1 Tim. 4

Teljes szövegű keresés

1 Tim. 4
1 Tim. 4.1
A Lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben * némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén.
1 Tim. 4.2
Hazug beszédűeknek képmutatása által, kik meg vannak bélyegezve a saját lelkiismeretökben.
1 Tim. 4.3
A kik tiltják a házasságot, sürgetik az eledelektől való tartózkodást, * melyeket Isten teremtett hálaadással való élvezésre a hívőknek és azoknak, a kik megismerték az igazságot.
1 Tim. 4.4
Mert Istennek minden teremtett állata jó, és semmi sem megvetendő, ha hálaadással élnek * azzal;
1 Tim. 4.5
Mert megszenteltetik Istennek ígéje és könyörgés által.
1 Tim. 4.6
Ezeket ha eleikbe adod az atyafiaknak, Krisztus Jézusnak jó szolgája leszel, táplálkozván a hitnek és jó tudománynak beszédeivel, a melyet követtél;
1 Tim. 4.7
A szentségtelen és vénasszonyos meséket pedig eltávoztasd. * Hanem gyakorold magadat a kegyességre:
1 Tim. 4.8
Mert a test gyakorlásának kevés haszna van; de a kegyesség mindenre hasznos, meglévén * benne a jelenvaló és a jövő életnek ígérete.
1 Tim. 4.9
Igaz ez a beszéd, és méltó, hogy mindenképpen elfogadjuk.
1 Tim. 4.10
Mert azért fáradunk és szenvedünk szidalmakat, mivelhogy reménységünket vetettük az élő Istenben, a ki minden embernek megtartója, kiváltképen a hívőknek.
1 Tim. 4.11
Ezeket hirdessed és tanítsad.
1 Tim. 4.12
Senki a te ifjúságodat meg ne vesse, hanem légy példa a hívőknek a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a hitben, a tisztaságban.
1 Tim. 4.13
A míg oda megyek, legyen gondod a felolvasásra, az intésre és a tanításra.
1 Tim. 4.14
Meg ne vesd a kegyelemnek benned való ajándékát, a mely adatott néked prófétálás által, a presbitérium kezeinek reád tevésével. *
1 Tim. 4.15
Ezekről gondoskodjál, ezeken légy, hogy előhaladásod nyilvánvaló legyen mindenek előtt.
1 Tim. 4.16
Gondot viselj magadról és a tudományról; maradj meg azokban; mert ezt cselekedvén, mind magadat megtartod, mind a te hallgatóidat.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT