b) Repeczky Ferenc heves-nógrádi kormánybiztosnak, napidíja felemeléséről:

Teljes szövegű keresés

b) Repeczky Ferenc heves-nógrádi kormánybiztosnak, napidíja felemeléséről:
Tekintetbe vevén azt, hogy Önnek kormányzata alatt jelenleg két megye áll, t. i. Heves és Nógrád* következőleg munkaköre s fáradozásai is kettőzve lőnek, – valamint azt is: mikép Ön ősi jószágából egész családjával egyetemben idegen megyébe kénszerült menekülni – s magának, valamint egész családjának fenntartási költségeiül egyedül eddigi kormánybiztosi fizetése s illetőleg napi díjja maradt, – igazságosnak és méltányosnak találtam a felhozott okoknal fogva Ön napidíj át 12 pfra emelni akkép, hogy addig, ameddig Ön csupán Heves megyei biztos volt 8 – azon naptól fogva pedig, miolta nógrádi biztos is, 12 pftot húzzon.
Repeczky hatáskörének Nógrád megyére való kiterjesztésére l. a 483. sz. aktát, 813. s köv. l.
Mi iránt szükséges tudomás végett a pénzügyi ministeriumot mai napról értesitettem s illetőleg utasítottam. – Egyszersmind ezennel értesítem Önt afelől is, mikép ha fogalmazó segédje a pénztárnokságot elfoglaltsága miatt nem vihetné, egy hasonló napidíjjal ellátandó pénztárnokot vehet Ön magához.
Ered. fogalm. O. Lt. OHB 1849: 4222.
Mellette a pénzügyminisztériumnak fenti értelemben egyidejűleg küldött rendelet fogalmazványa.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT