Irodalom

Teljes szövegű keresés

Irodalom
Faragó Vilmos: Első ének. ÉI 1968. 4. sz. és F. V.: Perben – harag nélkül. 1969. 295–299. – Farkas László: Jó-e manapság fiatal költőnek lenni? ÚÍ 1968. 4. sz. 106–112. – Fiatal írók vallomásai. Út 1968. 8. sz. – Hernádi Miklós: Mit ér a költő, ha fiatal? Vság 1968. 8. sz. 60–63. – Halmos Ferenc– 1003Sípos Áron: Kritikust tolláról… Kr 1968. 10. sz. 36–40. – Ilia Mihály: Universitas '67. Ttáj 1968. 380–381. – Ilia Mihály: "Elkötelezettség – írói magatartás" meg a fiatal írók. Ttáj 1968. 777–779. – Mezei András: Gyanúsak vagy gyanúsítottak? MH 1968. júl. 21. – Pomogáts Béla: Első ének. Je 1968. 556–559. – Rózsa Endre: Egy kritika örvényei: Kr 1968. 10. sz. 39–40. – Szabolcsi Miklós: Szabálytalan jegyzet – nehéz ügyről. Kr 1968. 11. sz. 3–6. és Sz. M.: Változó világ – szocialista irodalom. 1973. 355–370. – Varga Lajos: Jegyzetek legfiatalabb líránkról. Kr 1968. 7. sz. 43–47. – Ankét a fiatal írókról. ÚÍ 1969. 7. sz. 3–18. és 9. sz. 83–102. – Bata Imre: Lillafüredi írótalálkozások. Napj 1969. 8. sz. – Bata Imre: Kételyeim és kérdőjeleim. Napj 1969. 9. sz. – Borbély Sándor: "Vajúdnak a hegyek." Megjegyzések legfiatalabb irodalmunkról. Napj 1969. 9. sz. – Héra Zoltán: Töprengés a fiatal írók helyzetéről. Nszab 1969. aug. 20. – Kabdebó Lóránt: Fiatalokról, a szerkesztő szemével. Napj 1969. 9. sz. – Kabdebó Lóránt: Felnőtt tanácskozás Lillafüreden. Napj 1969. 10. sz. – Kovács Sándor Iván: Nyílt szóval, födetlen arccal. Napj 1969. 10. sz. – Pomogáts Béla: Kívül a körön. Jegyzetek fiatal költészetünkről. Kr 1969. 11. sz. 41–46. – Pomogáts Béla: Szerep nélkül. Napj 1969. 8. sz. – Pomogáts Béla: Az "új hullám" körül. Je 1969. 1022–1027. – Abody Béla: Fiatal írókról és valami másról is. Vság 1970. 1. sz. – Almási Miklós: Keresem a költőt. Kr 1970. 2. sz. 47–50. – Borbély Sándor: Új költők és írók. Kort 1970. 977–979. – Faragó Vilmos: Elkésett nemzedék. ÉI 1970. 4. sz. – Fenyő István: Ifjúság és irodalom. Fiatal írók két antológia tükrében. Kr 1970. 3. sz. 28–32. és F. I.: Figyelő szemmel. 1976. 449–461. – Görömbei András: Elérhetetlen föld. Alf 1970. 3. sz. – Görömbei András: Költők egymás közt. It 1970. 3. sz. – Hajdu Ráfis: Szivárványének. TársSz 1970. 4. sz. 132–134. – Hajdu Ráfis: Elérhetetlen föld. It 1970. 4. sz. – Halász Géza Ferenc: Pályakezdő költőink. Fo 1970. 2. sz. 79–83. – Horgas Béla: Irodalom és lehetőség. Vság 1970. 3. sz. 96–101. – Ilia Mihály: Új költők sorakoznak. Ttáj 1970. 367–373. – Kenyeres Zoltán: Új költészet elé? Jegyzetek két antológiáról. Nszab 1970. jan. 11. – Koczkás Sándor: Magyar líra 1969-ben. It 1970. 512–546. – Kovács Sándor Iván: Arcok a második költőnemzedékből. Ttáj 1970. 663–670. – Pomogáts Béla: Fiatal költők és írók három antológia tükrében. Ktáros 1970. 557–560. – Pomogáts Béla: Költők egymás közt. Alf 1970. 4. sz. 126–129. – Stenczer Ferenc: Íróavatás. Napj 1970. 3. sz. 11. – Szabolcsi Miklós: Tűnődés új költőkről. ÚÍ 1970. 3. sz. 92–98. és Sz. M.: Változó világ – szocialista irodalom. 1973. 355–370. – Alföldy Jenő: A magunk kenyerén. ÉI 1971. 26. sz. – Angyal János: Az Elérhetetlen föld sorsa és fogadtatása. Mozgó Világ 1971. 1. sz. – Béládi Miklós: Mozgó Világ. Kr 1971. 8. sz. 52– 54. – Bertha Bulcsu: Hol dől el az íróság? Jegyzetek a pécsi fiatalok Útközben című antológiájáról. Mozgó Világ, 1971. 1. sz. – Eörsi István: Költészet és ideológia. ÚÍ 1971. 11. sz. 95–108. – Fülöp László: Fiatal alkotók Debrecenben. Mozgó Világ 1971. 1. sz. – Fülöp László: A hatvanas évek lírájáról. Kr 1971. 11–12. sz. 29–38. – Hajdu Ráfis: Szubjektív jegyzet a fiatalokról. TársSz 1971. 4. sz. – Héra Zoltán: Mozgó Világ. Nszab 1971. márc. 14. és H. Z.: A költemény felé. 1973. – Horgas Béla: Fiatal költők. Vság 1971. 11. sz. – Horgas Béla: A paradoxon keresése. Műhelynapló a Napjaink költészete ürügyén. Vság 1971. 7. sz. 75–82. – Ilia Mihály: A magunk kenyerén. Ttáj 1971. – Pálmai Kálmán: Magyar líra 1970-ben. It 1971. 560–584. – Szabó B. István: A magunk kenyerén. TársSz 1971. 8–9. sz. – Tamás Attila: Kilenc elsőkötetes lírikusról. Ttáj 1971. 746–753. – Veress Miklós: Szegedi fiatalok – fiatal szegediek, avagy kell-e irodalmi műhely? Mozgó Világ 1971. 1. sz. – Agárdi Péter: Magyar líra 1971-ben. It 1972. 825–854. – Béládi Miklós: Együtt. Alf 1972. 4. sz. – Farkas László: A kor arca és álarca – induló költők műveiben. ÚÍ 1972. 9. sz. 70–75. – Kun András: Azazhogy fiatal író… Ttáj 1972. 12. sz. – Pete György: Választóvonalak. Hozzászólás Vasy Géza Költők indulása című tanulmányához. ÚjFo 1972. 3. sz. – Tüskés Tibor: Mai költők pályakezdése. Je 1972. 455–462. és T. T.: Mérték és mű. 1980. 455–473. – Vasy Géza: Költők indulása. ÚjFo 1972. 2. sz. 105–111. – Béládi Miklós: Modern költészet – magyar költészet. Üzenet 1973. és B. M.: Érintkezési pontok. 1974. 707–721. – Béres Attila: Egységes-e nemzedékünk? Kr 1973. 1. sz. 7–8. – Csűrös Miklós: Pályakezdő költők. Kort 1973. 5. sz. 829–836. – Fülöp László: Magyar líra 1972-ben. It 1973. 520– 559. – Kiss Ferenc: Kritikánk és a líra. Ttáj 1973. 4. sz. 69–72. – Koczkás Sándor: A rossz közérzet és környéke. Kr 1973. 5. sz. 14–15. – Koczkás Sándor: Az irodalmi "utánpótlás" gondjai. Nszab 1973. máj. 13. – Sárándi József: Közös gondjainkról. Kr 1973. 5. sz. 13. – Szilágyi Ákos: A fiatal magyar költészet helyzetéről. Kr 1973. 4. sz. 13–14. – Agárdi Péter: Van-e fősodor? Alf 1974. 4. sz. és Művészetpolitikánk időszerű kérdései. 1977. – Bata Imre: Fiatal költészetünkről. Alf 1974. 7. sz. 30– 100435. – Berkes Erzsébet: Csak fiatalok vagy nemzedék is? ÚjFo 1974. 1. sz. – Darvas József: Zárszó Lillafüreden. Napj 1974. 1. sz. – Görömbei András: Folytonosság, történelem, inspiráció. Hozzászólás Bata Imre cikkéhez. Alf 1974. 10. sz. – Jankovics József: Egy vita természetrajza. Kort 1974. 9. sz. – Hajdu Ráfis Gábor: Indulatos jegyzet az irodalomról. Kr 1974. 3. sz. 12. – Kabdebó Lóránt: Fiatal költők útjai. Kr 1974. 3. sz. 11. – Kis Pintér Imre: Szubjektív jegyzetek költőkről. Alf 1974. 4. sz. 79– 87., Add tovább! 1976. és K. P. I.: Helyzetjelentés. 1979. 248–266. – Kulin Ferenc: Ne mondj le semmiről! Kr 1974. 9. sz. – Kun András: Vallomás. Alf 1974. 4. sz. – Olasz Sándor: Ne mondj le semmiről! Ttáj 1974. 7. 81–84. – Szentmihályi Szabó Péter: Meditáció nemzedékemről. Fo 1974. 3. sz. – Szentmihályi Szabó Péter: József Attila öröksége az új költőnemzedékben. ÚÍ 1974. 4. sz. 98–101. – Tamás Attila: Félhangos töprengések újabb verseskötetek olvastán. Alf 1974. 7. sz. 24–29. – Tarján Tamás: A helyzet. Alf 1974. 4. sz. – Tarján Tamás: Válasz. Kort 1974. 9. sz. – Tarján Tamás: Ne mondj le semmiről. MH 1974. ápr. 20. – Vasy Géza: Ne mondj le semmiről. Nszava 1974. máj. 18. – Vita pályakezdő költőkről. Németh G. Béla: A saját hang keresése. – Csűrös Miklós, Zimonyi Zoltán hozzászólása. Napj 1974. 4. sz. 10–11., 5. sz. 7–8. – Alföldy Jenő: Elérhető gondok. Fiatal költészetünkről. Ttáj 1975. 5. sz. 38–43. – Bata Imre: Fiatal költészetünkről. Kr 1975. 5. sz. 12–13. – Bata Imre: Válasz Varga Lajos Márton és Berkes Erzsébet vitacikkeire. Kr 1975. 11. sz. 8–9. – Berkes Erzsébet: Mit kíván a sültrealizmus meg a tisztesség? Kr 1975. 11. sz. 7–8. – Csűrös Miklós: Költészet és prózaiság. Fiatal lírikusainkról. Ttáj 1975. 10. sz. 64–66. – Hajdu Ráfis Gábor: Újabb viták felé. Kr 1975. 11. sz. 9. – József Attila öröksége. A Magyar Írók Szövetsége Fiatal Írók József Attila Köre 1970. január 29–30-i ülésszakának anyaga. 1975. – Juhász Béla: Fiatalok vagy pályakezdők? Alf 1975. 4. sz. 43–50. és J. B.: Irodalom és valóság. 1977. 305–326. – Kiss Ferenc: Ki tévedt el? Vita a legújabb magyar líráról. Ttáj 1975. 10. sz. 56–63. – Kabdebó Lóránt: A líra átrétegződése 1968–1975. BorsSz 1975. 3. sz. 48–58. és K. L.: Versek között. 1980. 403–449. – Pomogáts Béla: Folklór és avantgard az új magyar költészetben. Alf 1975. 7. sz. 46–50. – Takács József: Ne mondj le semmiről. Fo 1975. 3. sz. – Varga Lajos Márton: Kritika – kérdésekkel. Kr 1975. 11. sz. 6–7. – Vasy Géza: Fiatal költőink fogadtatása. Fo 1975. 11. sz. 42–46. – Agárdi Péter: Új nemzedék a magyar irodalomban. Kr 1976. 9. sz. 15–16. – Melléklet a szocialista országok fiatal íróinak tanácskozásáról. Mozgó Világ 1976. 6. sz. – Pályakezdő költők. 1971–1974. Szerk. Fodor András. 1976. – Szilágyi Ákos: Líra és antilíra. Add tovább! 1976. 324–356. – Szilágyi Ákos: Proletárköltészet a hetvenes években. ÚjFo 1976. 2. sz. 117–124. – Tarján Tamás: A magyar líra napjainkban. 1965–1976. 1976. – Veress Miklós: Kilátás és panoráma. Fiatal írók Kőszegen. ÉI 1976. 38. sz. – Domokos Mátyás: Nagyhatalmi helyzet vagy versírógép? It 1977. 124–139. és D. M.: Ugyanarról másképpen. 1977. 412–428. – Fülöp László: Jegyzetek fiatal költőkről. Kr 1977. 10. sz. – Bécsy Ágnes: A magyar líra 1976-ban. It 1978. 111–140. – Vasy Géza: Az első évtized. Egy költőnemzedék indulása. Je 1978. 442–450. – Aczél Géza: Rangrejtve vagy rangejtve? It 1979. 345–371. – Kis Pintér Imre: Új nemzedékek a magyar lírában. Alf 1979. 1. sz. 48–59. – Szilágyi Ákos: A líra a hetvenes években. Megjegyzések Aczél Géza tanulmányához. It 1979. 880–893. – Fiatal magyar költők 1969–1978. Szerk. Vasy Géza. 1980. – Margócsy István: Jegyzetek a hetvenes évek lírájáról. Mozgó Világ 1980. 6. sz. 106–112.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT