Felhívás.

Teljes szövegű keresés

Felhívás.
A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság elhatározta, hogy a családtörténet tudományos fellendítésének és elmélyítésének érdekében megszervezendő munkálatokat indít és ezek eredményeit külön kiadványsorozatban teszi közzé. Kiindulásul a családi levéltárak gazdag anyagának regesztaszerű feldolgozása és kiadása fog szolgálni. Társaságunk szándéka azonban csak úgy vezethet rövidebb időn belül jelentősebb eredményekre, ha munkánk intenzív folytatását az érdekeltek és érdeklődők maguk is elősegítik a feldolgozásnak és kiadásnak igen jelentős költségeihez való hozzájárulásukkal.
Meg vagyunk győződve arról, hogy Társaságunk tervezett és már meg is indított munkájának fontosságát a családi levéltárak tulajdonosai, mint elsősorban érdekeltek, kellően tudják méltányolni. Ezért bizalommal fordulunk hozzájuk, hogy családjuk multjának áldozva, anyagi erejükhöz mért, bármily szerény hozzájárulásukkal Társaságunkat munkájában támogatni sziveskedjenek. Azoknak a családoknak a levéltára, amelyek a munkálatok költségeihez hozzájárulnak, előbb fog feldolgozás alá kerülni és a levéltár anyaga regesztaszerűen kiadatni.
A jelzett cél érdekében felajánlandó összegeket a családi levéltárak feldolgozásához való hozzájárulás gyanánt a Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság Pénztárához (Budapest, VIII., Nemzeti Múzeum) juttatni méltóztassék.
A MAGYAR HERALDIKAI és GENEALOGIAI TÁRSASÁG elnöksége.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT