Péld. 10

Teljes szövegű keresés

Péld. 10
Péld. 10.1
Salamon bölcs mondásai.
A bölcs fiú * örvendezteti az ő atyját; a bolond fiú pedig szomorúsága az ő anyjának.
Péld. 10.2
Nem használnak a gonoszság kincsei; * az igazság pedig + megszabadít a halálból.
Péld. 10.3
Az Úr nem hagyja éhezni * az igaznak lelkét; az istenteleneknek kivánságát pedig elveti.
Péld. 10.4
Szegénynyé lesz, a ki cselekszik rest kézzel; a gyors munkások keze pedig meggazdagít.
Péld. 10.5
Gyűjt nyárban az eszes fiú; álomba merül az aratás idején a megszégyenítő fiú.
Péld. 10.6
Áldások vannak az igaznak fején; az istentelenek szája pedig erőszaktételt fed be.
Péld. 10.7
Az igaznak emlékezete * áldott; a hamisaknak neve pedig megrothad.
Péld. 10.8
A bölcs elméjű beveszi a parancsolatokat; a bolond ajkú pedig elveszti magát.
Péld. 10.9
A ki tökéletességben jár, bátorsággal jár; a ki pedig elferdíti az ő útát, kiismertetik.
Péld. 10.10
A ki szemmel hunyorgat, bántást szerez; és a bolond ajkú elesik.
Péld. 10.11
Életnek kútfeje az igaznak * szája; az istenteleneknek szája pedig erőszaktételt fedez el.
Péld. 10.12
A gyűlölség szerez versengést; minden vétket pedig elfedez a * szeretet.
Péld. 10.13
Az eszesek ajkain bölcseség találtatik; a * vessző pedig a bolond hátának való.
Péld. 10.14
A bölcsek tudományt rejtegetnek; a bolondnak szája pedig * közeli romlás.
Péld. 10.15
A gazdagnak marhája az ő megerősített * városa; szűkölködőknek romlása az ő szegénységök.
Péld. 10.16
Az igaznak keresménye életre, az istentelennek jövedelme bűnre van.
Péld. 10.17
A bölcseség megőrizőnek útja életre van; a fenyítéket elhagyó pedig tévelyeg.
Péld. 10.18
A ki elfedezi a gyűlölséget, hazug ajkú az; és a ki szól gyalázatot, bolond az.
Péld. 10.19
A sok beszédben * elmaradhatatlan a vétek; a ki pedig megtartóztatja ajkait, az értelmes.
Péld. 10.20
Választott ezüst az * igaznak nyelve; a gonoszok elméje kevés érő.
Péld. 10.21
Az igaznak ajkai sokakat legeltetnek; a bolondok pedig esztelenségökben halnak * meg.
Péld. 10.22
Az Úrnak áldása, az gazdagít meg, és azzal semmi nem szerez bántást.
Péld. 10.23
Miképen játék a bolondnak bűnt cselekedni, azonképen az eszes férfiúnak bölcsen * cselekedni.
Péld. 10.24
A mitől retteg az istentelen, az esik ő rajta; a mit pedig kivánnak az igazak, meg * lesz.
Péld. 10.25
A mint a forgószél ráfuvall, már oda van az istentelen; az igaznak pedig örökké való fundamentoma van.
Péld. 10.26
Minémű az eczet a fogaknak és a füst a szemeknek, olyan a rest azoknak, a kik azt elküldötték.
Péld. 10.27
Az Úrnak félelme * hosszabbítja meg a napokat; az istenteleneknek pedig esztendeik + megrövidülnek.
Péld. 10.28
Az igazaknak reménysége öröm; az istenteleneknek várakozása * pedig elvész.
Péld. 10.29
Erősség a tökéletesnek az Úrnak úta: de romlás a hamisság cselekedőinek.
Péld. 10.30
Az igaz soha meg nem mozdul; de az istentelenek nem lakják a * földet.
Péld. 10.31
Az igaznak szája bőségesen szól bölcsességet; a gonoszság nyelve pedig kivágatik.
Péld. 10.32
Az igaznak ajkai azt tudják, a mi kedves; az istenteleneknek szája pedig a * gonoszságot.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT