1 Kor. 13

Teljes szövegű keresés

1 Kor. 13
1 Kor. 13.1
Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő ércz vagy pengő czimbalom.
1 Kor. 13.2
És ha jövendőt * tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is; és ha egész hitem + van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyökről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok.
1 Kor. 13.3
És ha vagyonomat mind felétetem is, * és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból.
1 Kor. 13.4
A szeretet * hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irígykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.
1 Kor. 13.5
Nem cselekszik éktelenül, nem keresi * a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rójja fel a gonoszt,
1 Kor. 13.6
Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal;
1 Kor. 13.7
Mindent elfedez, * mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr.
1 Kor. 13.8
A szeretet soha el nem fogy: de legyenek bár jövendőmondások, eltöröltetnek; vagy akár nyelvek, megszünnek; vagy akár ismeret, eltöröltetik.
1 Kor. 13.9
Mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a prófétálás:
1 Kor. 13.10
De mikor eljő a teljesség, * a rész szerint való eltöröltetik.
1 Kor. 13.11
Mikor gyermek valék, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek: minekutána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat.
1 Kor. 13.12
Mert most tükör által homályosan * látunk, akkor pedig színről-színre; most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, a mint én is megismertettem.
1 Kor. 13.13
Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig legnagyobb a szeretet.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT