1 Tim. 3

Teljes szövegű keresés

1 Tim. 3
1 Tim. 3.1
Igaz ez a beszéd: Ha valaki püspökséget kiván, jó dolgot kíván.
1 Tim. 3.2
Szükséges annakokáért, hogy a püspök feddhetetlen legyen, egy feleségű * férfiú, józan, mértékletes illedelmes, vendégszerető, a + tanításra alkalmatos;
1 Tim. 3.3
Nem borozó, nem verekedő, nem rút nyereségre vágyó; hanem szelíd, versengéstől ment, nem pénzsóvárgó;
1 Tim. 3.4
Ki a maga házát jól igazgatja, gyermekeit engedelmességben tartja, minden tisztességgel;
1 Tim. 3.5
(Mert ha valaki az ő tulajdon házát nem tudja igazgatni, mimódon visel gondot az Isten egyházára?)
1 Tim. 3.6
Ne legyen új ember, nehogy felfuvalkodván, az ördög kárhozatába essék.
1 Tim. 3.7
Szükséges pedig, hogy jó bizonysága is legyen a kívülvalóktól; hogy gyalázatba * és az ördög tőribe ne essék.
1 Tim. 3.8
Hasonlóképpen a diakónusok tisztességesek legyenek, * nem kétnyelvűek, nem sok borivásba merültek, nem rút nyereségre vágyók;
1 Tim. 3.9
Kiknél megvan a hit titka tiszta lelkiismerettel.
1 Tim. 3.10
És ezek is először megpróbáltassanak, azután szolgáljanak, ha feddhetetlenek.
1 Tim. 3.11
Feleségeik hasonlóképen tisztességesek, nem patvarkodók, józanok, mindenben hívek legyenek.
1 Tim. 3.12
A diakónusok egy feleségű férfiak legyenek, a kik gyermekeiket és tulajdon házaikat jól igazgatják.
1 Tim. 3.13
Mert a kik jól szolgálnak, szép tisztességet szereznek magoknak, * és sok bizodalmat a Jézus Krisztusban való hitben.
1 Tim. 3.14
Ezeket írom néked, remélvén, hogy nem sokára hozzád megyek;
1 Tim. 3.15
De ha késném, hogy tudd meg, mimódon kell forgolódni az Isten házában, mely az élő Istennek egyháza, az igazságnak oszlopa és erőssége.
1 Tim. 3.16
És minden versengés nélkül nagy a kegyességnek eme titka: Isten megjelent testben, * megigazíttatott lélekben, megláttatott az angyaloktól, hirdettetett a pogányok közt, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségbe.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT