2 Móz. 37

Teljes szövegű keresés

2 Móz. 37
2 Móz. 37.1
És megcsinálá Bésaléel a * ládát sittim-fából; harmadfél sing a hossza, szélessége másfél sing, magassága is másfél sing.
2 Móz. 37.2
És beborítá azt tiszta aranynyal, mind belől, mind kivül, és csinála reá arany pártázatot köröskörül.
2 Móz. 37.3
És önte annak négy arany karikát a négy szegletére; egyik oldalára is kettőt, másikra is kettőt.
2 Móz. 37.4
Csinála rúdakat is sittim-fából, és beborítá azokat aranynyal.
2 Móz. 37.5
És betolá a rúdakat a láda oldalán levő karikákba, hogy a láda hordozható legyen.
2 Móz. 37.6
Csinála * fedelet is tiszta aranyból; harmadfél sing a hossza, másfél sing a szélessége.
2 Móz. 37.7
Csinála két Kérubot is aranyból, vert aranyból csinálá azokat, a fedél két végére.
2 Móz. 37.8
Az egyik Kérubot az egyik végére innen, a másik Kérubot a másik végére onnan; a fedélből veré ki a Kérubokat, a két végére.
2 Móz. 37.9
A Kérubok pedig kiterjeszték szárnyaikat felfelé, betakarva szárnyaikkal a fedelet, és arczaik egymással szembe valának; a fedél felé valának a Kérubok arczai.
2 Móz. 37.10
Megcsinálá az * asztalt is sittim-fából: két sing a hossza, a szélessége egy sing, magassága másfél sing.
2 Móz. 37.11
És beborítá azt tiszta arannyal, és csinála reá köröskörül arany pártázatot.
2 Móz. 37.12
Csinála egy tenyérnyi széles karájt is köröskörül; és a karájhoz csinála arany pártázatot köröskörül.
2 Móz. 37.13
Azután önte hozzá négy arany karikát, és a karikákat ráilleszté a négy láb négy szegletére.
2 Móz. 37.14
A karikák a karáj mellett valának rúdtartókul, hogy az asztalt hordozhassák.
2 Móz. 37.15
Megcsinálá a rúdakat is sittim-fából, és azokat beborítá aranynyal, hogy hordozhassák az asztalt.
2 Móz. 37.16
Megcsinálá az asztalra való edényeket is: tálait, csészéit, kelyheit és kancsóit, a melyekkel italáldozatot áldoznak, tiszta aranyból.
2 Móz. 37.17
Megcsinálá a * gyertyatartót is tiszta aranyból, vert aranyból csinálá a gyertyatartót; szára, ága, csészéi, gombjai és virágai ő magából valának.
2 Móz. 37.18
És hat ág jöve ki oldalaiból; egyik oldalról is három gyertyatartó-ág, másik oldalról is három gyertyatartó-ág.
2 Móz. 37.19
Három mandolavirágformájú csésze vala az egyik ágon, gombbal és virággal; így a másik ágon is három mandolavirágformájú csésze vala gombbal és virággal; így vala mind a hat ágon, a melyek kijövének a gyertyatartóból.
2 Móz. 37.20
A gyertyatartón pedig négy mandolavirágformájú csésze vala, gombjaikkal és virágaikkal.
2 Móz. 37.21
És gomb vala a két ág alatt ő magából, és gomb vala a két ág alatt ő magából, és gomb vala a két ág alatt ő magából, a hat ág szerint, a mely belőle jöve ki.
2 Móz. 37.22
Gombjaik és ágaik belőle valának; az egész egy vert munka vala, tiszta aranyból.
2 Móz. 37.23
És megcsinálá hét mécsét is, és azoknak hamvvevőit és hamutartóit, tiszta aranyból.
2 Móz. 37.24
Egy talentom tiszta aranyból csinálá azt meg hozzá tartozó eszközeit is mind.
2 Móz. 37.25
Megcsinálá a * füstölő oltárt is sittim-fából; hossza egy sing, szélessége is egy sing, négyszögű; magassága pedig két sing; ő magából valának szarvai.
2 Móz. 37.26
És beborítá azt tiszta aranynyal, tetejét és oldalait köröskörül, és a szarvait is; és csinála hozzá arany pártázatot köröskörül.
2 Móz. 37.27
És két arany karikát csinála hozzá, a pártázata alá, a két oldalán, mindkét oldalára, hogy legyenek rúdtartókul, hogy azokon hordozhassák azt.
2 Móz. 37.28
A rúdakat is sittim-fából csinálá meg, és azokat is beborítá aranynyal.
2 Móz. 37.29
A szent kenetnek olaját * is megcsinálá, és a tiszta fűszerekből való füstölőt a kenetkészítő mestersége szerint.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT