Péld. 11

Teljes szövegű keresés

Péld. 11
Péld. 11.1
Az álnok * font útálatos az Úrnál; az igaz mérték pedig kedves néki.
Péld. 11.2
Kevélység * jő: gyalázat jő; az alázatosoknál pedig bölcseség van.
Péld. 11.3
Az igazakat tökéletességök vezeti; de * a hitetleneket gonoszságuk elpusztítja.
Péld. 11.4
Nem használ a vagyon a * haragnak idején; az igazság pedig kiragad a halálból.
Péld. 11.5
A tökéletesnek igazsága igazgatja az ő útát; de önnön istentelenségében esik el az istentelen.
Péld. 11.6
Az igazaknak igazságok * megszabadítja őket; de az ő kivánságokban fogatnak meg + a hitetlenek.
Péld. 11.7
Mikor meghal az istentelen ember, elvész az ő reménysége; a bűnösök várakozása is elvész.
Péld. 11.8
Az igaz a nyomorúságból megszabadul; az istentelen ő * helyette beesik abba.
Péld. 11.9
Szájával rontja meg a képmutató felebarátját; de az igazak a tudomány által megszabadulnak.
Péld. 11.10
Az igazak javán örül a város; és mikor elvesznek az istentelenek, örvendezés * van.
Péld. 11.11
Az igazaknak áldása által emelkedik a város; az istentelenek szája által pedig megromol.
Péld. 11.12
Megútálja felebarátját a bolond; az eszes férfiú pedig hallgat.
Péld. 11.13
A rágalmazó * megjelenti a titkot; de a hűséges lelkű elfedezi a dolgot.
Péld. 11.14
A hol nincs vezetés, elvész a nép; a megmaradás pedig a sok * tanácsos által van.
Péld. 11.15
Teljességgel megrontatik, a ki kezes lesz idegenért; a ki pedig gyűlöli a kezességet, bátorságos lesz.
Péld. 11.16
A kedves asszony megtartja a tiszteletet, a hatalmaskodók pedig megtartják a gazdagságot.
Péld. 11.17
Ő magával tesz jól a kegyes férfiú; * a kegyetlen pedig öntestének okoz fájdalmat.
Péld. 11.18
Az istentelen munkál álnok keresményt; az igazságszerzőnek pedig jutalma * valóságos.
Péld. 11.19
A ki őszinte az igazságban, * az életére -, a ki pedig a gonoszt követi, az vesztére míveli azt.
Péld. 11.20
Útálatosok az Úrnál az * álnok szívűek; kedvesek pedig ő nála, a kik az ő útjokban tökéletesek.
Péld. 11.21
Kézadással erősítem, hogy nem marad büntetlen a gonosz; az igazaknak pedig magva megszabadul.
Péld. 11.22
Mint a disznó orrában az aranyperecz, olyan a szép asszony, a kinek nincs okossága.
Péld. 11.23
Az igazaknak kivánsága * csak jó, az istentelenek várakozása pedig harag.
Péld. 11.24
Van olyan, a ki bőven adakozik, és * annál inkább gazdagodik; és a ki megtartóztatja a járandóságot, de ugyan szűkölködik.
Péld. 11.25
A mással jóltevő ember * megkövéredik; és a ki mást felüdít, maga is üdül.
Péld. 11.26
A ki búzáját visszatartja, * átkozza azt a nép; annak + fején pedig, a ki eladja, áldás van.
Péld. 11.27
A ki jóra igyekezik, jóakaratot szerez: a ki pedig gonoszt keres, ő magára * jő az.
Péld. 11.28
A ki bízik az ő * gazdagságában, elesik; de mint a fa ága, az + igazak kivirágoznak.
Péld. 11.29
A ki megháborítja az ő házát, annak öröksége szél lesz; és a bolond szolgája a bölcs elméjűnek.
Péld. 11.30
Az igaznak gyümölcse életnek fája; és lelkeket nyer meg a bölcs.
Péld. 11.31
Ímé, az igaz e földön megnyeri jutalmát; * mennyivel inkább az istentelen és a bűnös!
Péld. 11.32
A ki * szereti a dorgálást, szereti a tudományt; a ki pedig gyűlöli a fenyítéket, oktalan az.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT