1 Tim. 2

Teljes szövegű keresés

1 Tim. 2
1 Tim. 2.1
Intelek azért mindenek előtt, hogy tartassanak * könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberekért,
1 Tim. 2.2
Királyokért és minden méltóságban levőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, * teljes istenfélelemmel és tisztességgel.
1 Tim. 2.3
Mert ez jó és kedves dolog a mi megtartó Istenünk előtt,
1 Tim. 2.4
A ki azt akarja, hogy minden ember idvezüljön és az igazság ismeretére eljusson.
1 Tim. 2.5
Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus,
1 Tim. 2.6
A ki adta önmagát * váltságul mindenekért, mint tanúbizonyság a maga idejében,
1 Tim. 2.7
A mi végett rendeltettem én hirdetővé és * apostollá (igazságot szólok a Krisztusban, nem hazudok), pogányok tanítójává hitben és igazságban.
1 Tim. 2.8
Akarom azért, hogy imádkozzanak a férfiak minden helyen, tiszta kezeket emelvén föl harag és versengés nélkül.
1 Tim. 2.9
Hasonlatosképen az asszonyok tisztességes öltözetben, szemérmetességgel és mértékletességgel ékesítsék magokat; nem * hajfonatokkal és aranynyal vagy gyöngyökkel, vagy drága öltözékkel,
1 Tim. 2.10
Hanem, a mint illik az istenfélelmet valló asszonyokhoz, jó cselekedetekkel.
1 Tim. 2.11
Az asszony csendességben tanuljon teljes engedelmességgel. *
1 Tim. 2.12
A tanítást pedig nem engedem meg az asszonynak, sem * hogy a férfin uralkodjék, + hanem legyen csendességben.
1 Tim. 2.13
Mert Ádám teremtetett elsőnek, azután Éva. *
1 Tim. 2.14
És Ádám nem csalattatott meg, hanem az asszony megcsalattatván, * bűnbe esett:
1 Tim. 2.15
Mindazáltal megtartatik a gyermekszüléskor, ha megmaradnak a hitben és szeretetben és a szent életben mértékletességgel. *

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT