jelenleg mint főtiszt működik.
Verseket írt a 80-as években a Sopron czímű lapba; Szombathelyt a Vasmegyei Lapoknak és a rövid életet élt Torma cz. élczlapnak dolgozott. A millennium évében a Pesti Naplóban jelentek meg: A közlekedésügyi kiállításról, A magyar posta és távíró fejlődése, Posta-múzeum, A távíró és telefon a hadsereg szolgálatában stb.
Munkája: Telefonkönyv. Bpest, 1904. 1905. Két kötet. (I. A magánhasználatra szánt telefonokról és egyéb villamos berendezésekről. II. A közhasználatra szánt állami telefonokról.)
Vasárnapi Ujság 1904. 50. sz. és önéletrajzi adatok.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT