Péld. 9

Teljes szövegű keresés

Péld. 9
Péld. 9.1
Bölcseség megépítette az ő házát, annak hét oszlopát kivágván.
Péld. 9.2
Megölte vágnivalóit, kitöltötte borát, asztalát is elkészítette.
Péld. 9.3
Elbocsátá az ő leányit, * hivogat a város magas helyeinek tetein.
Péld. 9.4
Ki tudatlan? térjen ide; az értelem nélkül valónak ezt mondja:
Péld. 9.5
Jőjjetek, éljetek az én étkemmel, és igyatok a borból, melyet töltöttem.
Péld. 9.6
Hagyjátok el a bolondokat, hogy éljetek, járjatok az eszességnek útán.
Péld. 9.7
A ki tanítja a csúfolót, * nyer magának szidalmat: és a ki feddi a latrot, szégyenére lesz.
Péld. 9.8
Ne fedd meg a csúfolót, hogy ne gyűlöljön téged; fedd meg a bölcset, és * szeret téged.
Péld. 9.9
Adj a bölcsnek, és még bölcsebb lesz; tanítsd az igazat, és öregbíti a tanulságot.
Péld. 9.10
A bölcseségnek kezdete az * Úrnak félelme; és a Szentnek ismerete az eszesség.
Péld. 9.11
Mert én általam sokasulnak meg a te * napjaid, és meghosszabbítják néked életednek esztendeit.
Péld. 9.12
Ha bölcs vagy, bölcs vagy te magadnak; ha pedig csúfoló vagy, magad vallod kárát.
Péld. 9.13
Balgaság asszony * fecsegő, bolond és semmit nem tud.
Péld. 9.14
És leült az ő házának * ajtajába, székre a városnak magas helyein,
Péld. 9.15
Hogy hívja az útonjárókat, a kik egyenesen mennek útjokon.
Péld. 9.16
Ki együgyű? térjen ide, és valaki esztelen, annak ezt mondja:
Péld. 9.17
A lopott víz édes, és a titkon való étel gyönyörűséges!
Péld. 9.18
És az nem tudja, hogy ott élet nélkül valók vannak; és a pokol mélyébe esnek az ő hivatalosai!

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT