2 Móz. 22

Teljes szövegű keresés

2 Móz. 22
2 Móz. 22.1
Ha valaki ökröt vagy bárányt lop, és levágja vagy eladja azt: öt barmot fizessen egy ökörért, és négy juhot egy * bárányért.
2 Móz. 22.2
Ha ház-fölverésen kapják a tolvajt, és úgy megverik, hogy meghal, nincs vérbűn miatta.
2 Móz. 22.3
Ha reá sütött a nap, vérbűn van miatta: fizessen; ha nincs néki: adassék el tolvajságáért.
2 Móz. 22.4
Ha elevenen kapják kezében a lopott jószágot, akár ökör, akár szamár, akár juh: két annyit fizessen érette.
2 Móz. 22.5
Ha valaki mezőt vagy szőlőt étet le, úgy hogy barmát elereszti, és az a más mezején legel: mezejének javából és szőlőjének javából fizesse meg a kárt.
2 Móz. 22.6
Ha tűz támad, és tövisbe kap, és megég az asztag, vagy a lábon álló gabona, vagy a mező: fizesse meg a kárt, a ki a tüzet gyujtotta.
2 Móz. 22.7
Ha valaki pénzt vagy edényeket ád felebarátjának megőrzés végett, és ellopják annak a férfiúnak házából: ha megtalálják a tolvajt, fizessen kétannyit.
2 Móz. 22.8
Ha nem találják meg a tolvajt, a ház urát vigyék a bírák eleibe: hogy nem nyújtotta-é ki kezét az ő felebarátja vagyonára.
2 Móz. 22.9
Akármi bűn dolgában, akár ökör, akár szamár, akár juh, akár ruha, akármi elveszett jószág az, a miről azt mondja: ez az; mindkettőjük ügye a bírák eleibe menjen, és a kit a bírák bűnösnek mondanak, fizessen két annyit az ő felebarátjának.
2 Móz. 22.10
Ha valaki szamarat, vagy ökröt, vagy bárányt, vagy akármiféle barmot ád az ő felebarátja gondviselése alá, és az elhull, vagy megsérül, vagy elhajtatik, úgy hogy senki sem látta:
2 Móz. 22.11
Az Úrra való esküvés legyen kettejök közt, hogy nem nyújtotta-é ki kezét felebarátja vagyonára; és ezt fogadja el annak ura, és az semmit se fizessen.
2 Móz. 22.12
Ha pedig * ellopták tőle: megfizesse az urának.
2 Móz. 22.13
Ha * széttépetett, hozza el azt bizonyságul; a széttépettet nem fizeti meg.
2 Móz. 22.14
Ha pedig valaki kölcsön kér az ő felebarátjától, és az megsérül vagy elhull urának távollétében: fizesse meg a kárt.
2 Móz. 22.15
Ha ura vele van, nem fizet; ha bérbe adatott, bérébe megy.
2 Móz. 22.16
Ha * valaki hajadont csábít el, a ki nincs eljegyezve, és vele hál: jegyajándékkal jegyezze azt el magának feleségül.
2 Móz. 22.17
Ha annak atyja nem akarja azt néki adni: annyi pénzt adjon, a mennyi a hajadonok jegyajándéka.
2 Móz. 22.18
Varázsló asszonyt ne hagyj életben.
2 Móz. 22.19
A ki * barommal közösül, halállal lakoljon.
2 Móz. 22.20
A ki isteneknek * áldozik, nem csupán az Úrnak, megölettessék.
2 Móz. 22.21
A jövevényen * ne hatalmaskodjál, és ne nyomorgasd azt, mert jövevények voltatok Égyiptom földén.
2 Móz. 22.22
Egy * özvegyet vagy árvát se nyomorítsatok meg.
2 Móz. 22.23
Ha nyomorgatod azt, és hozzám kiált, meghallgatom az ő kiáltását.
2 Móz. 22.24
És felgerjed haragom, és megöllek titeket fegyverrel, és a ti feleségeitek özvegyekké lésznek, a ti fiaitok pedig árvákká.
2 Móz. 22.25
Ha pénzt adsz * kölcsön az én népemnek, a szegénynek a ki veled van; ne légy hozzá olyan, mint a hitelező; ne vessetek reá uzsorát.
2 Móz. 22.26
Ha zálogba * veszed a te felebarátod felső ruháját: naplemente előtt visszaadd azt néki:
2 Móz. 22.27
Mert egyetlen takarója, testének ruhája az: miben háljon? Bizony, ha én hozzám kiált, meghallgatom; mert én irgalmas vagyok.
2 Móz. 22.28
A * bírákat ne szidalmazd, és néped fejedelmét ne átkozd.
2 Móz. 22.29
Gabonáddal és boroddal ne késlekedjél; * fiaid elsőszülöttét nékem add.
2 Móz. 22.30
Hasonlóképen cselekedjél ökröddel, juhoddal; hét napig legyen az ő anyjával, a * nyolczadik napon nékem add azt.
2 Móz. 22.31
És szent emberek legyetek én előttem; a mezőn széttépett * húst meg ne egyétek; az ebnek vessétek azt.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT