a) Danielis János ezredes főintendánsnak, a távollevő megyéknek a fuvarozás alól való mentesítéséről:

Teljes szövegű keresés

a) Danielis János ezredes főintendánsnak, a távollevő megyéknek a fuvarozás alól való mentesítéséről:
A hadseregnek élelmezésére nézve fő-tekintetet érdemelvén az, hogy a hadi mozdulatokhoz közelebb eső megyék szállítási ereje vétessék igénybe s ne terheltessenek fuvarozással távoleső hatóságok lakosai: ennélfogva ezredes úrnak figyelmét arra hívom fel, hogy mihelyt Heves és Borsod megyéknek, vagy legalább azok felső részeinek az élelmezés kiszolgáltatása s illetőleg szállítása aluli felszabadítását elérkezettnek tartandja, arrul Repeczki kormánybiztost Egerben s Szemerét Miskolczon tudósítani sziveskedjék.
Egyszersmind tudatom Önnel, miszerint értésemre esett, hogy Nógrád megyei Kürt nevű helységben gr. Steinleinnénál nevezetesebb zab és gabona mennyiség találtatik, mely a hadsereg számára igénybe veendő.
Ered. fogalm. O. Lt. OHB 1849: 4223.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT