2 Móz. 36

Teljes szövegű keresés

2 Móz. 36
2 Móz. 36.1
Elhívá azért Mózes Bésaléelt, és Aholiábot, és mindazokat a bölcs férfiakat, a kiknek elméjébe tudományt adott vala az Úr, és mind a kit szíve arra indíta, hogy járuljon annak a munkának végrehajtásához.
2 Móz. 36.2
És átvevék Mózestől mind azt az ajándékot, a mit az Izráel fiai hoztak vala, a szent hajlék felépítésének szolgálatára. Azontúl is minden reggel önkéntes ajándékot is hoztak.
2 Móz. 36.3
Eljövének azért mind azok a bölcsek, kik a szent hajlék minden munkáján dolgoztak, kiki a maga munkájától, a melyen dolgozott.
2 Móz. 36.4
És ezt mondák Mózesnek: Többet hord a nép ajándékba, mint a mennyi kell a munka elkészítésére, a melyet parancsolt az Úr, hogy csináljunk.
2 Móz. 36.5
Parancsola azért Mózes, és hírré tevék a táborban: Se férfi, se asszony ezután ne készítsen ajándékot a szent munkára. És megszünék a nép hordani.
2 Móz. 36.6
És az egész munka elvégzésére elég volt az adomány, még felesleges is.
2 Móz. 36.7
És mind a bölcs szívű férfiak, kik munkálkodának, készíték a * hajlékot, tíz kárpittal: sodrott lenből és kék, és bíborpiros és karmazsinszinűből, Kérubokkal, mestermunkával készíték azokat.
2 Móz. 36.8
Egy-egy kárpit hossza huszonnyolcz sing, szélessége egy-egy kárpitnak négy sing vala; egy mértéke vala minden kárpitnak.
2 Móz. 36.9
És öt kárpitot foglalának egybe, és ismét a más öt kárpitot is egybefoglalák, egyiket a másikkal.
2 Móz. 36.10
És csinálának kék hurkokat az első kárpitnak szélére, a mely szélről vala az egybefoglalásban; hasonlót csinálának a külső kárpit szélére, a másik egybefoglalásban is.
2 Móz. 36.11
Az egyik kárpiton ötven hurkot csinálának, és ötven hurkot csinálának a másik kárpit szélén is, a mely a második egybefoglalásban vala; a hurkokat egymás ellenébe.
2 Móz. 36.12
Csinálának ötven arany horgocskát is, és összefoglalák a kárpitokat a horgocskákkal, egyiket a másikkal, és egygyé lőn a hajlék.
2 Móz. 36.13
Csinálának * kárpitokat kecskeszőrből is, sátornak a hajlékra; tizenegy kárpitot csinálának ilyent.
2 Móz. 36.14
Egy kárpit hossza harmincz sing, és egy kárpit szélessége négy sing; egy mértéke vala a tizenegy kárpitnak.
2 Móz. 36.15
És egybefoglalák az öt kárpitot külön, és a hat kárpitot külön.
2 Móz. 36.16
Csinálának ötven hurkot is a kárpit szélére, a mely szélről vala az egybefoglalásban; ötven hurkot csinálának a kárpit szélére a másik egybefoglalásban is.
2 Móz. 36.17
Csinálának ötven rézhorgocskát is a sátor egybefoglalására, hogy egygyé legyen.
2 Móz. 36.18
Csinálának * takarót is a sátorra, veresre festett kosbőrökből, és azon felül egy takarót borzbőrökből.
2 Móz. 36.19
És megcsinálák a deszkákat * is a hajlékhoz sittim-fából, felállogatva.
2 Móz. 36.20
Tíz sing a deszkának hossza, másfél sing pedig egy deszkának szélessége.
2 Móz. 36.21
Egy deszkának két csapja vala, egyik a másiknak megfelelő; így csinálták a hajlék összes deszkáit.
2 Móz. 36.22
A deszkákat pedig így rendezék a hajlékhoz: húsz deszkát déli oldalon, délfelé.
2 Móz. 36.23
És a húsz deszka alá negyven ezüsttalpat készítének; az egyik deszka alá két talpat, az ő két csapja szerint, a másik deszka alá is két talpat, az ő két csapja szerint.
2 Móz. 36.24
A hajlék másik oldalául, az északi oldalon, szintén húsz deszkát csinálának.
2 Móz. 36.25
És negyven ezüsttalpat azok alá, két talpat az egyik deszka alá, a másik deszka alá is két talpat.
2 Móz. 36.26
A hajlék napnyugoti oldalául hat deszkát csinálának.
2 Móz. 36.27
A hajlék szegleteiül pedig a két oldalra, két deszkát csinálának.
2 Móz. 36.28
És alólról kezdve kettősök valának, felűl pedig egybe valának foglalva egy karikával; így cselekedének mind a kettővel, a két szegleten.
2 Móz. 36.29
Nyolcz deszka vala tehát, és azoknak tizenhat ezüsttalpa, két-két talp egy-egy deszka alatt.
2 Móz. 36.30
Csinálának reteszrúdakat is sittim-fából, ötöt a hajlék egyik oldalának deszkáihoz.
2 Móz. 36.31
És öt reteszrúdat a hajlék másik oldalának deszkáihoz, és öt reteszrúdat a hajlék nyugoti oldalának deszkáihoz hátulról.
2 Móz. 36.32
És megcsinálák a középső reteszrúdat is, hogy fusson a deszkák közepén, végtől-végig.
2 Móz. 36.33
A deszkákat pedig aranynyal boríták be; a karikáikat aranyból csinálák, gyűrűk gyanánt a reteszrúdakhoz, és a reteszrúdakat is beboríták aranynyal.
2 Móz. 36.34
Megcsinálák * a függönyt is, kék, és bíborpiros, és karmazsinszínű, és sodrott lenből, mestermunkával csinálák azt, Kérubokkal.
2 Móz. 36.35
És csinálának ahhoz négy oszlopot sittim-fából, és beboríták azokat aranynyal, horgaik aranyból; és öntének azokhoz négy ezüsttalpat.
2 Móz. 36.36
És csinálának a sátor nyílására leplet * kék, és bíborpiros, és karmazsinszínű, és sodrott lenből, hímzőmunkával.
2 Móz. 36.37
És ahhoz öt oszlopot, horgaikkal együtt; és beboríták azoknak fejeit és átalkötőit aranynyal; öt talpuk pedig rézből vala.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT