b) Kun Gotthárd hunyadmegyei főispánnak, erdélyi menekültek segélyezéséről:

Teljes szövegű keresés

b) Kun Gotthárd hunyadmegyei főispánnak, erdélyi menekültek segélyezéséről:
Várady Ádám Hunyad megyei pótló követ, úgyszinte Barcsai György és Szalácsi Farkas által benyújtott folyamodványok ide rekesztve avégett tétetnek át főispány úrhoz, hogy folyamodók kérelméhez képest, mindazáltal aránylagosan, sziveskedjék intézkedni. Mivel azonban a menekültek segélyezésére szánt s önkezelése alatt levő 1500 pengő forintnyi öszveg a menekvők nagy számához képest csak nagyon keveset részeltethet a segedelmezés jótékonyságában, annál fogva a pénzügyministerium utasíttaték, hogy ön ott e czélra újólag ezerötszáz pengő forintot vehessen föl.
Ered. fogalm. O. Lt. OHB 1849: 727.
Mellette Kossuth egyidejű rendelete a pénzügyminisztériumhoz az újabb 1500 frt. kiutalását illetőleg.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT